thumbnail
Directeur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering

Gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV Delft, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 2 dagen
110
8 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

12-05-2022

Sluitingsdatum:

23-05-2022

Begindatum:

30-05-2022

Einddatum:

31-12-2022

1.1.     Doelstelling

Het doel van deze Offerteaanvraag is het afsluiten van een Overeenkomst met één (1) dienstverlener ten behoeve van de inhuur van een Directeur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering.

1.2.     Beschrijving Aanbestedende Dienst

Gemeente Delft (en de aan haar gelieerde onderdelen, zoals o.a. OBS, Werkse en Museum Prinsenhof) treedt op als Aanbestedende Dienst in deze aanbestedingsprocedure.

Voor informatie over Gemeente Delft kunt u terecht op de website van Gemeente Delft, te weten www.delft.nl.

1.3.     Omschrijving werkzaamheden

Voor de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering (GRB) Delft-Rijswijk is onlangs een bedrijfsvoeringplan vastgesteld. Hierin is de stip aan de horizon voor de GRB bepaald waarbij afgesproken is om de huidige samenwerking te continueren en te optimaliseren, waarbij een beperkte uitbreiding van de basisdienstverlening mogelijk is, maar dat (voorlopig) niet breder wordt samengewerkt op het niveau van de applicaties. Ook staan beide gemeenten open voor uitbreiding van het productportfolio op onderdelen waar dat voor beide gemeenten duidelijk een voordeel oplevert.

Daarnaast blijft de gemeente Delft leverancier van de dienstverlening vanuit de GRB. Om het evenwicht in de samenwerking tussen de gemeente Delft en de gemeente Rijswijk binnen de GRB verder te versterken wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst en onderliggend producten- en dienstencatalogus opgesteld. Dit zal worden gedaan onder leiding van een externe en onafhankelijke directeur met ervaring in het IT werkveld. Het is hier van belang dat de taal en problematiek kan worden begrepen.

Eisen:

·        Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 8 uur per week vanaf 30 mei 2022;

·        Vormvereiste: Inschrijver mag maximaal één kandidaat voorstellen via één CV met één motivatiebrief. Inschrijver dient één CV en motivatiebrief van de aangeboden kandidaat toe te voegen in de map 'mijn documenten' en/of bij de betreffende vraag op het aanbestedingsplatform. Het CV dient uit maximaal drie (3) pagina’s te bestaan en dient voorzien te zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Aanbestedende dienst houdt zich het recht voor om deze referentie daadwerkelijk na te gaan;

·        Kennis en expertise: Uit het CV en motivatiebrief (en indien uitgenodigd het gesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

o    Minimaal een afgeronde WO studie in de richting van management;

o    Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met personeelsmanagement in de afgelopen tien (10) jaar;

o    Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met leidinggeven aan en het (door)ontwikkelen van professionals uit het IT werkveld in de afgelopen tien (10) jaar;

o    Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het aanbrengen van structuur in een complex samenwerkingsonderdeel in de afgelopen tien (10) jaar;

o    Minimaal vijf (5) jaar ervaring met bedrijfsvoeringprocessen in een leidinggevende rol;

o    Minimaal vijf (5) jaar ervaring in een overheidsorganisatie in de afgelopen tien (10) jaar

·        Maximaal uurtarief: €110,- inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief BTW.

·        Competenties: Uit de door u ingediende stukken en het gesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden (het is ter beoordeling aan de gemeente Delft of hieraan wordt voldaan, inschrijver dient in de in te leveren documenten daarom duidelijk op onderstaande punten in te gaan):

o    Samenwerken;

o    Omgevingsbewustzijn;

o    Resultaatgerichtheid.

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Directeur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering die deze organisatie zoekt?