thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

15-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

29-02-2024

Coördinator verduurzaming gebouwde omgeving
De wereldwijde klimaatverandering vraagt om een flinke aanpassing van de wijze waarop wij onze energievoorziening in Nederland (en in Breda) hebben geregeld. Breda heeft daarom als doelstelling dat we in 2044 CO2 neutraal willen zijn. Dit realiseren we door met z’n allen in Breda fors energie te besparen en het resterende deel duurzaam op te wekken en te gebruiken. Energie besparen gebeurt door te isoleren maar ook door verandering van gedrag (bewust nadenken over energiegebruik). Duurzamer verwarmen en koken kan met andere energievoorzieningen dan gas en/of door zonnepanelen te plaatsen. Dit noemen we de energietransitie in de gebouwde omgeving (denk aan woningen, bedrijven, winkels, sportvoorzieningen etc.). Iedere woning- of pandeigenaar of huurder krijgt met dit vraagstuk te maken. Dat maakt de energietransitie heel bijzonder en van ons allemaal.

De gemeentes hebben (in het klimaatakkoord) de regierol gekregen voor de energietransitie in hun gemeente. Een grote en nieuwe taak. Breda doet dit zowel met een gemeentebrede aanpak als met een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat dan om het geven van inzicht, stimulering en ondersteuning.

De Energietransitie is een van de grootste taken waar de gemeente Breda de komende 20-25 jaar mee aan de slag gaat. Daarbij is het niet alleen een grote fysieke operatie, maar juist ook een maatschappelijke en sociale transitie. Alle inwoners zullen naast aanpassingen in hun woningen ook hun gedrag moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. De gemeente helpt, ondersteunt maar dwingt uiteindelijk ook af. Dit onderwerp raakt het (reguliere) werk van bijna alle afdelingen, teams en collega’s binnen onze organisatie. Zowel binnen het fysieke als sociale domein.

Wat ga je doen?
Voor deze transitie zijn we nu op zoek naar een coördinator gemeentebrede aanpak gebouwde omgeving. Dit betekent het inhoudelijk coördineren en sturen van bestaande projecten en producten binnen die gemeentebrede aanpak gebouwde omgeving.

Je bent daarbij verantwoordelijk van opzet, naar uitvoering tot aan de afronding. Maar ook voor de inhoudelijke beleidsontwikkeling tot aan het bewaken van de financiële/juridische kaders van het project. Als coördinator bewaak je de voortgang, monitor je actief de omgeving (actoren en factoren), laat je beslissingen nemen en stuurt je bij waar nodig en mogelijk.

De energietransitie is turbulent en continu in beweging. Het is aan jou om te zorgen dat het geheel van aanbod op elkaar is afgestemd, meebeweegt bij veranderingen en bestuurlijk gedekt is. Belangrijk is hier om de afstemming te bewaken zowel tussen de projecten als tussen gemeentebrede en gebiedsgerichte aanpak. Je bent tevens eerste aanspreekpunt voor bestuurders en de raad.

Voorbeelden van huidige projecten in de gemeentebrede aanpak:

 • Digitaal en fysiek energieloket (Breda doet mee en Greenhopper)

 • Structurele afspraken met energiecoöperatie (o.a. energiecoach aan huis) en andere belangrijke partijen

 • Energiearmoede bestrijding (in de gebouwde omgeving)

 • Bredaas isolatieprogramma

 • Verduurzamen particulier bezit tussen woningbouwcorporatie bezit (gespikkeld bezit)

 • Verduurzamen van verenigingen van eigenaren (vve’s)

 • Opzetten isolatiefonds

De projecten worden uitgevoerd door medewerkers in het team gebouwde omgeving. Je bent sparringpartner voor deze medewerkers maar ook richting programmamanager en coördinator gebiedsgerichte aanpak. Samen met de coördinator gebiedsgerichte aanpak verdeel je de taken en werkzaamheden binnen het team en coördineer je inhoudelijk het team. De HR-verantwoordelijkheid ligt bij de teamleider.

We zoeken jou!

Een energieke doorpakker met verantwoordelijkheidsgevoel, overzicht en kennis van energie transitie:

 • Je neemt zelf verantwoordelijkheid en toont eigenaarschap. Je zoekt de verbinding met mensen en verbindt mensen aan elkaar

 • Je werkt gestructureerd maar kunt ook goed mee bewegen in een dynamisch omgeving

 • Je hebt ervaring en kennis van projectmatige aanpak in grote opgaves

 • Je kan goed tegen verandering en onzekerheden in een fase van pionieren

 • Je hebt een hands-on mentaliteit voor regulier werk dat langskomt en opgepakt moet worden

 • Competenties: resultaatgerichtheid, ondernemend, omgevingsbewust, samenwerken, plannen en organiseren, netwerken en politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Wie zijn wij?
De Bredase Energietransitie wordt aangestuurd via een klein regieteam en maakt onderdeel uit van het team milieu van de afdeling Mobiliteit & Milieu. Vanuit het regieteam Energietransitie zit sturing op beoogde resultaten, de samenwerking en gebruik juiste methodieken. 

Het speelveld van Energietransitie bestaat uit onderdelen gebouwde omgeving, werklocaties, energie architectuur en energie armoede. De gebouwde omgeving bestaat uit 2 programmalijnen, namelijk de wijkgerichte aanpak (wijkenergieplannen) en de gemeentebrede aanpak..

Je maakt deel uit van het team energietransitie gebouwde omgeving (circa 15 personen én snel groeiend). In dit team werken mensen aan de gemeentebrede aanpak en/of de gebiedsgerichte aanpak.

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.