thumbnail
Cloud Solution Architect

Kadaster

George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam, Nederland

ICT
Sluit over 3 dagen
€ 100,00
36-40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

03-08-2022

Sluitingsdatum:

17-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-08-2023

Uren per week:

36-40

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Architectuur en Informatiemanagement (A&I) binnen de directie DGV is op zoek naar een Azure Cloud Solution Architect.

Het team Architectuur en Informatiemanagement begeleidt het Kadaster bij het door ontwikkelen en vernieuwen van waardestromen en de ondersteunende diensten. Wij verbeteren continu de productie- en distributieprocessen en ondersteunende architectuur van onze organisatie.

Het Kadaster zit midden in een Digitale- en Cloud transformatie. Na de eerste succesvolle transformatie programma’s is het tijd gekomen om deze transformatie verder te stroomlijnen en te standaardiseren. Het Kadaster heeft gekozen hiervoor een Cloud Center of Excellence (CCoE) en Cloud Competence Center (CCC) in te richten.

De voornaamste verantwoordelijkheden van het CCoE is het vaststellen van Kadaster breed Cloud architectuur processen, kaders en richtlijnen voor de digitale- en Cloud transformatie strategie. Opstellen en bewaken van Cloud ‘best practices’, architectuur visie en roadmaps en het initiëren van een Kadaster cloud community.

Verder ondersteunt  het CCoE de business teams gedurende  ontwerp fase van hun cloud adoptie projecten. De CCoE werkt nauw samen met de Cloud Advisory board (ABC) waar Cloud sourcing vraagstukken en de prioriteiten worden vastgesteld.

Het CCC zal zorgen voor het inrichten, bewaken en verbeteren van cloud consumptie ten behoeve van de DevOp business teams. Het maken en onderhouden van veel gebruikte Cloud patterns en blauwdrukken, verhogen van de automatiseringsgraad en inrichten van een (multi-) cloud management platform behoren tot de kern taken van de CCC. De CCC zal ook de kennis en ondersteuning leveren aan de DevOp teams tijdens bouw en migratie projecten.

Voor het onderdeel CCC zijn we opzoek naar een ervaren Cloud solution Architect met ervaring bij inrichten van een Cloud Competence Center.


Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Azure well architected framework’

 • Zero Trust architectuur

 • Cloud automatisering -Chef, Terraforms, Containerization, Azure automation, Powershell, runbooks, CI/CD tools, Code repository, Arm templates, Bash

 • Network, storage, Virtualization, Identity & security management, data platforms, Business continuity, Security & privacy concepten

 • DevOps, SecOps, FinOps en Agile werkwijze;

 • Novius Raamwerk, NORA, NIST, ITIL, TOGAF en Archimate.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Jij wordt het technische aanspreekpunt voor de Azure Cloud platform binnen het Kadaster

 • Opstellen van cloud architectuur best practices en blauwdrukken

 • Ontwikkelen en bouwen van (Azure) Cloud landing zones

 • Technisch inrichting van een cloud management platform

 • Input leveren voor de roadmaps en lifecycle management

 • Verhogen van de automatie graad van Cloud implementatie

 • Ontwikkelen van begrijpbare en inpasbare architectuur

 • Ondersteunen DevOps teams bij het migratie en implementatie van nieuwe applicaties

 • Afstemming met projecten en stakeholders

 • Continu verbeteren van processen

 • Begeleiden van de engineers bij het bouwen van Azure omgeving

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Cloud Solution Architect die deze organisatie zoekt?