thumbnail
thumbnail

Data Architect

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 104,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mei 2024

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er te worden uitgevoerd.

Voor deze opdracht is een Betrouwbaarheids Onderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

Vanwege de unieke informatiepositie, is het binnen de politie van cruciaal belang dat het beleid op het gebied van data uitwisseling goed wordt geïmplementeerd en nageleefd. De politie beschikt namelijk over gevoelige data waarvan het van groot maatschappelijk belang is dat deze enkel onder de juiste voorwaarden, met daartoe bevoegde partijen wordt gedeeld.

Binnen de politie organisatie bevindt de sector Dienstverlening Partners (DP) zich op het snijvlak van de politieorganisatie en de ketenpartners. Hierbij vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Om deze processen en afspraken te stroomlijnen wordt een nieuw team opgericht, het team aansluitdiensten (TAD). Dit team moet aansluit gegevens diensten (AGD’s) gaan leveren. Een AGD is een gegevensdienst die we specifiek inzetten voor onderlinge aansluitingen tussen IV’s. Als gestandaardiseerde gegevensdienst is het volledig opgebouwd uit standaarden voor interface, service, berichtformaat, en taalgebruik (semantiek) en bevat daarbij de ondersteuning voor security, logging, voorbrenging en meer. Alleen het functioneelinhoudelijke bericht (de reden waarom de aansluitgegevensdienst wordt gemaakt) blijft specifiek.

Doelstelling

Het opstellen van AGD’s met betrokken partijen (afstemming in de keten) en zorgen dat standaardisatie plaatsvindt op data uitwisseling via AGD (aansluit gegevens diensten) waarbij compliancy vereisten zijn inbegrepen. Levert Specificaties van Eisen voor bericht, service, interface en platform (AGD’s, AV’s en AVP’s)

Op te leveren resultaten: 

Het Maximaliseren van geleverde waarde voor de stakeholders door Verzorgen van een correct geprioriteerde backlog;  Verwachtingsmanagement en communicatie naar de stakeholders en organisatie;

In samenspraak met opdrachtgever bepalen van prioriteiten, scoop en oplevermomenten.

Verantwoordelijkheden

Jij houdt je bezig met het formuleren van functionele doorontwikkeling op basis van business behoefte.

Daarnaast houd je je onder andere bezig met:

 • Specificaties van eisen voor bericht, service, interface en doorontwikkeling API platform (AGD’s, AV’s en AVP’s)

 • Leveren van voldoende voorwerk t.b.v. een soepele refinement;

 • Binnen de kaders en richtlijnen uitwerken en verduidelijken van stories a.d.v. designs;

 • Draagt inhoudelijke architectuur kennis uit binnen het team, acteert als vraagbaak.

Contacten

 • Verschillende stakeholders binnen en buiten de sector dienstverlening partners

 • Teamleden TAD

 • Het team dat de infrastructurele voorzieningen beheert en ontwikkelt,

 • Verschillende devops teams

Opleiding

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld in de richting van Bedrijfskundige informatie, (technische) informatica of elektrotechniek.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • Ervaring met agile werken;

 • Kennis en/of ervaring met SAFe;

 • Aantoonbare ervaring op data architectuur gebied;

 • Ervaring met DAMA BOK, TOGAF;

 • Ervaring met Datamesh, datafabric.

Wensen:

 • Certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK);

 • Ervaring met Java, Python en/of SQL;

 • Bij voorkeur ervaring met het werken binnen grote organisaties (1000+ Fte).

Competenties

 • Analytisch

 • Pragmatisch

 • Initiatief

 • Ondernemend

 • Samenwerken

 • Nieuwsgierig

 • Leergierig

 • Open voor nieuwe ideeën

 • Resultaatgerichtheid

 • Oplossingsgericht

De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 104,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De door Inschrijver aangeboden kandidaat is gedurende de uitvoering van de gehele Opdracht in loondienst bij Opdrachtnemer en geen ZZP’er / ondernemer. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Deze eis blijft van toepassing gedurende de gehele uitvoering van de opdracht. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de Inschrijver.

Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op data architectuur gebied. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Agile werken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met SAFe. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7 De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met DAMA BOK, TOGAF. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 8. De kandidaat heeft kennis van Datamesh, datafabric. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 9. Vereiste competenties/vaardigheden: Analytisch Pragmatisch Open voor nieuwe ideeën Ondernemend Nieuwsgierig Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Resultaatgerichtheid - Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

20 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen grote organisaties, +1000fte. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 2. De kandidaat is in het bezit van certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK). Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet in het bezit van certificering (bijvoorbeeld TOGAF, DMBOK, BABOK). 3/5= De kandidaat is in het bezit van 1 genoemde certificering 5/5= De kandidaat is in het bezit van meer dan 1 genoemde certificeringen

20 %

Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Java, Python en.of SQL. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot 0 punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring met maximaal 1 van de 3. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met 2 van de 3. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Java, Python en SQL.

20 %

Wens 4. De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatie, (technische) informatica of elektrotechniek. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot 0 punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatie, (technische) informatica of elektrotechniek. 3/5= De kandidaat heeft minimaal 2 jaar een erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatie, (technische) informatica of elektrotechniek. 5/5= De kandidaat is in het bezit van een volledig, erkend en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau in de richting van Bedrijfskundige informatie, (technische) informatica of elektrotechniek.

20 %

Wens 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Data Architect die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.