thumbnail
thumbnail

Java Software Engineer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
32-40 Gelderland

Begindatum:

22 jul 2024

Einddatum:

31 jul 2025

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

29 jun 2024

Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Wij zijn op zoek naar een Java Software Engineer, ter versterking van het Ozon team.

Het Ozon team ontwikkelt en beheert twee diensten die worden gebruikt binnen de Omgevingswet. Met de Omgevingswet heeft de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd, zodat het bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. Aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden kunnen bij één loket snel zien snel wat er mag of mogelijk is in de leefomgeving, Bij hetzelfde loket kunnen meteen vergunningen worden aangevraagd.

De dienst Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten van de Bevoegd Gezagen te valideren en te registreren en vervolgens beschikbaar te stellen via diverse API’s. Op basis van de API’s van Ozon is het onder andere mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de GEO-viewers van het DSO. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

De dienst Stelselcatalogus Omgevingswet is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat overheden als gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met dezelfde “mond” praten. De Stelselcatalogus is het online naslagwerk voor begrippen binnen de Omgevingswet. Iedereen kan de gegevens opvragen via de website of API's. Alle overheden kunnen zo dezelfde terminologie hanteren.

Beide diensten worden ontwikkeld en beheerd door het Kadaster. Het Kadaster is hierbij ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 


Opdrachtomschrijving
Je wordt onderdeel van het Ozon team. Wij bestaan uit 10 ontwikkelaars, 1 test engineer, 2 informatieanalisten, een Product Owner. Daarbij worden we ondersteund door een Scrum Master, integratiespecialisten en functioneel beheerders.

Wij werken met Agile Scrum in sprints van 2 weken. Dagelijks hebben we een stand-up, en elke sprint een planning, demo, retrospective en meerdere refinements. We proberen elkaar scherp te houden op ons sprintdoel, en vinden het belangrijk dat een retrospective afwisselend en zinvol is.
We doen DevOps, wat betekent dat we volledig verantwoordelijk zijn voor onze applicaties, van idee tot productie.

Zowel Ozon als de Stelselcatalogus bestaan uit een 10-tal services (API’s), Java backends en Angular frontends, die allemaal draaien op een Kubernetes cluster in de Azure Cloud.

Onze tech stack & tooling bestaat uit Java, spring-boot, Angular, Docker, Kubernetes, Azure Cloud, OpenAPI, Gatling, Traefik, ArgoCD, Prometheus en Grafana.

Als Java Software Ontwikkelaar verwachten we dat je actief meedenkt en meebouwt aan onze services. Je bent op de hoogte van de algemeen geldende software principes en technologie en kan deze toepassen. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen, maar ook voor andermans werk. Je neemt initiatief en bent proactief. KISS, SOLID en YAGNI zijn geen geheim voor je.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Java (17);

 • Spring Boot;

 • Angular typescript;

 • OpenAPI;

 • Hibernate;

 • Swagger;

 • JPA;

 • RabbitMQ;

 • PostgreSQL / PostGIS;

 • XML/GML;

 • GeoJson;

 • Robot Framework;

 • Container technologie (Docker, Kubernetes, Cloud);

 • Traefik;

 • CI/CD tooling (Git, Tekton, ArgoCD, Maven);

 • Monitoring tooling (Prometheus, Grafana);

 • Issue tracking (Jira);

 • Agile, Scrum, DevOps.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Preppen en schrijven van stories;

 • Actief meedenken tijdens refinements, hier scherp zijn;

 • Meedenken over software architectuur;

 • Gedegen code schrijven, van voldoende kwaliteit; op zo 'n manier dat je medeontwikkelaar dit ook begrijpt;

 • Een ontwikkelaar anno 2023 schrijft niet enkel meer code: hij configureert ook -lees configuration-as-code-, en past tooling toe daar waar gepast.


Taken

 • Sparren over software architectuur & ontwerp; de balans vinden tussen YAGNI en toekomstbestendig design;

 • Beseffen dat een gedegen testdekking ook onderdeel uitmaakt van code schrijven;

 • Evenals documenteren;

 • Doen van code reviews; delen van kennis tijdens code reviews;

 • Analyse van complexe bug en issues;

 • Het uitvoeren van DevOps beheerwerkzaamheden;

 • Actief bijdragen aan onze development guidelines;

 • Deelnemen aan de Java community binnen het Kadaster.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 22-07-2024 tot en met 31-07-2024 voor 32-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

Eisen
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Minimaal 5 jaar ervaring met Java ontwikkeling.

Minimaal 3 jaar ervaring met API ontwikkeling.

Minimaal 3 jaar ervaring met minimaal 10 van de hierboven genoemde technieken, methoden en tools.

Aantoonbare ervaring met software ontwikkeling voor de publieke sector en in projecten met een politiek/bestuurlijk karakter is een pré.

Taalniveau Nederlands minimaal B2.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
• Afmaker, focus op zaken afronden;
• Zelfstandigheid, en ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten;
• Actieve deelname in het Scrum Team;
• Zelfstandig komen met verbetervoorstellen en overleg over de implementatie hiervan;
• Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken;
• Flexibele werkhouding;
• Over eigen grenzen heen kijken en bereid zijn aanpalende werkzaamheden op te pakken;
• Communicatief zeer vaardig, voor het samenwerken met andere (interne en externe) teams in een keten;

Wensen
25 %

U geeft een beschrijving van uw ervaring met Java en API ontwikkeling en de hierbij relevante tooling (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

25 %

U geeft een beschrijving van uw ervaring met container technologie en DevOps (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

20 %

U geeft een beschrijving van uw ervaring met software ontwikkeling voor de publieke sector en in projecten met een politiek/bestuurlijk karakter (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.

30 %

U geeft een beschrijving van hoe u meerwaarde toevoegt aan het Ozon team (max. 300 woorden, zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van uw ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 / britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Britt Emmen
Britt Emmen
Opdracht Adviseur

Ben jij de Java Software Engineer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.