thumbnail

Projectleider inkoop

gemeente Weststellingwerf

Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega, Nederland

Inkoop ACTIEF

Publicatiedatum:

29-12-2021

Sluitingsdatum:

16-01-2022

Begindatum:

01-03-2022

Einddatum:

01-03-2023

Uren per week:

8 uur per week
Geen limieten
8 uur per week Friesland

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen! De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners van onze 26 dorpen nemen we graag mee in de plannen die we maken. Mits die passen bij de wetten en regels waar we mee te maken hebben. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Voor het cluster inkoop zijn wij op zoek naar een Projectleider inkoop

Je functie:

Vanuit de afdeling Inkoop is aangegeven dat we mogelijkheden zien om een bijdrage te leveren aan
de ombuigingsopdracht. Dit in de vorm van voorstellen van mogelijke besparingen. We hebben
opdracht gekregen om deze voorstellen uit te werken (OWO directie overleg 19 oktober 2020).
Deze notitie is de gevraagde uitwerking waarbij we deze besparingsvoorstellen hebben gekoppeld
aan randvoorwaarden. Randvoorwaarden die nodig zijn om de voorstellen te kunnen realiseren.
De opgave is dat we toe willen naar minder meerkosten, kwaliteitsverbetering en natuurlijk
‘kostenreducties’. Onder kostenreducties verstaan we besparingen met een duurzame karakter. Er
zijn een viertal onderdelen waarmee we de inkoopkosten kunnen beïnvloeden.
1. Inkooppolitiek,
besparingen door middel van de introductie van OWO brede contracten.
2. Optimalisatie,
besparingen door middel van samenwerking tussen afdelingen, met als resultaat het optimaliseren
van bestellingen en het ‘uitnutten’ van contracten.
3. Standaardisatie en specificatie
besparingen als gevolg van het standaardiseren of verandering in specificatie, bijv goedkopere maar
gelijkwaardige producten.
4. Concurrerende offertes,
besparingen door middel van lagere prijzen bij huidige leveranciers of introductie van nieuwe
leveranciers.
De praktijk laat zien dat geslaagde inkoopbesparingen altijd toe te schrijven zijn aan een goed
uitgevoerde teaminspanning. Dat vraagt van de organisatie dat er sprake is van een optimale interne
samenwerking en informatievoorziening, dat het inkoopeigenaarschap helder is belegd, dat er
heldere doelen zijn vastgesteld en dat deze regelmatig worden getoetst aan de plannen. De realiteit
laat zien dat er momenteel in de onderlinge samenwerking en het vaststellen van gezamenlijke
doelstelling nog veel winst te behalen is. Willen we de kostenreducties daadwerkelijk realiseren, dan
vergt dit dus randvoorwaarden waar aan voldaan zal moeten worden.
Deze genoemde randvoorwaarden hebben we in kaart gebracht op basis van een eerder
uitgevoerde analyse van potentiële kostenreducties (inkoopadviesbureau NIC, ‘analyse inkoopfunctie
OWO gemeenten’ 3 mei 2019 ). Deze hebben we gecombineerd met een eigen analyse.

Wij vragen jou de realisering van een projectplan om bovenstaande in te kunnen gaan richten en verder op te kunnen gaan starten. Dit gaan we samen met de betrokken vakafdelingen doen. Uiteraard is het advies wat door de organisatie akkoord is bevonden beschikbaar en zal onderdeel van het selectieproces uit gaan maken. 

Wat verwachten we van jou

Je hebt/bent:.

• HBO nivo

•enkele jaren relevante inkoop werkervaring binnen de publieke sector of ervaring in vergelijkbare sectoren.

• relevante vakopleidingen (NEVI Professional (1)/Expert (2) of vergelijkbaar);

• kennis van aanbestedingswetgeving

• Het is een pré wanneer je ervaring hebt met het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkoop en Circulair Fryslan.

Wij zoeken niet het schaap met de vijf poten, maar wel een collega die op één of meerdere van bovengenoemde pre’s direct inzetbaar is. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat je een team-player bent, een natuurlijke beïnvloeder maar ook zakelijk en resultaatgericht. Politiekesensitiviteit en samenwerken zitten daarnaast in je genen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider inkoop die deze organisatie zoekt?