thumbnail
thumbnail

Accountbeheerder Sportaccommodaties

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Noord-Brabant

Begindatum:

26 feb 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

5 feb 2024

Accountbeheerder Sportaccommodaties
De gemeente Breda is eigenaar van een groot areaal maatschappelijk vastgoed variërend van o.a. cultureel vastgoed, sociaal maatschappelijke gebouwen, sportaccommodaties en parkeergarages tot gebouwen voor de huisvesting van de eigen gemeentelijke organisatie. Met onze huurders voeren we overleg om tevredenheid en afspraken te behandelen, maar staan we ook stil bij de relatie, wensen en ontwikkelingen die de gemeente én de sportverenigingen raken.

Team Beheer Sportaccommodaties is onderdeel van de afdeling Vastgoedbeheer. Dit team is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle 22 sportlocaties in de Gemeente Breda. En werkt met een team van circa 40 collega’s aan het beheer van locaties en geeft uitvoering aan de exploitatie binnensportlocaties. Het team bestaat naast beheerders uit een verhuuradministratie, een communicatieadviseur en heeft daarnaast nauwe banden met het team sportbeleid om een goede afstemming te houden tussen de ontwikkelingen richting de toekomst én faciliteert tegelijkertijd de behoefte van sporters en verenigingen vandaag de dag.
De gemeente heeft deze belangrijke rol van accountbeheerder lange tijd ingevuld vanuit de andere afdeling waar ook de rol van vastgoedeigenaar is ondergebracht. Door focus aan te brengen in dat takenpakket verplaatst het aandachtsgebied van de accountbeheerder naar team sportaccommodaties en zoekt de gemeente een enthousiaste teamspeler die vanuit de juiste mix aan ervaring deze tijdelijke rol in wil vullen.

Wat ga je doen?
De wereld om ons heen is continue in beweging en vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Dit geldt voor (sport)verengingen en de gemeente zelf. De gemeente sluit met sportverenigingen overeenkomsten om de basis van het gebruik en aanverwante zaken goed te regelen. Daarnaast investeren we in de onderlinge relatie door met regelmaat contact te hebben met onze contractanten en relaties.
In deze rol treed je in gesprek met de Bredaase sportverenigingen, je investeert in goede relaties en verkend met de verenigingsbesturen waar, en op welke manier de gemeente bij kan dragen aan de wens en behoeften die verenigingen willen bespreken. Je haalt informatie op, maar hebt hen ook genoeg nieuws te brengen. Je verzorgt een goede en heldere administratie waar collega’s om je heen mee uit de voeten kunnen om hun eigen werk uit te voeren. Je pikt signalen op en acteert hierop zodat escalaties in de vorm van media-aandacht of bestuurlijke betrokkenheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit houdt overigens niet in dat je altijd ‘ja’ zegt, je communiceert helder en schept daarbij duidelijke verwachtingen.

Je zit aan echt tafel bij de verenigingen en bespreekt actualiteiten. Daar waar ondersteuning gewenst of noodzakelijk is, onderzoek je mogelijkheden, samen met collega’s van bijvoorbeeld Sport, Sportbeleid, Uitvoering of Vastgoedbeheer. Je bent het gezicht naar buiten en daarmee het eerste contact voor vragen vanuit de vereniging. Je bevindt je in een dynamisch speelveld waar het met tijden druk kan zijn, denk bijvoorbeeld aan de energiecrisis of tijdens Covid. In die momenten maak je het verschil door helder te communiceren met je partners, werk je intern aan mogelijke oplossingen en breng jij de relevante context van de verenigingen in. Je hebt een mooie rol waarbij je binnen en buiten aan elkaar verbindt.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:

 • In de eerste periode creëer je voor jezelf een helder actueel beeld van stand van zaken per vereniging zodat je met voldoende bagage van start gaat én collega’s van wie je werk overneemt in staat stelt om zich te richten op hun eigen taken.

 • Je gaat actief in gesprek met verenigingen en bespreekt periodiek ontwikkelingen en actualiteiten. Je zorgt voor een heldere verslaglegging en heldere acties die je binnen de organisatie laat landen.

 • Je voert gesprekken die kunnen gaan over bijvoorbeeld groei, uitbreiding, verbouwingen, financiële gezondheid, krimp, subsidies, verplaatsing, onderhoud, renovatie, voorzieningen op het complex of uitbreiding hiervan. Je zet vragen uit bij de betreffende vakinhoudelijke experts en koppelt aan de vereniging terug wat mogelijk is en bent helder over het vervolg.

 • Je kunt vragen en wensen gemakkelijk ontrafelen en vertalen naar verantwoordelijkheid, je voert gesprekken vanuit die basis en schept heldere verwachtingen.

 • Je bent op de hoogte en goed geïnformeerd over (subsidie-)regelingen die de gemeente ondersteund of faciliteert, zodat je vanuit die kennis de verenigingen kunt informeren en ondersteunen.

We zoeken jou!

 • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding.

 • Je hebt kennis van en affiniteit met facilitair, civiel en cultuurtechnisch beheer en onderhoud.

 • Je bent in organisatie sensitief en hebt ervaring met de dynamiek van een politiek- bestuurlijke organisatie.

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent uitstekend benaderbaar, ook buiten kantoortijden, omdat de sportlocaties in de avonden open zijn en verenigingsbesturen op die momenten een beroep kunnen doen.

 • Je bent enthousiast, geïnteresseerd, duidelijk en daadkrachtig bij het nemen van beslissingen. Je volgt deze adequaat op zodat je tegemoetkomt aan geschapen verwachtingen.

 • Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

Wie zijn wij?
“De Gemeente Breda heeft een groot aantal sportaccommodaties. Zo exploiteren we het Gemeentelijk Sportcentrum, sport- en welzijnsaccommodatie "De Drie Linden", de Kragt en vele gymzalen in de wijken.”

De afdeling Vastgoedbeheer bestaat in totaal uit 2 teams en ongeveer 70 medewerkers. Team Sportaccommodaties staat hierboven kort omschreven, het team zorgt voor de openstelling en het onderhoud van de 22 sportlocaties. Onder begeleiding van onze coördinatoren en de teamleider werken de beheerders zelfstandig en zorgen we er samen voor dat de sporters zich thuis voelen in onze accommodaties. De beheerders worden ondersteund door een klein kantoorteam dat zorgt voor zaken als de verhuur van de sportaccommodaties, de inroostering van de beheerders en de profilering van onze accommodaties.

Het ander team van de afdeling bestaat uit ongeveer 30 collega’s houdt zich bezig met de instandhouding van het bestaande vastgoed, maakt toekomstplannen voor die objecten, verduurzaamd en ontwikkelt. Hierbij zorgen de Technisch Vastgoedmanagers voor de instandhouding van de objecten. De Portefeuillemanagers stemmen toekomstplannen af met beleid en gebruikers. Daarnaast zijn naast een meldpunt voor storings-/meldingen diverse administratieve ondersteuners, projectleiders en staffunctionarissen aanwezig om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Naast contacten met deze afdeling heb je vanuit je rol contacten met sportbeleid en de afdeling uitvoering die het cultuurtechnisch onderhoud verzorgd.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten.

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau.

  Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan. Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.

 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 233.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 30.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 23.400 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2024 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 221.

  Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u gedurende de opdracht hanteert deze norm niet overschrijdt? NB: Mocht gedurende de looptijd van de opdracht deze norm overschreden (dreigen te) worden, dan is opdrachtgever gerechtigd de opdracht per direct eenzijdig te ontbinden.

 • Kandidaten die intern op deze aanvraag reageren krijgen bij gebleken geschiktheid voorrang op externe werving. In dat geval wordt de aanvraag geannuleerd. Met uw inschrijving bent u akkoord met deze eis.

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week.

  Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat is bereid om tijdens de openingstijden van de accommodaties bereikbaar te zijn. Beschikt daarnaast over een rijbewijs en is in het bezit van een eigen auto.

 • Uw kandidaat is ervaren in het beheren van relaties, zowel met huurder/gebruikers, als collega’s en stakeholders op het politiek speelvlak. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft ervaring met het speelveld van een gemeentelijke organisatie. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat is vaardig in het (mondeling en schriftelijk) uitbrengen van adviezen die beschikken over de juiste argumenten en onderbouwing zodat de opdrachtgever op basis hiervan de beste keuze kan maken. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Uw kandidaat beschikt over HB werk-en denkniveau en heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.

 • Uw kandidaat heeft meer dan 5 jaar ervaring als accountmanager in een rol die directe aansluiting vindt op de uitvraag. Dit moet blijken uit het cv.

 • Uw kandidaat heeft kennis van gebouw gebonden en/of terrein en/of civiel- en cultuurtechnisch onderhoud. Dit moet blijken uit het cv.

 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

 • Competenties: Zie PDF.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.


 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Accountbeheerder Sportaccommodaties die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.