thumbnail
thumbnail

Onderwijsplanner

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 80,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2023

Einddatum:

30 apr 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

10 mrt 2023

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Omschrijving van de opdracht
Als onderwijsplanner binnen het Team Onderwijsondersteuning verzorg je de planning en roostering van het basispolitieonderwijs binnen de BPO-locaties. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit het opstellen, bijhouden en bewaken van onderwijsactiviteiten. Je toetst of de planning en de roosters voldoen aan de gemaakte afspraken. Ook bewaak je de voortgang van het planningsproces. Knelpunten los je op en je overlegt hierover met de verantwoordelijken binnen het onderwijs. Indien er op aanvraag acteurs of lotus slachtoffers nodig zijn, regel jij dat deze worden ingeroosterd. Daarnaast kun je accurate managementinformatie genereren voor het management.

De planning en roostering gebeurt in samenwerking met de teamchef van de onderwijslocatie en onder verantwoordelijkheid van de teamchef Team Onderwijsondersteuning.  

De Politieacademie is het opleidings- en kenniscentrum voor de Nederlandse politie waar competentiegericht onderwijs, kennis en het politiewerkveld samenkomen. De school voor het Basis Politieonderwijs (BPO) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verzorgen van het politieonderwijs (inclusief examinering) gericht op de startende beroepsbeoefenaar en zijn/haar definitieve toelating tot een uitvoerende functie in de politiepraktijk. Het BPO verzorgt kwalificerend politieonderwijs, dat aansluit op het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Jij maakt    onderdeel uit van het Team Onderwijsondersteuning Basispolitieonderwijs. Samen met je collega’s verzorg je de planning en het rooster van het basispolitieonderwijs (inclusief examinering). Je collega’s zitten verdeeld over zeven locaties en werken voor hun eigen locatie(s). We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars ervaring en kennis, en streven naar eenduidigheid. Jij gaat werken voor de locatie Amsterdam.

Doelstelling
Als onderwijsplanner verzorg je zelfstandig de planning en roostering binnen de school voor het Basis Politieonderwijs.

Verantwoordelijkheden
Je bent verantwoordelijk voor de planning en roosters van verschillende teams binnen de school voor het Basis Politieonderwijs.

Contacten
Interne medewerkers

Opleiding
Een afgeronde opleiding op minimaal MBO-3 niveau, waar bij voorkeur planning een onderdeel was van de opleiding. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring als onderwijsplanner

 • Professionele kennis en aantoonbare werkervaring met relevante wet- en regelgeving (zoals ATW)

 • Aantoonbare werkervaring met het roostersysteem Syllabus Plus

 • Aantoonbare werkervaring met Excel

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

 • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.

 • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-05-2023 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2024 voor 36 uur per week.

Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.

  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.

  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er.

 • De kandidaat heeft minimaal een erkend, volwaardig en afgeronde MBO-3 diploma.

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als onderwijsplanner.

 • Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden:

  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

  • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  • Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.

  • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

  • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Gunningscriteria

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als onderwijsplanner en het zelfstandig roosteren van teams. Beschrijf hier duidelijk om wat voor onderwijs en wat voor teams het ging.

 • Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.

 • De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling.

  Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV is niet voldoende en zal geen punten genereren.

 • De kandidaat heeft minimaal een erkend, volwaardig en afgeronde MBO-3 diploma waarbij planning een onderdeel van de opleiding was.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met roostersystemen, bij voorkeur Syllabus Plus.

 • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met Office (o.a. Word en Excel).

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met relevante wet- en regelgeving zoals ATW.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Onderwijsplanner die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.