thumbnail
thumbnail
Strateeg sociaal domein - Jeugd

De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, Nederland

Sociaal Domein
Sluit morgen
Geen maximum
36 Utrecht

Publicatiedatum:

20-09-2022

Sluitingsdatum:

28-09-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Omschrijving van de opdracht

Organisatie
Bij het Sociaal Domein werken we hard om inwoners te laten meedoen aan de samenleving. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving, actief is en gezond kan leven. Deel van onze missie is dat burgers zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk en welzijn. Sommige mensen hebben hier wat steun bij nodig.

Team Welzijn & Samenleving zorgt voor het gemeentelijk beleid op het gebied van: zorg, welzijn, wmo, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding & opgroeien (Jeugdzorg), werk & inkomen (Participatie), sport, kunst & cultuur, vrijwillige inzet, inclusie, inburgering, dorpshuizen en bewonersinitiatieven. Daarnaast stuurt het team meer dan 100 gecontracteerde of gesubsidieerde maatschappelijke partners aan op hun resultaatbijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen en wettelijke opdrachten. Tevens werkt het team samen met de consulenten, procesondersteuners en kwaliteitsmedewerkers in de uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein.

Opdracht

 • Je ontwikkelt de strategie om de transformatie in het maatschappelijk domein te laten slagen. Dit doe je samen met het bestuur, management en collega strategen.

 • Je werkt in complexe processen en rond transities en transformaties rond het Jeugddomein (Jeugdwet, jeugdzorg, onderwijs).
  Je schrijft een heldere analyse van het probleem en de opdracht. Daarbij maak je gebruik van onder andere de begrotingscyclus, programmasturing en beschikbare data. Met als grootste uitdaging dat het beleid zorgt voor gewenste maatschappelijke effecten in de dagelijkse praktijk. Je hebt daarnaast een belangrijke rol in de initiatieffase van een opgave. Je formuleert een heldere analyse van het probleem en de opdracht die daarbij hoort.

 • Opdrachten zet je vaak uit bij een van de beleidsadviseurs of -medewerkers in het cluster Opvoeden en opgroeien dat jij inhoudelijk aanstuurt. Voor hen ben jij de eerste sparringpartner op inhoud, wijze van aanpak en planning. Je bent coachend aan deze collega’s.
  Er zijn ook strategische opgaven waarbij je zelf aan zet blijft.

 • Je staat met beide benen in de samenleving en weet wat er speelt in het jeugddomein. Je zorgt voor de noodzakelijke kaderstelling in de opgaven en vraagstukken. Je maakt hierbij optimaal gebruik van de ervaringen van de inwoners, maatschappelijke partners, consultenten in de uitvoering, beleidscollega’s en data analyse.

 • Je adviseert de wethouder, maakt bestuurlijke voorstellen en legt deze ter besluitvorming voor aan het college en de gemeenteraad. Je zorgt waar nodig voor afstemming met relevante stakeholders.

 • Je bent verantwoordelijk voor inhoudelijke en financiële rapportages. En voor de verantwoording van beleidsresultaten via de P&C-cyclus op het gebied van Jeugdzorg, opvoeden en opgroeien. En je zorgt voor de kwaliteit en tijdige aanlevering van de bijdragen van jou en je collega’s.

 • Je neemt namens de gemeente deel aan strategische overleggen in de regio en bereidt strategische bestuurlijke overleggen voor.

 • Je bent samen met je collega strategen de primaire adviseur voor de teammanager op elk terrein van wat er speelt in de opgaven van het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de functie van Strateeg in het Sociaal Domein;
2. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het beleidsveld Jeugdzorg (Jeugdwet, opvoeden en opgroeien);
3. Benoem in het cv tenminste 2 positieve referenties van waarvoor bovenstaande werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd.

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare resultaten met het bevorderen van de samenwerking tussen externe partners en overheidsorganisatie(s) (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met inkoop én contractmanagement in het jeugddomein (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het inhoudelijk en op planning aansturen van collega’s bij beleidsopgaven (benoem dit duidelijk in het CV) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de rol van Strateeg in het Sociaal Domein (35 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (5 punten);
c. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
d. 2 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring(20 punten);
e. 4 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
f. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (35 punten).

Competenties

 • Communicatief en schriftelijk vaardig;

 • Netwerker;

 • Adviesvaardigheden;

 • Proactief;

 • Samenwerken

 • Verbinden;

 • Goede financiële en analytische vaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
In overleg met de opdrachtgever flexibel af te stemmen waarbij de opdracht geen risico loopt.

Planning
De gesprekken op het gemeentehuis bij de gemeente De Ronde Venen in Mijdrecht zijn gepland op dinsdag 11 oktober 2022 tussen 11.00 uur en 16.00 uur (exacte tijdstip nader af te spreken). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 oktober 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strateeg sociaal domein - Jeugd die deze organisatie zoekt?