thumbnail
thumbnail

Kwartiermaker positionering en citymarketing Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
130
12 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

28 feb 2025

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

12 feb 2024

Kwartiermaker positionering en citymarketing Bergen op Zoom

 • Communicatie

 • 8-16 uur

 • Minimaal HBO werk en denkniveau

 • Startdatum: 1 maart 2024

 • Looptijd: 1 jaar

Over gemeente Bergen op Zoom
Met 68.000 inwoners en ruim 600 medewerkers zijn we een middelgrote en slagvaardige gemeente. Samen werken we aan uitdagende maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Je krijgt bij ons alle ruimte om te werken aan waardevolle projecten voor onze inwoners. Bergen op Zoom gaat vooruit en samen krijgen we meer voor elkaar.

Dit is werken bij
De vakgroep communicatie is onderdeel van de afdeling HRM, juridische zaken en communicatie. Het communicatieteam bestaat uit ca. 10 collega’s. We vormen met elkaar een goed geolied team waarbij we gebruik maken van onze talenten, we vullen elkaar mooi aan. We adviseren en ondersteunen college, directie, management en medewerkers op een prettige en kundige manier. Want interne en externe dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. We doen dit niet alleen, maar altijd samen met andere vakdisciplines.

Context
In 2023 is een traject opgestart om de citymarketingvisie van Bergen op Zoom door te
ontwikkelen. Middels een onderzoek – bestaande uit deskresearch, interviews en werkbezoeken - is een inspiratieboek gemaakt met daarin een eerste aanzet voor een plan van aanpak. Het inspiratieboek diende als basis om in de volgende fase de positionering aan te scherpen. Waarbij de denkrichting Bergen op Zoom als Plantbased Productiestad als meest kansrijk wordt gezien. In de volgende fase is het gewenst om een brede groep stakeholders te betrekken om samen te komen tot een plan van aanpak voor strategische positionering van Bergen op Zoom.

Jij maakt echt het verschil
Om toe te werken naar de uitvoering krijgt de kwartiermaker positionering en citymarketing de volgende taken:

 1. Opstellen van een gedragen positionering van Bergen op Zoom in afstemming alle relevante stakeholders én met de lopende gemeentelijke visievormende trajecten.

 2. Formuleren van een meerjarige strategisch plan en uitvoeringsagenda.

 3. Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen (KPI’s) formuleren, inclusief 0-meting.

 4. Inclusief monitoringsinstrumenten om voortgang en impact te meten.

Opzetten passende organisatievorm en governance structuur:

 1. Juridisch construct / Statuten / Samenstelling en werving RvT.

 2. Functieprofielen (incl. salarisindicaties).

 3. Begroting (op hoofdlijnen en in detail)

 4. Concrete handvatten voor gefaseerde start van organisatie.

 5. Opdrachtgeversrol en relatie gemeente vormgeven, inclusief creëren van ambtelijke en bestuurlijke draagvlak.

 6. College en raad meenemen in besluitvormingsproces tot definitieve uitvoering.

 7. Positionering vanuit regierol naar andere organisaties.

Merk en zichtbaarheid

 1. Ontwikkeling merk Bergen op Zoom: aansturing van visuele identiteit en merkidentiteit, met betrokkenheid van lokale en regionale creatieve makers.

 2. Eerste opzet benodigde online en offline middelen, inclusief eerste campagne.

 3. Juridische borging van de merken en visuele identiteit.

 4. Opstart en coördinatie van prioritaire citymarketingprojecten. Te denken valt aan campagne, beeldverhalen, zichtbare uitstraling in de openbare ruimte.

Eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare ervaring als citymarketeer voor minimaal 5 gemeenten.

 • Uurtarief maximaal € 150,-

 • De aangeboden kandidaat is uiterlijk per 1 maart 2024 beschikbaar voor minimaal 12 uur per week

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare kennis en ervaring met procesbegeleiding als regisseur voor de ontwikkeling van citymarketingorganisaties

 • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare ervaring in ondersteunen van;

  • Inhoudelijke en procesdeskundigheid om te komen tot een gedragen plan van aanpak

  • Inhoudelijke en procesdeskundigheid op het gebied van strategische positionering

  • Ervaring met het creëren en organiseren van draagvlak voor citymarketing in de gemeentelijke ecosystemen

  • Werkervaring met de overheid, in het bijzonder het voorbereiden en managen van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

 • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare ervaring als citymarketeer voor gemeentelijke organisaties in provincie Noord-Brabant

 • Het uurtarief is niet hoger dan € 130,-

 • De kandidaten met de hoogste score van de gunningscriteria kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het CV van de kandidaat aansluit op de door ons gestelde criteria voor deze vacature.

 • Uit het gesprek blijkt (of wordt getoetst door bv casussen) of de in de vacature gevraagde competenties aantoonbaar zijn door het geven van voorbeelden

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker positionering en citymarketing Bergen op Zoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.