thumbnail
thumbnail

Continuity Manager

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
16 - 20 uur Gelderland

Begindatum:

4 mrt 2024

Einddatum:

3 mrt 2025

Uren per week:

16 - 20 uur

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Omschrijving van de opdracht

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Agile teams die integraal verantwoordelijk zijn voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team Continuity Services is op zoek naar een Continuity Manager.

Wanneer het Kadaster getroffen wordt door bijvoorbeeld een cyber aanval, zal dit leiden tot verstoring van de dienstverlening: Hypotheek- en eigendomsaktes kunnen niet meer gepasseerd worden, percelen worden niet meer ingemeten, geografische kaarten zijn niet meer beschikbaar, er kunnen geen klic-meldingen meer worden gedaan, etc.

Vanwege het belang van de dienstverlening van het Kadaster is het noodzakelijk om de periode van uitval zo minimaal mogelijk te houden en te borgen dat Kadaster datasets compleet en consistent worden hersteld.

Binnen het kadaster is daarom gewerkt aan een reeks van continuïteitsvoorzieningen. Om deze voorzieningen te beheren en daar waar nodig verder te ontwikkelen is een nieuw team opgericht; het Team Continuity Services (TCS) dat deze voorzieningen begin 2024 in beheer neemt en deze verder uitbouwt.

Dit team levert een aantal diensten:

 • De Kadaster Data Kluis als borging van de beschikbaarheid van de Kadaster datasets bij grootschalige calamiteiten.

 • De Kadaster Standby Omgeving als platform voor herstel van de meest kritieke dienstverlening van het Kadaster.

 • Ketenrestore coordinatie en ondersteuning bij grootschalige (keten)restores en restoretesten.

 • Centraal technisch operationeel datamanagement.

TCS heeft als team een belangrijke rol in het geval dat een crisis zich aanbiedt. Dan zal er veel druk zijn om de keten zo snel mogelijk te herstellen. Het is daarom van belang dat de teamleden in staat zijn om met deze druk om te gaan, het hoofd koel kunnen houden.

Naast de technische en beheersmatige diensten heeft het team ook een rol in het behouden en creeëren van bewustwording en het ‘op de backlog houden’ van dit onderwerp. Dit zodat het Kadaster op élk moment in staat is de dienstverlening te herstellen conform de gestelde eisen.

We zoeken dan ook een kwartiermaker/ambassadeur die bij de inbeheername  fase waar het team nu in zit een aantal zaken zal inrichten en als ambassadeur dit onderwerp gaat uitdragen naar de rest van de organisatie. Business Continuity Management is immers geen IT aangelegenheid, maar moet worden gedreven en aangestuurd vanuit de business.

Verantwoordelijkheden

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
Inrichting en vervolgens uitvoeren van de rol van Continuity Manager. Voor o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent het primair aanspreekpunt binnen Kadaster voor BCM aangelegenheden.

 • Je fungeert als “ambassadeur” binnen Kadaster voor het onderwerp BCM. Je draagt het belang van BCM uit, zorgt dat het blijvend op de kaart komt te staan.

 • Je ondersteunt onze business met het bepalen van de continuiteitsmaatregelen voor nog niet aangesloten diensten en werkt ism de PO TCS aan de implementatie ervan (om de juiste afwegingen te maken t.a.v. hersteltijden en acceptabel dataverlies).

 • Om de juiste consistentie- en volledigheidcontroles te borgen.

 • Als Continuity Manager moet je goed inzicht hebben in het business proces en stakeholders om bij onverwachte omstandigheden de consequenties voor Operations te kunnen inschatten en benodigde besluiten goed te kunnen faciliteren.

 • Samen met het team TCS zorg je voor de inrichting en uitvoering van het proces rondom (keten)hersteltesten incluis het up to date houden van het hersteltest draaiboek.

 • Je bent onderdeel van de crisisorganisatie.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Kennis van BCM en de relevante processen.

 • Bekendheid met de relevante ISO normen (oa ISO 22301).

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 4 maart 2024 tot en met 3 maart 2025 voor 16 tot 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer drie (3) maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal drie (3) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan drie (3) pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het cv volstaat niet.

 • Door de kandidaat zélf geschreven cv en motivatie.

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding of hoger.

 • Minimaal twee jaar werkervaring met BCM.

 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Bij voorkeur: Gecertificeerd cq. aantoonbaar opgeleid in het vakgebied BCM (bijv CBCI).

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Analytisch vermogen.

Wensen

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 300 woorden) in een vergelijkbare rol binnen een vergelijkbare omgeving (overheid) en specifiek voor het vraagstuk zoals hierboven benoemd (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). U geeft daarbij aan wat uw aanpak is wat u als verantwoordelijkheden had. Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster (50%)

 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en waar u zelf hands on mee te maken heeft gehad. U geeft hierbij aan hoe u deze heeft opgelost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden) en wat uw daadwerkelijke bijdrage hierin was. Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster (50%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Continuity Manager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.