thumbnail
thumbnail
Procesbegeleider Cultuurcentrum Zuid

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
16 Gelderland

Begindatum:

2 feb 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

24 jan 2023

Aanleiding

Uit het Arnhemse coalitieakkoord 2022-2026:

“(…) Daarom komt er een cultuurcentrum in Zuid met ruimte voor cultuureducatie, cultuurpartici­patie en presentatie. Hiervoor stellen we een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar, waaruit zowel de programmering als huisvesting kan worden betaald. Met cultuurpartners en andere betrokkenen maken we een plan voor een nieuw cultuurcentrum in Zuid. (…) Bij de realisatie van dit culturele cen­trum in Zuid kijken we nadrukkelijk naar de behoeften van inwoners, voor nu en in de toekomst.”

Proces

In aanloop naar een permanent centrum in Zuid willen we in 2023 en begin 2024 het volgende in kaart brengen: 

  1. Wat de behoefte is bij inwoners Zuid (inhoud)?
  2. Wat we gaan doen (invulling: programmering) en hoe organiseren wij dit?
  3. Waar we dat gaan doen (locatie en gebouw)?

Hiervoor zoeken we een procesbegeleider. De regie van het proces ligt bij team Cultuur van de gemeente Arnhem.

Het proces kent de volgende onderdelen:

  1. Tijdelijke invulling van cultuur in Zuid. In een tijdelijke ruimte kan geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van aanbod en presentatie, in principe voor alle doelgroepen. Ook voor amateurs, breedtekunst, de creatieve sector, jongeren- en straatcultuur. Een laagdrempelige plek voor educatie / participatie en presentatie, afgestemd op de samenstelling en behoeften van bewoners Zuid. Concrete taken zijn het voorbereiden, coördineren en in gang zetten van de invulling van programmering en beheer (door een uitvoerende partij) van de tijdelijke locatie. Ook het ophalen van ervaringen uit andere steden (o.a. organiseren van werkbezoeken) is onderdeel van het proces.

  1. Behoefteonderzoek. Een breed behoeftenonderzoekonder de inwoners in Arnhem Zuid coördineren en uitzetten. Onderzoek in samenwerking met onder andere de Teams Leefomgeving in de wijken, instellingen die al in Zuid actief zijn, sleutelfiguren in de verschillende wijken, raadsleden. Onderzoek wordt uitgevoerd door extern bureau, ondersteund door de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek.

  1. Vertaling opbrengsten voor vervolg

De ervaringen op de tijdelijke locatie en de uitkomsten van het behoeftenonderzoek moeten vertaald worden naar de permanente invulling – inclusief locatie en ambitieniveau - van een cultuurcentrum in Zuid. In deze periode wordt ook een extern expert aangetrokken voor een inhoudelijk creatief concept gemaakt, een organisatiemodel en locatie / gebouw gekozen en een businesscase opgesteld.

NB Naast de verkenning naar en ontwikkeling van een cultuurcentrum Zuid wordt op dit moment door de gemeente Arnhem gewerkt aan een (ruimtelijk) Ontwikkelperspectief voor Kronenburg. Het is belangrijk dat het proces aansluit op de ruimtelijke visie voor Kronenburg (en vice versa). Hetzelfde geldt voor het landelijk programma Arnhem Oost, onderdeel van de Woondeal.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesbegeleider Cultuurcentrum Zuid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.