thumbnail
thumbnail

Netwerkspecialist Citrix Netscaler

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt.

De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijdse evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheidsonderzoek met Omgevingsonderzoek (BO+) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
De Productlijn Security & Services is onderdeel van Team Netwerken van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van dit team zoekt de dienst-ICT een Netwerkspecialist met diepgaande kennis van Citrix Netscalers.

Flexibele diensturen maken onderdeel uit van deze opdracht. 

Doelstelling
Team Netwerken is verantwoordelijk voor het beheer (en daarmee ook de ontwikkeling) van alle netwerken security-infrastructuur. Het team doet dit conform de afspraken met de servicelijnmanagers en overige teams binnen de Dienst ICT. Hierbij wordt gewerkt onder centraal vastgestelde architectuur en vanuit een standaard productportfolio.

De Netwerkspecialist wordt ingezet ten behoeve van migratieprojecten. Verdere details van de voorziene inzet zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening worden gedeeld met de opdrachtnemer. Voortgangsgesprekken vormen onderdeel van de opdracht. 

Verantwoordelijkheden
De Netwerkspecialist is met zijn expertise o.a. verantwoordelijk voor het borgen van de uitvoering van het technische beheer en/of ontwikkeling van ICT-componenten en lost problemen op door toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken.
De Netwerkspecialist van de Productlijn Security & Services is daarnaast verantwoordelijk voor het borgen van de uitvoering van het dagelijks beheer van de security componenten die vallen onder de dienstverlening van Team Netwerken.

De opdracht is afgerond wanneer de migratie van DMZ diensten is voltooid

Contacten
Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT. Extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverleningsinhoudelijk.

Opleiding

Eisen:

 • Kandidaat heeft relevante Netwerksecurity certificering(en)

 • Ruime aantoonbare ervaring met Citrix Netscalers op certificeringsniveau

 • Kennis en ervaring in het vakgebied is belangrijker dan het gewenste opleidingsniveau.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring (Specialistische kennis) van gangbare Netwerk- en Security producten en/of technieken. 

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity specialist. 

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring/kennis met Citrix Netscalers 

 • Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met 1 of meer van het volgende: 

Firewalls;
Webproxy's;
Authenticatie/2FA;
SSL/VPN;
DNS/IPAM;
F5 Loadbalancing;
Citrix Netscalers;
Mail-gateway's;
Virus- en Malwarescanning;
Routing/Switching

Competenties

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.

 • Mondelinge presentatie: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.

 • Organisatievermogen: Heeft ervaring met prioriteitstelling en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor tezorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01/05/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30/04/2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van relevante Netwerksecurity certificering(en) Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring (Specialistische kennis) van gangbare Netwerk- en Security producten en/of technieken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity specialist. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring/kennis met Citrix Netscalers Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met 1 of meer van het volgende: Firewalls; Webproxy's; Authenticatie/2FA; SSL/VPN; DNS/IPAM; F5 Loadbalancing; Citrix Netscalers; Mail-gateway's; Virus- en Malwarescanning; Routing/Switching Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Mondelinge presentatie: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Organisatievermogen: Heeft ervaring met prioriteitstelling en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor tezorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. Ter verdieping van eis 6: Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met 1 of meer van het volgende: Firewalls; Webproxy's; Authenticatie/2FA; SSL/VPN; DNS/IPAM; F5 Loadbalancing; Citrix Netscalers; Mail-gateway's; Virus- en Malwarescanning; Routing/Switching Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met tenminste 5 van de genoemde onderwerpen. 1/5= Kandidaat heeft werkervaring met tenminste 3 van de genoemde onderwerpen maar niet in de afgelopen 5 jaar of minder dan 3 jaar. 2/5= Kandidaat heeft werkervaring met tenminste 5 van de genoemde onderwerpen maar niet in de afgelopen 5 jaar of minder dan 3 jaar. 3/5= Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met tenminste 5 van de genoemde onderwerpen. 4/5= Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met tenminste 7 van de genoemde onderwerpen. 5/5= Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met álle genoemde onderwerpen. (45%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft ruime aantoonbare ervaring met Citrix Netscalers op certificeringsniveau Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen. (55%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Netwerkspecialist Citrix Netscaler die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.