thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker werkprocessen RO en vergunningen

Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen, Nederland

Overig
Sluit over 5 dagen
Geen maximum
24 uur Zuid-Holland

Publicatiedatum:

25-01-2023

Sluitingsdatum:

02-02-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 uur

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Context/opdracht
In de opdracht van kwartiermaker RO ga je aanslag om adviezen en aanbevelingen te schrijven met betrekking tot de werkprocessen en kwaliteitsborging op het gebied van vergunningverlening.

In de achterliggende periode is er het nodige gebeurd op de kwaliteit van de vergunningverlening. Er zijn een aantal kwetsbaarheden geconstateerd in de werkprocessen. Dit soort signalen raken de kwaliteitsborging. De kwartiermaker bereidt ook stappen voor om deze zaken beter af te stemmen in het kader van de Omgevingswet.

Het zit zeker in de kwetsbaarheid van het vergunningentraject en borging van de genoemde aspecten, maar ook in het beleid. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Afwijkingenbeleid en de lokale Schepenverordening dan is mijn waarneming (intern en externe signalen) dan is dit beleid complex voor de toepassing in de uitvoering. Deze aanhaking tussen beleid en uitvoering is nadrukkelijk ook onderdeel van de opdracht. Versimpeling kan daarbij ondersteunen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van vergunningverlening binnen een gemeentelijke instelling;
2. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren én wijzigen van werkprocessen;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Omgevingswet;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkerving als kwartiermaker/projectleider advisering op en implementatie van nieuwe werkprocessen op het gebied van vergunningverlening (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het vertalen van processen naar uitvoerbaar beleid (Licht dit duidelijk toe in het cv) (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties 

 • Innovatief;
 • Sensitief;
 • Communicatiefvaardig;
 • Sterk in werkprocessen;
 • Overtuigingskracht in zoeken nieuwe oplossingen;
 • Kennis van processen WABO en RO;
 • Ervaring met organisatie ontwikkelingsprocessen;
 • Flexibel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de dinsdag 7 februari van 12:30 uur tot 15:30 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 30 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woendag 1 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 2 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Kwartiermaker werkprocessen RO en vergunningen die deze organisatie zoekt?