thumbnail
thumbnail

Projectleider inkoop veilig thuis jeugdbescherming en jeugdreclassering

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
16-24 Utrecht

Begindatum:

23 mei 2023

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16-24

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Projectleider inkoop veilig thuis jeugdbescherming en jeugdreclassering
Periode: per direct tot 31 december 2024, met 17 opdrachtverlengingsopties van 1 maand (24 maanden is de maximale inhuurtermijn)
Belasting: 16-24 uur per week gemiddeld
Tarief: Tot 125,- euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW

Korte beschrijving speelveld
De 26 samenwerkende gemeente van Utrecht staan aan de start van een nieuwe contractering van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze moet ingaan per 1 januari 2025. Wij zoeken een projectleider die de 26 gemeenten gaat ondersteunen en samen met de bovenregionale werkgroep[1] het proces richting nieuwe contractering gaat uitvoeren voor de Utrechtse regios.

De regios hebben een gezamenlijk belang om:

 • Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering samen in te kopen zodat geborgd wordt dat kennis en expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar is en jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen (opgelegd door de rechter) vakkundig en zorgvuldig worden uitgevoerd.

 • dat op een toekomstbestendige wijze te doen met oog voor de ontwikkelingen in het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

 • Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering samen te bekostigen op een manier die toekomstgericht en betaalbaar is en past bij de beschikbare (structurele) budgetten in de jeugdzorg.

 • Ondanks de verschillen in lokale en regionale werkwijzen gezamenlijk de nieuwe contractering vorm te geven en zo onder andere administratieve belasting van de aanbieders van Veilig Thuis en jeugdbescherming en jeugdreclassering te voorkomen.

Het is zeer waarschijnlijk dat de ontwikkeling van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming van invloed is op ons bovenregionale proces richting nieuwe contractering: het toekomstscenario vraagt om (door)ontwikkeling van lokale teams en samenwerking met (nog te ontwikkelen) regionale veiligheidsteams (bestaande uit medewerkers van Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming). Het is ook zeer waarschijnlijk dat er in 2024 landelijke afspraken worden gemaakt over een landelijke tarifering (met bandbreedte) voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering en over een caseloadverlaging voor de jeugdbescherming die van invloed zijn.

Je taken zijn:
De opdracht is dat de projectleider de aansturing en organisatie op zich neemt van het proces van een uitvraag voor de taken van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering, zodat op 01-01-2025 een nieuw contract kan ingaan met een aanbieder van deze diensten. Er is op hoofdlijnen een routekaart opgesteld van de verschillende stappen en resultaten in de periode van nu tot 2024 om te komen tot een geslaagde contractering. En er is een startnotitie met een nadere uitwerking van de opdracht. De bovenregionale samenwerking is een complexe samenwerking. De visies verschillen op hoofdlijnen bijna niet, maar elke gemeente heeft wel een eigen specifieke kleur voor wat betreft de uitvoering van en de ervaringen in het huidige contract. De uitdaging is dat alle regios (of 26 gemeenten) zich gehoord voelen en dat we ondanks de verschillen tussen de 26 gemeenten kunnen komen tot besluitvorming.

De projectleider:

 • heeft een coordinerende rol en heeft het overzicht over het proces en de tijdige voortgang;

 • is voorzitter van een (nieuw op te zetten) projectteam inkoop, samen met de administratieve ondersteuner en met een afvaardiging van de bovenregionale werkgroep;

 • schakelt met de juridische, financiele en communicatie experts (van de gemeenten of extern in te huren expertise) wanneer nodig. En weet goed wanneer in het proces deze juridische, inkoop- of financiele expertise nodig is.

 • is voorzitter van de verschillende overleggen die rond de inkoop worden georganiseerd (bovenregionaal inkoopteam en inkoopwerkgroep, regionale afstemming, etc).

 • zorgt dat alle stappen zorgvuldig worden doorlopen om tot een nieuw contract te komen en heeft kennis van de verschillende opties die hierin mogelijk zijn, uitgewerkt moeten worden en wat passende besluitvorming is.

 • bereidt deze voor (schrijft de stukken) en benut daarbij de denkkracht vanuit het team en de werkgroepen.

 • werkt nauw samen met de bovenregionale werkgroep van de Utrechtse gemeenten en stemt af met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever voor belangrijke schakelmomenten. En stemt af met de projectleider/programmamanager van de bovenregionale samenwerking met het oog op agendering en besluitvorming.

 • bewaakt de planning en zorgt dat de besluitvorming op de juiste wijze en tijdig plaatsvindt.

 • maakt gebruik van de uitkomsten van de bovenregionale evaluatie van de samenwerking tussen de gemeenten.

Jij bent:
We vragen van je dat je:

 • beschikt over HBO+/academisch werk- en denkniveau;

 • kennis hebt van projectmanagement en van contractering (inkoop, aanbesteding, subsidie, anderszins) in het sociale domein;

 • ervaring hebt met gemeentelijke besluitvorming;

 • bij voorkeur kennis hebt van de wereld van jeugdbescherming/jeugdreclassering/Veilig Thuis, in ieder geval van het sociaal domein;

 • goed kunt samenwerken, ook in complexe besluitvormingsprocessen;

 • goed kunt plannen en organiseren;

 • zowel mondeling als schriftelijk sterk bent;

 • besluitvaardig en resultaatgericht bent.

Goed om te weten[SLv1] :
Hybride werken is een optie. Aanwezigheid wordt van jou verwacht wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn. De gesprekken zijn gepland op dinsdag 13 juni en/of woensdag 14 juni. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
  Opdracht Adviseur
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Projectleider inkoop veilig thuis jeugdbescherming en jeugdreclassering die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.