thumbnail
thumbnail
Omgevingsmanager

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
32 tot 36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

21 jan 2023

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 59.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

 Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Binnen de afdeling BORG wordt een mix van UAV en UAV-gc contracten toegepast. Er wordt gezocht naar invulling van de IPM rol Omgevingsmanager. De Omgevingsmanager agendeert proactief onderwerpen vanuit de omgeving binnen het projectteam die invloed kunnen hebben op de kwaliteit/scope van het project. De Omgevingsmanager richt zich op alles wat te maken heeft met de bewoners en belanghebbenden: Hoe kan ik er op sturen dat ik het voor alle mensen om het project heen zo prettig en goed mogelijk maak? (En daarbij dan natuurlijk de hulp van de andere IPM rollen inschakelt). De Projectmanager richt zich meer op het bestuur en creëert de (bestuurlijke) condities voor het project. De Omgevingsmanager blijft verantwoordelijk voor (een goede samenhang van) het totale omgevingsmanagement en is VCA-VOL gecertificeerd.

Vanwege het aantal lopende- en nieuw op te starten projecten in 2023 en verder, is er behoefte aan uitbreiding van de capaciteit op het gebied van Omgevingsmanagement. Wij zijn daarom op zoek naar een Omgevingsmanager die invulling kan geven aan deze rol in één van de IPM projectteams.

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor:

 • Het afstemmen met omgevingspartijen;

 • Het in kaart brengen van alle stakeholders in de projectomgeving, inclusief hun posities;

 • Het zorgen voor probleem(h)erkenning van het project bij de belangrijkste stakeholders;

 • Creëren van draagvlak voor de aanpak, ontwerpkeuzes en gekozen kwaliteit;

 • Het organiseren en het persoonlijk uitvoeren van de participatie tijdens de planfase van het project waarbij je het bestuur en de overige projectteamleden betrekt. Dit houdt onder andere in het organiseren- en voorzitten van bewonersbijeenkomsten waarbij je zelf het woord voert. Je kunt hierbij de hulp van bij voorbeeld de technisch manager of een ontwerper inschakelen indien nodig;

 • Het inbrengen van eisen, wensen en randvoorwaarden vanuit de projectomgeving in het projectteam;

 • Het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de project- en omgevingsbelangen;

 • Het onderhouden van contacten met omgevingspartijen gericht op proactief afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden;

 • Werkt met dit alles nauw samen met de communicatieadviseur en andere rolhouders in het projectteam;

 • Het coördineren van conditionerende werkzaamheden door o.a. nutsbedrijven;

 • Het initiëren en managen van de benodigde vergunningenprocedures;

 • Het inbrengen van veiligheidsaspecten in het project in relatie tot de projectomgeving.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie toegeschreven op de functie, bijgevoegd aan het cv;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Omgevingsmanager;
4. Uurtarief maximaal €110,- exclusief btw/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen Omgevingsmanager (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
7. Kennis van en aantoonbare werkervaring met UAV en UAV-gc contracten én risicobeheersing (vermeld dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten in binnenstedelijk gebied in de afgelopen 5 jaar (benoem dit d.m.v. twee voorbeeldprojecten waarin je aangeeft wat jouw rol is geweest) (25 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek (10 punten).

Competenties

 • Zelfstandigheid;

 • Zelforganisatie;

 • Kwaliteitsgerichtheid;

 • Samenwerken in teams.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 3 februari 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer

 2. Alleen werkelijk gemaakte uren kunnen gefactureerd worden. Afhankelijk van de werkvoorraad kan dit tot een maximum van (gemiddeld) 36 uur per week.

 3. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

 5. Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2024.
  Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden van maximaal 2,5%. Indexering conform de loonprijsindicatie zoals gepubliceerd door het CBS.

 6. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind

  • U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering , 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.

 7. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 8. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Omgevingsmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.