thumbnail
thumbnail
Projectleider inventarisatie vastgoedcontracten

gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel

Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 80,00
24-28 Friesland

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

02-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

01-05-2023

Uren per week:

24-28

Achtergrond/aanleiding

Omdat vastgoedcontracten niet centraal werden geregistreerd is binnen de organisatie circa 2 jaar geleden Totallink aangeschaft. Dit systeem fungeert o.a. als contractmanagementsysteem voor vastgoedcontracten.

Er is al een goede start gemaakt met het opvoeren van contracten in het systeem.  De voortgang blijkt echter nog onvoldoende omdat duidelijk is geworden dat er meer contracten blijken te zijn dan vooraf ingeschat. Daarnaast zijn er ongetwijfeld contracten die nog niet in beeld zijn. Hierdoor is er geen zicht op afronding en bakenen we dit, gelet op de urgentie, als opdracht (project) af die we met inzet van tijdelijke externe capaciteit (projectleider) uiterlijk in maart 2023 afgerond willen hebben. Binnenkort wordt door het MT een beleidsstuk over contractmanagement (in algemene zin, dus niet specifiek vastgoed) vastgesteld dat hiertoe ook als kader kan dienen.  

Eindresultaat

  • Alle contracten met betrekking tot huren/verhuren, pachten, zakelijke rechten, jacht- en   visrechten en bruikleen zijn opgenomen in Totallink;  
  • Alle contracten voldoen aan de juridische vereisten;
  • Er is een betrouwbare werkwijze voor te toekomst.

Omschrijving opdracht

De projectleider is verantwoordelijk voor de interne coördinatie van de opdracht /het proces om te komen tot een volledig en betrouwbaar vastgoedcontractenmanagementsysteem.

Afbakening:

Binnen de opdracht vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot een volledig en betrouwbaar contractenmanagementsysteem. Na oplevering volgt de beheerfase die belegd is in de lijn. 

Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 

  • Inventarisatie van alle vastgoedcontracten die nog niet in Totallink staan geregistreerd;
  • Juridische beoordeling van alle contracten die geïnventariseerd worden;
  • Opleveren lijst van openstaande dossiers waarvan geen correct contract aanwezig is (eveneens externe opdracht?);
  • Opvoeren van correcte contracten in Totallink;
  • Herijken en implementeren proces van aangaan tot en met registratie/vastleggen vastgoedcontracten, o.a. gericht op financiële rechtmatigheid en recht doet aan beleidskaders/verordeningen; 
  • Het maken van een procesbeschrijving (van totstandkoming tot aflopen contract);
  • Beleggen contracteigenaarschap (en evt andere contractrollen). 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider inventarisatie vastgoedcontracten die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.