thumbnail
thumbnail
Interieurontwerper

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 4 dagen
€ 120,00
24 - 32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 aug 2023

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

24 - 32

Publicatiedatum:

17 mei 2023

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Context
Een politiebureau, een cellencomplex, het kantoor van de digitale recherche of een wapenmagazijn: de politie is gehuisvest in ca. 850 gebouwen. Onze vastgoedportefeuille is veelzijdig en de huisvestingsopgave is groot. Hoe zorgen we ervoor dat de huisvesting past bij de werkzaamheden, strategie en ontwikkeling van de politie? Hoe zorgen we voor maakbaarheid, betaalbaarheid en voor beheer en onderhoud van de huisvesting?

De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting ondersteunt alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel, ruimtelijk als technisch gebied. Dit vraagt om verantwoordelijke experts, heldere beleids- en uitvoeringskaders en een sterke organisatie. De sector bestaat uit vijf teams: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer, Programmeren en Beleidsimplementatie en Ontwikkeling (BIO). De medewerkers van het Atelier Politiebouwmeester (APbm) vallen onder het team BIO.

Atelier Politiebouwmeester (APbm) 

Het APbm is verantwoordelijk voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereiding en de realisatie van het investeringsprogramma Huisvesting. De adviseurs van het atelier maken zelf geen ontwerpen, maar werken mee aan het scheppen van de condities waaronder ontwerpende marktpartijen kunnen excelleren. We werken op basis van de Uitgangspunten Ruimtelijke Kwaliteit van de Politie (URKP). De thematische uitvoeringskaders, toolboxen genaamd, die daarvan zijn afgeleid, zijn richtinggevend voor al onze toetsingen, beoordelingen en adviezen richting politiecollega’s, marktpartijen en bevoegd gezag. Voor het interieurontwerp is in het bijzonder de Toolbox Huissstijl politiegebouwen van belang. Hierin zijn ontwerpuitgangspunten geformuleerd, voornamelijk gebaseerd op omgevingspsychologiesche principes.

Taakomschrijving

Als expert interieurontwerp adviseer je over de kwaliteit (van het ontwerp) van de directe werkomgeving van verschillende politieonderdelen in het hele land.

Je adviseert op basis van gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde en omgevingswaarde zoals geformuleerd in de URKP. De thematische Toolboxen zijn richtinggevend voor al je toetsingen, beoordelingen en adviezen richting politiecollega’s, de markt en bevoegd gezag.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Interieurontwerper die deze organisatie zoekt?