thumbnail
thumbnail

Projectleider en (technisch) adviseur Dynamisch Verkeersmanagement

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
18-22 Utrecht

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

18-22

Publicatiedatum:

16 nov 2022
Periode: Vanaf 01-01-2023 tot 31-12-2023 met 2 verlengingsopties van een half jaar.
Belasting: gemiddeld 18-22 uur per week
Tarief: Wij ontvangen graag de offerte met uw marktconform tarief inclusief reiskosten, exclusief BTW

Korte beschrijving speelveld
De gemeente Utrecht heeft met het vastgestelde Mobiliteitsplan 2040 de ambitie om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer op stadsboulevards en omliggende gebieden te vergroten en door het autoverkeer op de juiste plek te zetten in de stad. Op veel plekken in de stad is het nodig om, multimodaal, keuzes te maken hoe we het verkeer zo slim mogelijk kunnen regelen en sturen. Een van de benodigde pijlers is het grip houden op het aanbod van (auto)verkeer dat zich de stad in en uit beweegt. Hiervoor is de inzet van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) nodig. De afgelopen jaren heeft de gemeente, in samenwerking met andere wegbeheerders, veel ervaring opgedaan met de inzet van een DVM-systeem. Rondom de t Goylaan en rondom de parallelbaan A12 richting westen is inmiddels een DVM-systeem actief.
Voor verschillende projecten moet het DVM-systeem nu op grotere schaal, al dan niet integraal met een geplande herinrichting, worden ontworpen en geimplementeerd. Denk daarbij aan herinrichtingsprojecten zoals de Westelijke Stadsboulevard, Socrateslaan en Lombokplein, maar ook gebiedsoverstijgend in Utrecht-Zuidwest.

Voor deze projecten is de gemeente Utrecht op zoek naar een projectleider / (technisch) DVM-adviseur die ruime ervaring heeft met:
VRI-technische (beheer)systemen, bij voorkeur kennis en ervaring met realisatie en beheer (zowel technisch als verkeerskundig);
DVM-technische stedelijke systemen, bij voorkeur kennis en/of ervaring met de systemen (Gecoordineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement) die in Midden Nederland worden gebruikt.
De ontwerp- en voorbereidende analyse fase van een DVM-project waarbij afgewogen multimodale keuzes worden gemaakt hoe het verkeer in een stedelijk gebied zo slim mogelijk te sturen.
de begeleiding van de uitvoeringsfase van het DVM-systeem in het betreffende project/gebied, met als doel een werkend systeem op te leveren.

Je neemt als projectleider deel aan verschillende projectteams waarin DVM aan bod komt. Daarbinnen stuur je als projectleider de gemeentelijke VRI-specialisten, overig betrokken specialisten/adviseurs en DVM-marktpartijen inhoudelijk aan. Naast de inhoudelijke aansturing en bijdragen aan de bestuurlijke besluitvorming wordt ook gevraagd te adviseren bij het opzetten van de beheerorganisatie voor DVM binnen de gemeente.
Je taken zijn:
Het op DVM-niveau brengen van de VRI-assets zodat het DVM-systeem de lokale regelingen kan beinvloeden;
Het opstellen van een evaluatieplan en het uitvoeren van de 0-, tussen- en eindmeting voor verkeerskundige analyses;
Het aansturen van interne en externe specialisten voor het opstellen van de multimodale netwerkanalyse;
Het opstellen van het PvE en VO (blauwdruk) van het project specifieke DVM-ontwerp;
Opstellen van eventuele DVM-regelscenarios;
Opstellen DVM-kostenramingen die integraal opgenomen kan worden in de projectraming die opgesteld is conform SSK-systematiek;
Voorzitten en initieren van overleggen met de intern betrokkenen en DVM-marktpartijen;
Begeleiden verificatie en validatie;
Integraal het DVM-systeem afstemmen met de civiele herinrichting;
Ondersteunen bestuurlijk proces en communicatie naar omgeving.
Kennisoverdracht richting relevante medewerkers gemeente.

Jij bent/hebt:
- Meer dan 10 jaar ervaring met het ontwerpen en toepassen van dynamisch verkeersmanagent;
-Ervaring met het werken in, en de (bestuurlijke) processen bij, een gemeente;
- (Verkeerskundige) kennis van Utrecht is een pre;
- Een afgeronde HBO of Universitaire opleiding in een relevante toepasbare studierichting, zoals bijvoorbeeld verkeerskunde of civiele techniek;
- Referenties: je hebt recente (afgelopen 3 jaar) opdrachten vervuld waarin je nauw betrokken/leidend bent geweest in de ontwerpfase en uitvoeringsperiode van (herinrichtings)projecten waar een multimodaal DVM-systeem is toegepast.

Goed om te weten:
Gesprekken zijn gepland in de week van 28 november. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek zal fysiek plaatsvinden.
De beoordeling van de offertes zal worden gedaan door een Senior Adviseur Verkeersmanagement.

De mogelijkheid bestaat om de kandidaat over te nemen na 1 jaar (in vaste dienst). Graag in de tender aangeven of dit mogelijk is en binnen welke termijn.

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd op het stadskantoor en deels bij betrokken DVM-marktpartijen. De adviseur wordt geacht zijn eigen devices mee te nemen en krijgt bij de gemeente de beschikking over een ICT-account en toegangspas. Werkzaamheden worden afgerekend op basis van werkelijk bestede tijd en maandelijks gefactureerd.

Bij gebleken geschiktheid bestaat er een kans dat er nog een kandidaat uit deze procedure wordt aangenomen.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.
Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Projectleider en (technisch) adviseur Dynamisch Verkeersmanagement die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.