thumbnail
thumbnail

Grond en Ontwikkeling - Projectleider grondzaken 4FTE

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16-32 Noord-Holland

Begindatum:

15 jul 2024

Einddatum:

15 jul 2025

Uren per week:

16-32

Publicatiedatum:

31 mei 2024

Opdrachtomschrijving
Als onderdeel van een multidisciplinair projectteam, werk je onder leiding van, maar vooral ook samen met een projectmanager die eindverantwoordelijke van het project is. Dit doe je vanuit Grond en Ontwikkeling in teamverband met planeconoom en met één of meerdere en erfpacht- uitgevers die jij aanstuurt.

Als trekker van alle zakelijke aspecten in een project moet je op hoofdlijnen alles wat met de grond te maken heeft goed beheersen en kan je daarop sturen. Je bewegen in een grote bestuurlijke organisatie gaat je gemakkelijk af en je weet je netwerk erin goed in te zetten. Het kost je geen moeite om te functioneren in een team van experts, waarin je eenieder in zijn waarde laat. Onderwijl ben je in staat om het te volgen beleid op de juiste wijze te implementeren in de projectafspraken.

Onderhandelingen voeren, hoe stevig ook, behoren tot jouw takkenpakket. En als spil van de grondproductie en vastgoedontwikkeling houd je ook bezig met strategische planvorming van projecten (‘rekenen en tekenen’), ontwikkelstrategieën en contractvorming. Daarnaast breng jij tenders op de markt en draag je zorg voor de interne afstemming ten aanzien van beleidskaders en adviezen.

Aangezien Grond & Ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling projecten zowel als opdrachtgever áls opdrachtnemer optreedt, wordt ook van je verwacht dat je als onafhankelijke adviseur optreedt. Jij zorgt dat het gemaakte beleid ten aanzien van grondzaken wordt toegepast in het werk van het projectteam.

Je komt te werken aan uitdagende en afwisselende projecten in de gebiedsontwikkeling. In de projecten is ervaring met erfpacht, publiekrecht, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Voorkeursrecht en ontwikkelstrategieën gewenst. Je hebt de expertise die nodig is om bestuurlijk complexe projecten met elkaar te verbinden. Hierin ligt vaak de uitdaging is om alle marktpartijen met verschillende achtergronden en niveaus in vastgoed te laten samenwerken.

Werkzaamheden

 • Je behartigt de financieel en juridische, kortom de zakelijke belangen van de gemeente;

 • Je adviseert op strategisch niveau bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen waarbij aandacht is voor het evenwicht tussen financiële haalbaarheid en kwaliteit;

 • Je voert gesprekken en onderhandelingen met ontwikkelende partijen;

 • Je bewaakt en rapporteert over de voortgang aan een projectmanager;

 • Je stuurt het grondzakelijke deel van de projectorganisatie aan.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
Binnen onze gemeente creëert het cluster Ruimte en Economie de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool te laten uitgroeien. Binnen dit cluster voert het onderdeel Grond en Ontwikkeling de regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. We zijn de expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels, het transformeren van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit onze afdeling Projectleiding - jouw thuisbasis - plaatsen we projectleiders daar waar nodig. Bijvoorbeeld bij projecten in gebieden als de Zuidas, Sloterdijk en IJburg. We werken met een team van ongeveer 70 projectleiders die ieder hun eigen kwaliteiten hebben. We waarderen elkaars kennis en inzet en hebben allemaal dezelfde bevlogenheid om van Amsterdam een prachtige stad te maken. Ondanks dat we op uiteenlopende projecten verspreid door de hele stad zitten, voelen we ons één geheel en helpen we elkaar waar nodig.

De projectleiders gebiedsontwikkeling worden als opdrachtnemer ingezet bij diverse gemeentelijke projecten, zoals bijvoorbeeld de Zuidas, Sloterdijk en IJburg. Bij de afdeling Projectleiding werken nu circa 70 projectleiders. Op bijeenkomsten en trainingen wordt kennis gedeeld en bijgebracht waardoor men aangesloten blijft en die expertise kan toepassen op hun eigen project.

Kennis

 • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat beschikt over wo niveau en minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld in planologie, sociale geografie, bouwkunde, bestuurskunde, (bedrijfs)economie of rechten.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  De aangeboden kandidaat dient zichzelf voor te stellen aan de hand van een, voor ons geschikte en aansluitende motivatie op één kantje van één A4 en aangeven waarom hij/zij geïnteresseerd en geschikt is voor specifiek deze functie. Hierin staat ook vermeld hoeveel uur hij / zij beschikbaar is per week en per wanneer hij/zij beschikbaar is.

Werkervaring

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met projectmatige gebieds- en vastgoedontwikkeling.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring als projectleider grondzaken opgedaan in de laatste 5 jaar bij een grotere gemeente (boven de 100.000 inwoners), Provincies of eventueel ontwikkelaars en woningcorporaties.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare met grondexploitaties en erfpacht.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met erfpacht en Transformatie projecten.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG).

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met bestuurlijke besluitvorming.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met contractvorming en onderhandelen.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Grond en Ontwikkeling - Projectleider grondzaken 4FTE die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.