thumbnail
thumbnail
Delivery Manager

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 dec 2023

Einddatum:

30 nov 2026

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

1 sept 2023

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Piketdiensten zijn een onderdeel van deze opdracht.

Omschrijving van de opdracht
Team Netwerken levert Telefonie, Netwerk en Security-oplossingen onder andere op  het gebied van: VoIP, WAN-infrastructuren, LAN, Wifi, Firewalls, VPN, remote-access, e-mail, webproxy's en authenticatiediensten en Toegangsdiensten.

De Delivery Manager voert de regie over de dienstverlening. In deze functie betreft het ook PKI (Public Key Infrastructure) en CKMS (Certificate Key Management Systeem)

De Delivery Manager is verantwoordelijk voor zowel de techniek als de organisatie, processen en procedures.

Doelstelling
Team Netwerken is verantwoordelijk voor het beheer (en daarmee ook de ontwikkeling) van alle netwerken security-infrastructuur. Het team doet dit conform de afspraken met de servicelijnmanagers en overige teams binnen de Dienst ICT. Hierbij wordt gewerkt onder centraal vastgestelde architectuur en vanuit een standaard productportfolio

Verantwoordelijkheden

 • Aanspreekpunt en vraagbaak voor de dienstverlening.

 • Bewaken processen en procedures.

 • Leveranciersmangement betreffende relatiemanagement, bestellingen en controle op kpi's.

 • Lifecycle management van de productportfolio.

 • Begeleiden van veranderingen en verbeteringen.

 • Rapportage betreffende de uitnutting van de dienstverlening.

Contacten
Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT. Extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverleningsinhoudelijk.

Opleiding
Wensen:

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau.

 • In het bezit van een CISSP certificaat.

Professionele kennis en werkervaring
Eisen: 

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Delivery Manager op Security gebied.

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Delivery Manager binnen een grote organisatie (+1000 medewerkers).

 • Aantoonbare werkervaring met en kennis van 1 of meerdere security componenten.

Wensen: 

 • Aantoonbare werkervaring en kennis op het gebied van PKI.

 • Algemene security kennis op CISSP niveau.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie: : Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

 • Coachen: : Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-12-2023 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2026 voor 36 uur per week.
Piketdiensten zijn een onderdeel van deze opdracht.
Het contract kan door de Opdrachtgever niet worden verlengd.
De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er.

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Delivery Manager op Security gebied.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met en kennis van 1 of meerdere security componenten.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 436 079 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Delivery Manager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.