thumbnail
thumbnail
Technisch IT-Architect

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Poldermolen 2, 3994 DD Houten, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
36 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

12 mei 2022

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. HDSR is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is - net als een gemeente - een lokale overheid en bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en bijna 600 medewerkers.

HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen en staat voor een grote opgave. In de komende jaren doet HDSR onder meer een forse inspanning als bijdrage aan het Hoog Water Beschermingsprogramma, waarvoor grote projecten gestart zijn en nog zullen worden.

Onze IT-afdeling initieert en ondersteunt de digitale transformatie voor HDSR, met onder meer een transitie naar de cloud. Om dit mogelijk te maken werken we aan uitbreiding en professionalisering van de IT-afdeling. Ook de technische IT-architectuur willen we goed op de kaart zetten. Wil jij in deze dynamische omgeving de technische IT-architectuur vormgeven voor de doorontwikkeling van de IT-infrastructuren en IT-werkplekken? Reageer dan op deze opdracht!

Opdracht
Als Technisch IT-Architect draag je voor de domeinen IT-infrastructuur en IT-werkplek bij aan de opzet, principes en inhoud van het geheel van onze IT-architectuur. Je werkt daarvoor samen in een team met de andere architecten op de domeinen enterprise architectuur, informatiearchitectuur en data-architectuur. 

Tegelijkertijd werk je nauw samen met de teams voor ontwikkeling en beheer van onze IT-infrastructuren en IT-werkplekken. Je ondersteunt hen bij het opstellen van een visie en roadmap en de vertaling daarvan naar praktische toepassingen in lijn met de architectuurkaders en de behoeften en prioriteiten van de organisatie. Je adviseert op basis van duidelijke alternatieven met een heldere argumentatie. 

Informatiebeveiliging en IT-security zijn centrale onderdelen in je werk. Je bent een belangrijke sparringpartner van onze CISO en de security-specialisten.

Om je een beeld te geven van de onderwerpen die in de komende periode bij ons spelen:

  • Verhuizen van ons datacenter;
  • Migreren van de mobiele telefoons naar een nieuwe beheeromgeving (Microsoft Endpoint Manager) - en opvolgend de laptops daarin onderbrengen;
  • Integreren van infrastructuren voor kantoorautomatisering en procesautomatisering;
  • Verhogen van het niveau van informatiebeveiliging en IT-security;
  • Breder aansluiten op en gebruik gaan maken van het Microsoft Azure-platform;
  • Transitie naar de cloud in het verlengde van de sourcingstrategie die momenteel wordt opgesteld.

Onze IT-afdeling werkt met IT-Diensten, waaronder die voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de IT-infrastructuren en IT-werkplekken. Dit zijn scrumteams die iedere twee weken een sprint uitvoeren. Het is daarom belangrijk dat je ervaring hebt met agile werken en een agile mindset meebrengt.

De samenwerking met de andere waterschappen wordt voor ons steeds belangrijker uit oogpunt van synergie, schaalvoordelen en van elkaar leren. In je werk zoek je ook verbinding en afstemming met de andere waterschappen en het Waterschapshuis, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van IT voor alle waterschappen in Nederland.

Wat vragen we van jou?
Je hebt een breed technisch-conceptueel overzicht over het IT-domein. Je voelt je zowel thuis bij het opstellen van kaders en richtlijnen als bij de praktische toepassing daarvan. Je bent zowel conceptueel als pragmatisch ingesteld, resultaatgericht en hebt oog voor kwaliteit. Let wel, we zijn op zoek naar een Technisch IT-Architect (op enterprise-niveau), niet naar een Solutions Architect voor het technisch ontwerpen van oplossingen.

Je stelt de werkelijke behoefte van de organisatie centraal en bent goed in staat om deze naar boven te krijgen. Je adviseert compact en helder en maakt daarbij goed gebruik van visualisatie. Je bent communicatief, zoekt actief de afstemming en hebt goede sociale vaardigheden en antennes. Met enthousiasme en daadkracht breng je de architectuur onder de aandacht en borg je de naleving daarvan.

Context
Je werkt in de afdeling Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Met I&A maken we een inspirerende ontwikkeling door. Centraal daarin staan verbetering van de dienstverlening, beter aansluiten bij de behoeften van de organisatie, professionalisering en wendbaarheid op basis van agile werken. Vanuit de afdeling vervullen we een voortrekkersrol in de digitale transformatie voor de gehele HDSR-organisatie. Daarnaast werken we doorlopend aan het op orde brengen en houden van de basis, met focus op beveiliging en continuïteit. Kortom, een veelzijdige en dynamische werkomgeving.

De afdeling I&A groeit in 2022 van circa 50 medewerkers naar 65 medewerkers, verdeeld over de teams Informatiediensten, Automatiseringsdiensten en Regie & Ondersteuning. Als Technisch IT-Architect werk je vanuit het team Regie & Ondersteuning nauw samen met de Diensten IT-infra en IT-werkplek in het team Automatiseringsdiensten.

Minimumeisen (knock-outcriteria)
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch IT-Architect;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het IT-infrastructuurdomein;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het IT-werkplekdomein.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch IT-Architect op enterprise-niveau (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch IT-Architect met cloud- en integratieplatformen (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch IT-Architect bij 1 of meer overheidsorganisaties (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Technisch IT-Architect bij 1 of meer waterschappen (10 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Archimate (10 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met agile teams (10 punten);
10. Uurtarief maximaal €110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten);
a. Uurtarief tot maximaal €110,00 (10 punten);
b. Uurtarief tussen €110,00 en € 120,00 (5 punten);
c. Uurtarief hoger dan €120,00 (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je hebt een breed technisch-conceptueel overzicht over het IT-domein. Je voelt je zowel thuis bij het opstellen van kaders en richtlijnen als bij de praktische toepassing daarvan. Je bent pragmatisch ingesteld met een hands-on mentaliteit, resultaatgericht en met oog voor kwaliteit.

Je stelt de werkelijke behoefte van de organisatie centraal en bent goed in staat om deze naar boven te krijgen. Je adviseert compact en helder en maakt daarbij goed gebruik van visualisatie. Je bent communicatief, zoekt actief de afstemming en hebt goede sociale vaardigheden en antennes. Met enthousiasme en daadkracht breng je de architectuur onder de aandacht en borg je de naleving daarvan.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht een fee in rekening bij de winnende leverancier van € 2,50 per gewerkt uur.  

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij HDSR zijn digitaal gepland op dinsdag 24 mei 2022 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 23 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

 Overige informatie
- VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 mei 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 18 mei 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 23 mei 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch IT-Architect die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.