thumbnail
Information Engineer DSO

Kadaster

George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit over 2 dagen
€ 100,00
32-40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

28-07-2022

Sluitingsdatum:

16-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-08-2023

Uren per week:

32-40

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.


Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Voor de  teams OZON en Viewer Regels op de Kaart zijn we op zoek naar een Senior Information Engineer.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Op basis van de API’s van Ozon is het mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de Viewer Regels op de kaart. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

De Viewer Regels op de Kaart is de GEO-viewer van het DSO Omgevingsloket. De viewer maakt het mogelijk om op te zoeken welke regels gelden voor een specifieke activiteit op een bepaalde locatie. Deze regels zijn te bekijken in samenhang met regels die in voorbereiding zijn en regels die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om regels te bekijken die in het verleden geldig waren.

Opdrachtomschrijving
Beide teams hebben behoefte aan een Information Engineer die helpt met het sprint ready maken van ontwikkelwerk. Het gaat onder andere om user stories opstellen en om backlog preparation en refinement. Daarbij is de verbinding van beide teams onderling, die als backend en frontend applicaties van elkaar afhankelijk zijn, en met de externe teams en DSO-organisatie van belang. Aanvullende taken betreffen analyse ten behoeve van bug fixing en het opstellen van release notes.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Jira;
 • Miro;
 • MS Office 365;
 • MS Sharepoint.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Het zorgen voor verbinding tussen beide teams en opzoeken van verbinding met de andere teams in de keten;
 • De teams vertegenwoordigen bij development overleg in ketenverband;
 • Deelnemen aan het gebruikersoverleg van Regels op de Kaarten en het met de PO en UX-designer inventariseren van de uit dit overleg voortkomende gebruikerswensen;
 • Het analyseren van incidenten en meldingen ter ondersteuning van bug fixing;
 • Het periodiek opstellen van release notes voor Ozon.


Taken

 • In beide teams bijdragen aan de preparation en het sprint ready van backlog items;
 • Bijdragen aan de refinement sessies en andere scrum events van de teams;
 • Met de teams deelnemen aan de SAFe/Agile events van het DSO-programma;
 • Analyseren en specificeren van benodigde ketenbrede Business Features;
 • Gebruikerswensen vertalen naar user stories;
 • Afstemmen met Product Owners, UX designer en Software Architect;
 • Functionele specificaties leveren voor de ontwikkelaars;
 • Het analyseren van gebruikersvragen en zo nodig het vertalen ervan naar user stories.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Information Engineer DSO die deze organisatie zoekt?