thumbnail
thumbnail

Senior adviseur en aanjager Netwerkplanning U10 & Foodvalley

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€145
36 Utrecht

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 mrt 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Senior adviseur en aanjager Netwerkplanning U10 & Foodvalley
Periode: Van 01-03-24 (of zsm tot 1-03-25 (12 maanden), met verlengingsopties.
Belasting: 36 uur per week gemiddeld
Tarief: max. 145,00 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

Korte beschrijving speelveld
De Regio Utrecht en de Regio Foodvalley zijn populaire regios en doordat ze hard groeien moeten we slim omgaan met de ruimte. De realisatie van de ambities van de regios U10 en Foodvalley is afhankelijk van vele factoren waaronder de mate waarin concrete projecten kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Netcongestie raakt al onze gemeenten in de plannen die we hebben met betrekking tot realiseren van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, economische bedrijvigheid en de energietransitie. Daarbij gaat het zowel om de afname van energie (o.a. woningbouw, bedrijventerreinen en laadstations) als de invoeding (duurzame elektriciteitsopwek).

Er is de in beide regios de komende jaren sprake van transportschaarste voor grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampere). Daarbij dreigt vanaf 2025 ook congestie voor kleinverbruik. Op de middellange termijn (tot 2030) betekent dit voor ons als overheden dat we samen met de netbeheerders bekijken wat wel kan: versnellen van ruimtelijke procedures waar mogelijk, slim programmeren en alternatieve mogelijkheden onderzoeken zoals energyhubs en achter de meter oplossingen. Op de langere termijn (na 2030) vraagt het om samenhangende (beleids)keuzes die ervoor zorgen dat vraag en aanbod van energie goed op elkaar aansluiten en op basis waarvan netbeheerders hun plannen voor uitbreidingsinvesteringen van regionale energie-infrastructuur kunnen maken.

Je taken zijn:
Voor de regios U10 en Foodvalley ben je de senior adviseur die zich bezighoudt met regionale netwerkplanning. Je zorgt ervoor dat de impact van de netcongestie voor verschillende sectoren in beeld komt, de realisatie van wonen, werken, economie, groen en landschap, mobiliteit en klimaat in beeld komt en adviseert over de (on)mogelijkheden voor ruimtelijke planning en realisatie.

Daarnaast organiseer je de inhoudelijke betrokkenheid vanuit de regio bij provinciale programmalijnen gericht op integrale netwerkplanning, zoals: slimme oplossingen op de korte termijn; versnellen RO-procedures netinfraprojecten op de middellange termijn; en Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK) op de lange termijn. Je adviseert op strategie en kan de uitvoering aanjagen en concreet oppakken en met stakeholders projecten verder helpen en meewerken aan creatieve oplossingen. En activeert betrokkenheid van en de uitvoeringskracht bij gemeenten op deze onderdelen.

Je weet de verbinding te leggen en te adviseren over de koppeling met integraal ruimtelijke trajecten op alle schaalniveaus in elk geval de NOVEX, de uitwerking daarvan bij de Provincies. In de U10 werkt je mee aan de actualisatie van het IRP en het vormgeven van de uitvoeringsagenda. En ben adviseer je mee over de koppeling met IRP, U NED en gebiedsuitwerkingen als Regiopoorten.

Ontwikkelingen waarin je een rol speelt:
Je vertegenwoordigt U10 en Regio Foodvalley ambtelijk in de Energyboard in de drie lijnen waaraan daarbinnen wordt gewerkt en verzorgt de bestuurlijke advisering:

 • PMIEK en Energievisie

 • Traject slimme oplossingen

 • Versnelling ruimtelijke procedures

Daarnaast ben je in de U10 onderdeel aan het IRP team waaraan je deelneemt en input levert op diverse projecten en producten gericht op de uitvoering van het IRP, bijvoorbeeld actualisatie, regiopoorten, bedrijventerreinen, woningbouw e.d. en de reactie op provinciale en Rijkstrajecten bijv. ruimtelijk voorstel en NOVEX.
Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de Manager Strategie U10, Programmadirecteur NOVEX Foodvalley en werkt nauw samen met de Programmanagers RES.

Jij bent:
Kandidaat omschrijving

 • Je hebt WO werk en denkniveau. En bij voorkeur een voor de functie relevante afgeronde WOopleiding (bijvoorbeeld in de richting van ruimtelijke ordening & planologie, economie of civiele techniek/ bouwkunde);

 • Je hebt kennis van energie infrastructuur, zowel afname als invoeding;

 • Je hebt affiniteit en ervaring met integrale ruimtelijke ontwikkeling;

 • Je bent in staat om de benodigde strategie voor de netcongestie vorm te geven en de uitvoering van concrete maatregelen te activeren;

 • Je hebt minimaal 7 jaar, maar bij voorkeur meer, werkervaring in een soortgelijke strategische functie;

 • Je hebt ruime ervaring met (samen)werken met overheden en bij voorkeur ook met netbeheerders;

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling;

 • Je hebt ruime ervaring in de advisering van directie en bestuur op het gebied van de energie infrastructuur, bij voorkeur ook in interbestuurlijke samenwerking.

 • Je hebt gevoel voor de dynamiek van de metropoolregio Utrecht (op regionaal schaalniveau of G4niveau.

Jouw persoonlijkheid

 • Je schakelt makkelijk tussen inhoud en proces en tussen advies op strategie en op uitvoering;

 • Je analyseert wat er nodig om resultaten te bereiken en zoekt actief de samenwerking op om dit te organiseren en te bereiken;

 • Je bent een verbinder tussen de vele disciplines in het ruimtelijk domein

 • Je bent een Teamplayer en schakelt gemakkelijk tussen gemeenten, netbeheerders, U10 organisatie en de Regio Foodvalley en de Provincies.

 • Je bent in staat om de plek te in nemen in het speelveld. Het gaat om het positioneren van de opgave namens de regios en jouw plek in de samenwerking in de teams van de Energyboards (Utrecht en Gelderland).

 • Je bezit een flinke dosis flexibiliteit, doorzettingsvermogen en creativiteit om vanuit een netwerkorganisatie samen met andere partijen concrete resultaten neer te zetten;

 • Je staat open voor een constructieve dialoog en samenwerking.

Goed om te weten:
Gesprekken worden gepland op 26 of 27 februari. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden op locatie Stationsplein 90 te Utrecht.
De procedure bestaat uit twee gespreksronden.

Maandag, dinsdag en donderdag zijn in principe vaste kantoordagen. In afstemming is het mogelijk hybride te werken.

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Het is voor deze tender mogelijk een DUO aan te bieden. Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen.
Een deta-vast constructie kan, indien dit gewenst is door de Gemeente Utrecht, aanbieder en kandidaat, tot de mogelijkheden behoren.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

De gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om gedurende de eerste 3 maanden na gunning, bij gebleken ongeschiktheid of tussentijdse beeindiging, de opdracht te gunnen aan de nummer 2 aanbieder of opvolgend.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Senior adviseur en aanjager Netwerkplanning U10 & Foodvalley die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.