thumbnail
thumbnail
Senior Information Engineer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Sluit morgen
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
32-40 Gelderland

Begindatum:

1 jan 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Organistate
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Opdracht
Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht gaat werken
Wij op zoek naar een Senior Information Engineer, ter  versterking van het Stelselcatalogus team.

De Stelselcatalogus wordt gebruikt binnen de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. Aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden kunnen bij één loket snel zien snel wat er mag of mogelijk is in de leefomgeving, Bij hetzelfde loket kunnen meteen vergunningen worden aangevraagd.

Om ervoor te zorgen dat overheden als gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met dezelfde “mond” praten is de StelselCatalogus Omgevingswet in het leven geroepen. De Stelselcatalogus is het online naslagwerk voor begrippen binnen de Omgevingswet. Iedereen kan de gegevens opvragen via de website of API's. Alle overheden kunnen zo dezelfde terminologie hanteren.

De Stelselcatalogus wordt ontwikkeld en beheerd door het Kadaster. Het Kadaster is hierbij ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

Opdrachtomschrijving
Je wordt onderdeel van team Omega. Wij zijn verantwoordelijk voor de StelselCatalogus. Wij bestaan uit 4 engineers, 1 informatieanalist, 1 software-architect en 1 Product Owner. Daarbij worden we ondersteund door een Scrum Master, UX-designers, integratiespecialisten en functioneel beheerders.

Wij werken met Agile Scrum in sprints van 2 weken. Dagelijks hebben we een stand-up, en elke sprint een planning, demo, retrospective en meerdere refinements. We proberen elkaar scherp te houden op ons sprintdoel, en vinden het belangrijk dat een retrospective afwisselend en zinvol is.
We doen DevOps, wat betekent dat we volledig verantwoordelijk zijn voor onze applicaties, van idee tot productie.

De StelselCatalogus bestaat uit een 10-tal services, die allemaal draaien op een Kubernetes cluster in de Azure Cloud. Het gaat hier om Angular front-ends, diverse API's en een complex ETL proces.

Onze tech stack & tooling bestaat uit Java, spring-boot, Angular, Docker, Kubernetes, Azure Cloud, OpenAPI, Gatling, Traefik, ArgoCD, Prometheus en Grafana.

Als Senior Information Engineer verwachten we dat je zelfstandig requirements gaat ophalen binnen het programma van de Omgevingswet. Je werkt de requirements uit in user stories en bereidt deze voor zodat ze door de ontwikkelaars kunnen worden opgepakt. Je zorgt voor de analyse tot en met de implementatie van de businesswaarde binnen de Stelselcatalogus Omgevingswet. 

Je bent stevig technisch onderlegd en denkt actief mee en deinst niet terug voor inhoudelijke vragen en discussies met de ontwikkelaars. Je neemt initiatief en je voelt je verantwoordelijk voor je eigen, maar ook voor andermans werk.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • UML;

 • BPMN;

 • API development;

 • Postman;

 • Git;

 • Jira;

 • Miro;

 • Enterprise Architect.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Uitvoeren van informatie analyse en opstellen van requirements;

 • Beheren, uitbreiden en aanpassen van het Informatiemodel Stelselcatalogus Omgevingswet;

 • Inzichtelijk maken van informatiestromen van- en naar het Stelselcatalogus-Omgevingswet-domein;

 • Gebruikerswensen vertalen naar user stories;

 • Functionele specificaties leveren voor de ontwikkelaars;

 • Eindcontrole op de geïmplementeerde functionele specificatie;

 • Actief meedenken tijdens refinements, hier scherp zijn;

 • De opgeleverde functionaliteiten kun je goed overbrengen richting Beheer, zowel mondeling als schriftelijk.


Taken

 • Bijdragen en inhoudelijk voorbereiden van de refinement sessies;

 • Met de teams deelnemen aan de SAFe/Agile events van het DSO-programma;

 • De teams vertegenwoordigen bij development overleg in ketenverband;

 • Analyseren en specificeren van benodigde keten brede Business Features;

 • Afstemmen met Product Owners, UX designer en Software Architect.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-01-2024 tot en met 31-12-2024 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

  Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Bij voorkeur een door de kandidaat zélf geschreven CV, maar in ieder geval een zelfgeschreven motivatie.

 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.

 • Minimaal 10 jaar ervaring met Scrum, backlog preparation en refinement.

 • Minimaal 10 jaar ervaring met Requirements engineering, story mapping en user stories.

 • Minimaal 1 jaar IT-ervaring in het domein van de Omgevingswet, bij voorkeur in het DSO.

 • Ervaring met het merendeel van de volgende tools en technieken:
  o UML;
  o API development;
  o Postman;
  o Git;
  o Jira;
  o Miro;
  o Enterprise Architect.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Teamspeler en verbinder;

  • Analytisch vermogen.

  • Resultaatgericht

  • Helicopterview;

  • Stressbestendig

  • Kunnen omgaan met complexe datastromen in een keten-gebaseerde dienstverlening;

  • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld;

  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;

  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;

  • Klantgericht;

  • Proactief en initiatiefrijk.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met Scrum, backlog preparation, refinement en user stories. (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met het ophalen van requirements uit een scaled agile project organisatie en het werken met partners in ketens (max. 400 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. Ervaring met het werken in het (IT) domein van de Omgevingswet en het DSO kunt u hier aangeven. (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Information Engineer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.