thumbnail

Senior Strategisch Project- en Procesmanager Gebiedsontwikkeling Duurzame Polder

Gemeente Oss

Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

05-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

10-01-2022

Einddatum:

09-01-2023
150
24 Noord-Brabant

Voor de volgende onderzoeksfase in de Duurzame Polder naar alternatieven voor het realiseren van grootschalige zonne- en windenergie in samenhang met andere gebiedsopgaven in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Senior
Strategisch Project- en Procesmanager Gebiedsontwikkeling. De functie is voor 20-24 uur per week.

Aanleiding

De gemeente Oss en Den Bosch hebben besloten om een groot deel van hun energieopgave in samenhang met andere opgaven (bv. landbouw, water en biodiversiteit) te willen realiseren in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder (de ‘Duurzame Polder’) met windmolens in Oss en windmolens en zonnevelden in Den Bosch. Beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant zijn tot dit besluit gekomen doordat zij aan hun energieopgave van de Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost Brabant willen voldoen. De uitwerking van de opgaven wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar ook vanwege de doelstelling om energieneutraal en/of klimaatneutraal in 2050 te willen zijn. De omvang en complexiteit van dit project maakt de inzet van een Senior Strategisch Project- en Procesmanager Gebiedsontwikkeling urgent en noodzakelijk.


Algemeen

In 2019 heeft er een uitgebreide verkenning plaatsgevonden in het verkenningsgebied van de Duurzame Polder. Hierin zijn middels een uitgebreid omgevingsparticipatieproces belangen en waarden opgehaald die spelen in het projectgebied. Ook zijn de gebiedsopgaven in kaart gebracht en is gekeken naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking met windmolens en zonnevelden in de Duurzame Polder. Onlangs hebben de gemeenten, GS en het ministerie van EZK een bestuursovereenkomst gesloten en besloten om gezamenlijk een vervolgtraject te starten: aan de hand van een ontwerpend onderzoek en een intensief omgevingsparticipatieproces verkennen wat aan de hand van de vastgestelde kaders mogelijke alternatieven zijn voor de ontwikkeling van de Duurzame Polder. Hierbij is het realiseren van de energieopgave leidend is. Hieraan wordt een planMER traject verbonden en zal er uiteindelijk een voorkeursalternatief (VKA) worden voorgelegd aan beide gemeenteraden. De regie hiervoor ligt bij beide gemeenten.

Waarom een senior strategisch project- en procesmanager?

Een complexe en maatschappelijk gevoelige opgave als deze in een dynamische omgeving met veel verschillende en tegenstrijdige belangen vraagt om één leider. Een project- en procesmanager in één met leidinggevende capaciteiten die zowel op het proces als op het resultaat stuurt, het overzicht weet te behouden, tegen weerstand en kritiek uit de omgeving opgewassen is, zorgt dat de juiste inhoud tijdig wordt aangedragen, de ruimtelijke kaders voor vergunningverlening voor 2025 wordt gerealiseerd, zorgt dat iedereen met een belang mee mag denkenen dat alle betrokken partijen gezamenlijk de eindstreep halen.

Wat is jouw opdracht?

Allereerst treedt je op als kwartiermaker om het project en proces van de grond te krijgen door onder meer de projectorganisatie op te starten inclusief de organisatie van een PSU; het schrijven van een Plan van Aanpak (projectplan) inclusief uitgebreid ontwerpend onderzoek, omgevingsparticipatie- en communicatieaanpak; diverse andere belanghebbende partijen juist te positioneren in dit traject; en, het aanbesteden van een adviesbureau voor het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het plan-MER traject.  

Ten tweede ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de raadsbesluiten (Den Bosch, 6 oktober 2020; Oss, 28 januari 2021) en het besluit van GS (20 april 2021) behorende bij het Eindrapport Verkenning Duurzame Polder. 

Jouw opdracht is om te zorgen dat het Plan van Aanpak volgens planning en mijlpalen wordt uitgevoerd en resulteert in een afgerond vergunning proces  voor de Duurzame Polder dat kan worden voorgelegd aan de colleges van B&W en de gemeenteraden. Maar ook dat er een plan komt voor de verdeling van de lusten en lasten van de opbrengsten van de duurzame energie (financiële participatie) en dat er anterieure overeenkomsten worden gesloten met de zonne- en windinitiatiefnemers in de Duurzame Polder. Belangrijk is ook dat het omvangrijke omgevingsparticipatieproces zorgvuldig, transparant en navolgbaar verloopt voor alle belanghebbenden en goed geborgd wordt.

Je werkt in opdracht van de Stuurgroep met een gedelegeerd bestuurlijk opdrachtgever en twee ambtelijke gemeentelijke opdrachtgevers.

Kandidaatomschrijving

Wie zoeken we?

 • Je hebt een afgeronde HBO+/WO opleiding.
 • Je werkt al minimaal 8 jaar in een soortgelijke rol, bij voorkeur opgedaan bij projecten voor of bij overheden en in complexe gebiedsontwikkelingen.
 • Je bent een zeer ervaren strategisch project- en procesmanager in hart en nieren. Jouw senioriteit en daarmee je kennis en ervaring op het vlak van integrale gebiedsontwikkeling spreken voor zich.
 • Je hebt aantoonbare en relevante ervaring met strategisch project- en procesmanagement, gebiedsontwikkelingen bestuurlijke processen in een complexe en dynamische omgeving.
 • Je hebt ervaring met omgevingsparticipatieprocessen en ontwerpend onderzoek met bewoners en andere belanghebbenden.
 • Je hebt gevoel voor maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen, samenwerking met verschillende overheden op verschillende niveaus en bent in staat draagvlak te creëren en te overtuigen.
 • Je bent een stevige gesprekspartners voor onder meer bestuurders, initiatiefnemers en omwonenden.
 • Je bent bestand tegen weerstand en kritiek van belanghebbenden en in staat om op de bühne te staan als dit wenselijk is.
 • Jij coördineert en hebt het inzicht en overzicht over de voortgang van het project en je bewaakt de financiën..
 • Je bent (omgeving)sensitief en resultaatgericht, anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en hebt een sterk empathisch vermogen.
 • Bij voorkeur heb je ook ervaring met grootschalige duurzame energieopwekkingsprojecten.

Interviewplanning

Reserveren data gesprekken:

-       Nog nader te bepalen

-       Online via Teams of fysiek in gesprek


Dienstencategorie

Andere diensten

CPV code

79000000-4 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Strategisch Project- en Procesmanager Gebiedsontwikkeling Duurzame Polder die deze organisatie zoekt?