thumbnail
thumbnail
Onderwijskundige 2fte

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 3 dagen
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 jan 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

21 nov 2023

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Voor deze opdracht is een betrouwbaarheidsonderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

De Opdracht betreft de inhuur van twee onderwijskundigen binnen de sector Hoger Politieonderwijs die naast het meebouwen aan de inrichting van de onderwijskundige ondersteuning, ook vorm en inhoud geven aan de kwaliteitszorg binnen de sector. 

Vanuit de Onderwijsondersteuning zoals deze wordt ingericht op sectorniveau, ondersteunen de onderwijskundigen de sectorleiding, maar ook de teamchefs. De onderwijskundigen initieren, monitoren, signaleren en volharden in alle fasen van de PDCA-cyclus door onder andere de sectorleiding en teamchefs, gevraagd en ongevraagd, te adviseren op hoofdlijnen en soms in detail over:

 • Het gehele traject van vaststelling en actualisatie van kwalificatiedossiers;

 • Uitwerking hiervan in onderwijs en examinering, ook wat betreft digitale leermiddelen en toetsing;

 • Begeleiding  en professionalisering van docenten;

 • ondersteuning bij de implementatie van (geactualiseerd) onderwijs en examens;

 • kwaliteitszorg tijdens de uitvoering waarmee voldaan is aan de gestelde kwaliteitseisen aan het politieonderwijs.

Doelstelling
De onderwijskundige adviseert en ontwikkelt beleid specifiek voor de sector HPO. Daarnaast implementeert hij/zij het beleid van de Politieacademie waar dit relevant is voor de sector. Bij deze taken wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse opleidingen binnen de sector en ook aan de verschillen tussen de sectoren van de Politieacademie.

Verantwoordelijkheden
De onderwijskundige is verantwoordelijk voor het actief bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en examinering in de sector HPO, betreffende zowel beleidsvorming als de praktische uitvoering.

Contacten
Voornamelijk Intern gericht.

Opleiding

Eis:
De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau.

Wens:

De kandidaat heeft een erkend, volwaardig en volledig afgeronde diploma op minimaal WO niveau in de richting Onderwijskunde of Onderwijswetenschappen.

Professionele kennis en werkervaring

Eis:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Hoger Onderwijs in een onderwijskundige rol.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het samenbrengen van verschillende belangen van stakeholders;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in docentenbegeleiding en het begeleiden en initiëren van didactische verbeterprocessen;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring in het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsprofielen, opleidingsprogramma's en onderwijsmiddelen;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen / vernieuwingen binnen het Hoger Onderwijs ook op digitaal gebied.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met een accreditatieproces voor opleidingsprogramma's;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met trajecten waarbij de kandidaat regelmatig moet schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in projecten en samenwerkingsverbanden waarbij strakke tijdslijnen gehanteerd worden.

Competenties

 • Creativiteit

 • Flexibel gedrag

 • Organisatievermogen

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

 • Systeemdenken

 • Samenwerken

 • Vakmanschap

 • Resultaatgericht

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Onderwijskundige 2fte die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.