thumbnail
thumbnail
Jira Specialist

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
40 Gelderland

Begindatum:

19 jun 2023

Einddatum:

16 jun 2024

Uren per week:

40

Publicatiedatum:

9 mei 2023

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team DevForce is op zoek naar een Jira specialist.

Jira wordt bij het Kadaster al jaren gebruikt, maar nu willen wij een slag maken in de ontwikkeling van Jira in ons landschap. Er staan een aantal integratie, migratie en optimalisatie projecten te wachten op de juiste specialistische kennis.

Ervaring met de tool is een must, maar in een snel veranderende wereld vinden we het ook belangrijk dat je enthousiast bent, je snel leert, en dat je de lat hoog legt.

Opdrachtomschrijving
De opdracht is binnen een nieuw (te vormen) team waarin het applicatie platform en developer tooling vernieuwd gaan worden, om zo de Ops werkzaamheden van de product / diensten teams te minimaliseren.

Bij Kadaster hebben de teams veel vrijheid om zelf keuzes te maken over hoe ze applicaties voortbrengen en uitrollen. Dit heeft voordelen, maar er zijn ook nadelen: er is weinig standaardisatie en bijna alle teams hebben beperkte kennis van het onderliggende platform.

In het project “NoOps” gaan we zorgen dat er meer standaardisatie is, zonder dat de ontwikkelervaring slechter wordt. Kennis van het platform zal niet meer versplinterd zijn, en producten teams hoeven zich enkel te focussen op hun unieke toegevoegde waarde.

We zoeken iemand die ervaring heeft met een beheren, integreren en het ontwikkelen aan Jira. Wij willen onze instances naar de cloud brengen, ontsluiten aan IAM, Koppelen met andere applicaties en de RBAC beveiliging beter uitrollen. Met andere woorden, genoeg te doen!

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Jira

 • Jira Cloud

 • AAD

 • Ontwikkeltools

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Automatiseren van het Scrum / Kanban-proces middels Jira;

 • Zorgdragen voor het op gewenst security niveau brengen van Jira;

 • Integratie van Jira in het applicatie landschap van het Kadaster;

 • Beheren van de Jira omgevingen;

 • Deelnemen aan de Dev community binnen het Kadaster.

Taken

 • Migratie van Jira naar Jira Cloud omgeving;

 • Integratie Jira met AAD en overige IAM tooling;

 • SSO integratie;

 • Integratie Jira met overige (product management) tooling;

 • Samenvoegen van meerdere Jira instanties;

 • Uitrol RBAC binnen Jira;

 • Starten van een Jira backlog en roadmap items bespreken met Product manager.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 19 juni 2023 tot en met 16 juni 2024 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee keer zes maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

  Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met Jira.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met overige Dev tooling.

 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

 • Competenties: Zie omschrijving van de opdracht.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U beschrijft 2 Jira innovaties (max. 300 woorden) die enorm waardevol voor het Kadaster zouden kunnen zijn.

  Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

  Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Jira Specialist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.