thumbnail
thumbnail
Procesbegeleider Cultuurcentrum Zuid

Gemeente Arnhem

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Overig
Sluit over 5 dagen
€ 110,00
16 Gelderland

Publicatiedatum:

24-01-2023

Sluitingsdatum:

02-02-2023

Begindatum:

02-02-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

16

Aanleiding

Uit het Arnhemse coalitieakkoord 2022-2026:

“(…) Daarom komt er een cultuurcentrum in Zuid met ruimte voor cultuureducatie, cultuurpartici­patie en presentatie. Hiervoor stellen we een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar, waaruit zowel de programmering als huisvesting kan worden betaald. Met cultuurpartners en andere betrokkenen maken we een plan voor een nieuw cultuurcentrum in Zuid. (…) Bij de realisatie van dit culturele cen­trum in Zuid kijken we nadrukkelijk naar de behoeften van inwoners, voor nu en in de toekomst.”

Proces

In aanloop naar een permanent centrum in Zuid willen we in 2023 en begin 2024 het volgende in kaart brengen: 

  1. Wat de behoefte is bij inwoners Zuid (inhoud)?
  2. Wat we gaan doen (invulling: programmering) en hoe organiseren wij dit?
  3. Waar we dat gaan doen (locatie en gebouw)?

Hiervoor zoeken we een procesbegeleider. De regie van het proces ligt bij team Cultuur van de gemeente Arnhem.

Het proces kent de volgende onderdelen:

  1. Tijdelijke invulling van cultuur in Zuid. In een tijdelijke ruimte kan geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van aanbod en presentatie, in principe voor alle doelgroepen. Ook voor amateurs, breedtekunst, de creatieve sector, jongeren- en straatcultuur. Een laagdrempelige plek voor educatie / participatie en presentatie, afgestemd op de samenstelling en behoeften van bewoners Zuid. Concrete taken zijn het voorbereiden, coördineren en in gang zetten van de invulling van programmering en beheer (door een uitvoerende partij) van de tijdelijke locatie. Ook het ophalen van ervaringen uit andere steden (o.a. organiseren van werkbezoeken) is onderdeel van het proces.

  1. Behoefteonderzoek. Een breed behoeftenonderzoekonder de inwoners in Arnhem Zuid coördineren en uitzetten. Onderzoek in samenwerking met onder andere de Teams Leefomgeving in de wijken, instellingen die al in Zuid actief zijn, sleutelfiguren in de verschillende wijken, raadsleden. Onderzoek wordt uitgevoerd door extern bureau, ondersteund door de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek.

  1. Vertaling opbrengsten voor vervolg

De ervaringen op de tijdelijke locatie en de uitkomsten van het behoeftenonderzoek moeten vertaald worden naar de permanente invulling – inclusief locatie en ambitieniveau - van een cultuurcentrum in Zuid. In deze periode wordt ook een extern expert aangetrokken voor een inhoudelijk creatief concept gemaakt, een organisatiemodel en locatie / gebouw gekozen en een businesscase opgesteld.

NB Naast de verkenning naar en ontwikkeling van een cultuurcentrum Zuid wordt op dit moment door de gemeente Arnhem gewerkt aan een (ruimtelijk) Ontwikkelperspectief voor Kronenburg. Het is belangrijk dat het proces aansluit op de ruimtelijke visie voor Kronenburg (en vice versa). Hetzelfde geldt voor het landelijk programma Arnhem Oost, onderdeel van de Woondeal.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Procesbegeleider Cultuurcentrum Zuid die deze organisatie zoekt?