thumbnail
thumbnail
Projectcontroller

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

08-03-2023

Sluitingsdatum:

19-03-2023

Begindatum:

01-06-2023

Einddatum:

31-05-2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. 

Omschrijving van de opdracht
De sector Huisvesting is belast met de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan 2013-2025 (SHP). De uitvoering van het SHP is gedurende de looptijd (2013-2025) een bijzondere taak binnen het PolitieDienstenCentrum (PDC).

Vanwege de hoeveelheid, aard en omvang van de projecten is het noodzakelijk hier sturing en monitoring op in te richten. Extra capaciteit is aangetrokken om de rol van projectcontrol in te richten. Deze medewerkers hebben als taak het ontwerpen en onderhouden van project-, portefeuille- en programmadashboards. Dit start al bij de voorbereidingen om te komen tot een projectopdracht en businesscase. Het doel is om samen met de afdeling projectmanagement en de afdeling Programmeren van de sector Huisvesting de projectenportefeuille in control te brengen en te houden.

Doelstelling
Op de ongeveer 80 - 100 lopende projecten met een viertal projectcontrollers, control optimaliseren en onderhouden. Dit zodat de afwijking op de jaarlijkse prognose binnen de bandbreedte blijft, dat risico`s vroegtijdig worden gesignaleerd en gerapporteerd. En tevens dit, zodat de voorspelling op portfolio niveau betrouwbaar is.

 • Er zal gewerkt moeten worden met resultaatgerichte opdrachten ten aanzien van de periodieke deliverables gericht op de control op de projecten. De specifieke projecten worden voor aanvang benoemd en vastgelegd.

 • Deliverable is de projectenrapportage in het projectendashboard, periodiek 4-6 wekelijks geactualiseerd met een maximum van 10 formele oplevermomenten per jaar.

 • De opdracht heeft een specifieke aanvangs en einddatum gerelateerd aan de op te leveren producten. Namelijk voor de duur van het project en maximaal de overeengekomen contractsduur. De deliverable bestaat uit het opleveren van 4-6 wekelijkse projectenrapportages in de projectendashboards ten aanzien van de aangewezen projecten als bij 1 benoemd.

Verantwoordelijkheden
Tijdige, juiste en volledige informatie aanleveren ten behoeve van de periodieke rapportages voor de stuurgroepen en de lijnverantwoording. Signaleren en rapporteren van risico`s. Tijdige aanlevering van prognoses per project qua investeringen en exploitatie tbv het financieel model (maandelijks). Juiste inrichting van de projectadministratie per project.

Projectmanagement is verantwoordelijk voor de GOTIK(R) beheersingselementen. Projectcontrol wordt ingericht om binnen deze elementen de informatie beschikbaar te stellen aan de projectmanager zodat er een stevige basis ontstaat voor sturing en advies. Daarnaast informeren de projectcontrollers het MT HV via team programmeren en de stuurgroepen over de voortgang en status van alle projecten. De functie heeft een duidelijk onafhankelijk karakter. De projectcontroller speelt een belangrijke rol in het beoordelen van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van gegevens. Dit geeft meer inzicht in het proces waardoor grip en inzicht komt in het project en daarmee de beheersbaarheid van de projecten.

 • Ten behoeve van projectmanager: bewaken dat de projectdoelstellingen gerealiseerd worden door het proactief managen van de aspecten tijd (planning), geld (budget), scope, risico's en organisatie;

 • Verzorgen van periodieke financiële- en management voortgangsrapportages, inclusief accurate capex-cashflow planningen ten behoeve van Treasury;

 • Regisseren van de AO/IC projectorganisatie, inrichten van specifieke projectmandatering o.b.v. best practice; oog voor implementatie van verbeteringen in processen, procedures en controlesystemen;

 • Periodieke bijdrage aan Planning & Control werkzaamheden van de sector huisvesting zoals perioderapportage, cash-flow prognose, (meerjaren) forecasting/ budgettering;

 • Borgen van compliance met financieringsdocumentatie gedurende de bouwtijd van het project.

Contacten

 • Projectleiders;

 • Coördinatoren projectleiders;

 • Team Programmeren binnen de sector huisvesting (bsuiness control, analisten, planners, etc);

 • Financiële uitvoerings organisatie (FUO);

 • Afdeling inkoop;

 • Afdeling ICT;

 • Afdeling ruimte management (assetmanagers, vastgoed ontwikkeling etc);

 • Technisch Beheer.

Opleiding
Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding.

Professionele kennis en werkervaring
Om projectcontrol goed in te richten is het noodzakelijk om de projectcontroller te integreren in het projectmanagement proces. Binnen het PRINCE2 kader neemt de projectcontroller een deel van de rol Project Assurance (projectborging) aan. De rol Project Assurance is zeer breed, de projectcontroller zal de financiële belangen vertegenwoordigen. Deze rol Project Assurance sluit goed aan bij de onafhankelijke positie van projectcontrol binnen de organisatie. Daarnaast is het vanzelfsprekend om de projectcontroller als projectteamlid aan te merken. De projectcontroller zal procuratie moeten krijgen binnen het verplichtingen proces. De projectcontroller heeft hier een controle functie op het juiste budget en binnen de toleranties van de baseline of aangepaste baseline. De projectcontroller geeft geen formeel oordeel over de inhoud van de opdracht, anders dan dat het past binnen het daarvoor bestemde en gestelde budget. Dit heeft verschillende voordelen. De projectcontroller is op de hoogte van alle zaken die spelen/ worden besproken in projectteams. Door de bredere informatie is hij beter instaat de projectmanager bij te staan en gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hierdoor wordt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de rapportages vergroot.

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare financiele werkervaring met vastgoedprojecten of gebiedsontwikkelingsprojecten;

 • Aantoonbare werkervaring met vastgoed projecten;

 • Aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken;

 • Aantoonbare werkervaring binnen overheid;

 • Aantoonbare werkervaring met Prince2 methodiek.

Eisen

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.

 • U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding.

 • De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare financiële werkervaring met vastgoedprojecten of gebiedsontwikkelingsprojecten.

 • Vereiste competenties/vaardigheden:

  • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

  • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

  • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met vastgoed projecten.

 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken.

 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen overheid.

 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Prince2 methodiek.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectcontroller die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.