thumbnail
thumbnail
Specialist erfgoed/verduurzaming

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
28-32 Gelderland

Begindatum:

1 dec 2022

Einddatum:

1 jun 2023

Uren per week:

28-32

Publicatiedatum:

19 nov 2022

Opdracht specialist erfgoed/verduurzaming 

Aanleiding 

Het beter en meer proactief ondersteunen van monumenteneigenaren bij het verduurzamen van hun panden. De gemeente stelt hiervoor een beleidskader op dat een goede balans heeft tussen het behoud van erfgoed en de noodzaak tot verduurzaming van ditzelfde erfgoed.  

Op het gebied van energiezuinigheid en comfort scoren monumenten nu over het algemeen niet bijzonder goed. Het beeld bestaat dat verbetering van deze situatie ook nauwelijks mogelijk is, omdat er bij een beschermd monument of er bij een pand in een beschermd gebied van de gemeente 'bijna niks mag'.  

Willen we deze situatie verbeteren, dan zullen we eigenaren meer laagdrempelig, meer transparant en op meer enthousiasmerende wijze moeten ondersteunen bij het vinden van geschikte oplossingen voor zijn/haar monument. Want die oplossingen zijn er wel degelijk. Al moeten we ook constateren dat een status als beschermd monument of beschermd gezicht de mogelijkheden om te verduurzamen ook zeker kan beperken. Dit vraagt om een heldere afweging per situatie wat wel en niet kan. En om richtlijnen voor een goede uitvoering van dat wat wél kan.  

Gezien de ontwikkelingen de afgelopen maanden op het gebied van energieprijzen is de druk op het onderwerp nog verder toegenomen. De urgentie om erfgoedeigenaren en -bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun monumentaal vastgoed is groot en vraagt om concrete acties. 

Daarbij is het goed om te weten dat Arnhem op dit moment 9 beschermde gezichten kent en 1409 als object beschermde panden: 559 rijksmonumenten en 850 gemeentelijke momenten.  

Een kwart van de beschermde monumenten is particulier eigendom.  

Opdracht: 

Het beter en meer proactief ondersteunen van erfgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun panden. De erfgoedeigenaren zijn de onderscheiden in drie doelgroepen: particuliere eigenaren, Particuliere verhuurders, en woningbouwcorporaties. 

1. Coaching eigenaren bij concrete vragen 

Uit praktische alle doelgroepen komt de wens naar voren om een coach/aanjager op het gebied van verduurzaming van erfgoed. Het gaat om het beantwoorden van vragen van de doelgroep.  

 2. Verbeteren informatievoorziening 

Alle doelgroepen geven aan dat de informatievoorziening vanuit de gemeente t.a.v. verduurzaming van erfgoed beter kan. Het is belangrijk dat we op een laagdrempelige en goed vindbare manier aangeven wat er in grote lijnen allemaal wel/niet mogelijk is. We willen voor om een pagina te maken over verduurzaming van erfgoed op de website van ArnhemAan. Daarnaast willen we een folder maken die onder meer via makelaars verspreid kan worden onder (nieuwe) erfgoedeigenaren. 

3. Opstellen “Handboek verduurzaming erfgoed” in combinatie met flitsvergunning of vrijstelling van vergunning 

Het verduurzamen van een historisch pand is en blijft maatwerk. Toch zien wij mogelijkheden om voor de meeste gangbare maatregelen (vensterisolatie, dakisolatie) uitvoeringsrichtlijnen te formuleren. Wij stellen voor om een “Handboek verduurzaming erfgoed” op te stellen, waarin doormiddel van heldere richtlijnen wordt beschreven hoe verduurzaming van erfgoed in Arnhem uitgevoerd moet worden.  

Verder stellen wij voor om in overleg met de ODRA te werken aan een flitsvergunning-systeem, waarbij omgevingsvergunningaanvragen die voldoen aan het “Handboek verduurzaming erfgoed” een snel en efficiënt traject kunnen doorlopen. Of mogelijk zijn er ook maatregelen die, indien zij conform het handboek zijn, vrij kunnen worden gesteld van vergunningplicht.  

1. Coaching eigenaren bij concrete vragen 

Uit praktische alle doelgroepen komt de wens naar voren om een coach/aanjager op het gebied van verduurzaming van erfgoed. Het gaat om het beantwoorden van vragen van de doelgroep.  

 2. Verbeteren informatievoorziening 

Alle doelgroepen geven aan dat de informatievoorziening vanuit de gemeente t.a.v. verduurzaming van erfgoed beter kan. Het is belangrijk dat we op een laagdrempelige en goed vindbare manier aangeven wat er in grote lijnen allemaal wel/niet mogelijk is. We willen voor om een pagina te maken over verduurzaming van erfgoed op de website van ArnhemAan. Daarnaast willen we een folder maken die onder meer via makelaars verspreid kan worden onder (nieuwe) erfgoedeigenaren. 

3. Opstellen “Handboek verduurzaming erfgoed” in combinatie met flitsvergunning of vrijstelling van vergunning 

Het verduurzamen van een historisch pand is en blijft maatwerk. Toch zien wij mogelijkheden om voor de meeste gangbare maatregelen (vensterisolatie, dakisolatie) uitvoeringsrichtlijnen te formuleren. Wij stellen voor om een “Handboek verduurzaming erfgoed” op te stellen, waarin doormiddel van heldere richtlijnen wordt beschreven hoe verduurzaming van erfgoed in Arnhem uitgevoerd moet worden.  

Verder stellen wij voor om in overleg met de ODRA te werken aan een flitsvergunning-systeem, waarbij omgevingsvergunningaanvragen die voldoen aan het “Handboek verduurzaming erfgoed” een snel en efficiënt traject kunnen doorlopen. Of mogelijk zijn er ook maatregelen die, indien zij conform het handboek zijn, vrij kunnen worden gesteld van vergunningplicht.  

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Specialist erfgoed/verduurzaming die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.