thumbnail
thumbnail

Systeemspecialist SBC

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

31 jan 2024

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vind
plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen
sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op
het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is
(decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren,
als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Opdracht omschrijving
De specialist is samen met andere specialisten en medewerkers van WPKA verantwoordelijk voor het stabiel houden van de
Citrix KA omgeving van de Nationale Politie. De specialist:
• verzorgt het technisch beheer op specialistische ICT-componenten;
• signaleert, analyseert en verhelpt storingen van de specialistische ICT-componenten;
• voert testroutines uit op de ICT-componenten;
• ontwerpt en evalueert werkprocedures en controleert de naleving;
• verzorgt het capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement voor de ICT-componenten
• voert bepaalde ontwikkelwerkzaamheden uit in afstemming met de ontwikkelaars;
• rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden, inclusief evaluatiepunten;
• doet aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk, implementeert en evalueert deze voor ICT-componenten;
• bezit het vermogen om coördinerend op te treden bij incidenten, problemen en changes;
• ondersteunt in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten;
• toetst de architectuur ontwerpen en doet verbeteringsvoorstellen

Er ligt een behoefte om in de komende jaren richting VMware Horizon te migreren. 

Doelstelling
De Systeemspecialist realiseert een optimaal werkend platform binnen de afgesproken archtectuur, en conform de overeengekomen SLA t.b.v. deze opdracht. Je werkt Agile en je bent verantwoordelijk voor het stabiel houden van de Citrix KA omgeving van de Nationale Politie. 

Verantwoordelijkheden
De Systeemspecialist is verantwoordelijk voor het stabiel houden van zowel de Landelijke Politie KA werkplek als de decentrale (uit te faseren) KA werkplekken.

Contacten

Intern: Beheerteams, Ontwikkelteams, Projectorganisatie en productmanagement
Extern: met name leveranciers.

Opleiding
Om de benodigde kwaliteit te garanderen vragen wij minimaal:

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige MBO-4 opleiding bij voorkeur in de richting van Informatica

 • Windows Server (2016 of hoger) MCSA gecertificeerd

 • Citrix virtualisatie (CCA-V / CCP-V) gecertificeerd

Professionele kennis en werkervaring

 • Professionele kennis en werkervaring
  Om de benodigde professionaliteit te garanderen vragen wij minimaal:

 • 3 jaar werkervaring als systeemspecialist (beheer/ bouwer/ ontwerper);

 • Kennis van en ervaring met:

  • Citrix XenApp/XenDesktop 7.x/PVS;

  • Microsoft Windows Server 2016 of hoger;

  • AppV, RES ONE/Ivanti en Netscaler;

  • VMWare Horizon

 • Bij voorkeur heeft de kandidaat:

  • Aantoonbare werkervaring met Enterprise omgevingen

  • Aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek

  • Aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie

Competenties

 • Probleemanalyse

 • Overtuigingskracht

 • Initiatief

 • Klantgerichtheid

 • Leervermogen

 • Samenwerken

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat is in het bezit van een Windows Server (2019 of hoger) MCSA certificering. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. Kandidaat heeft minimaal een erkende, afgeronde MBO-4 diploma. De kandidaat heeft de volgende certificeringen: Managing Windows 11 devices with MS Intune and Autopilot, Citrix Xendesktop, Client Management Suite. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend.

 • Eis 4. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met product beheer en/of ontwikkeling. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met File System, Registry en (toegangs)rechten, Services en stuurprogramma’s. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

 • Wens 2. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van SCCM (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van Jobs). De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

 • Wens 3. Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van Ivanti Workspace Manager 2021/2022 / Ivanti Automation Manager 2021/2022. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring volgens Agile en SCRUM methodiek. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met VMWare Horizon Deploy & Manage, VMware Horizon Connection Server Options: Standard, Replica server, Enrollment server De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 6. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein (Defensie/politie) De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Systeemspecialist SBC die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.