thumbnail

Projectleider Regiesysteem

De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

22-12-2021

Sluitingsdatum:

24-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

40 uur (in de maand januari +/- 56 uur)
Geen maximum
40 uur (in de maand januari +/- 56 uur) Utrecht

Organisatie
Bij het Sociaal Domein werken we hard om inwoners te laten meedoen aan de samenleving. Vanuit de gemeente willen we dat alle mensen in De Ronde Venen actief zijn en gezond leven. Deel van onze missie is dat burgers zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk en welzijn. Sommige mensen hebben hier wat steun bij nodig. De afdeling Sociaal Domein zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Hier horen bij: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en inburgering. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving.

Opdracht
Sinds de decentralisaties is gesproken over een regiesysteem ter ondersteuning aan de uitvoering van de Wmo, de jeugdwet en de Participatiewet. Binnen De Ronde Venen wordt tot op heden gewerkt met 2 applicaties, dit is echter niet toekomstbestendig gebleken. Daarom is eind 2019 gestart met oriëntatie op een nieuw regiesysteem en hierin is in juli 2020 de keuze gemaakt voor iSamenleving van PinkRoccade. De implementatie van deze nieuwe applicatie  is in een vergevorderd stadium en toe aan de laatste fase waarbij we van een projectleider verwachten dat deze de ‘go live’ fase van test naar productie begeleidt. Je bent bestuurlijk sensitief, in staat om ontwikkelingen vanuit brede context te zien, dwars door de organisatie verbanden te leggen, goed in het verbinden van verschillende personen en in staat om je project te managen, zowel personeel als financieel en materieel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van digitale architectuur en de werkprocessen van het Sociaal Domein binnen de gemeente organisatie;
2. Aantoonbare werkervaring op het snijvlak van informatievoorziening en automatisering;
3. Aantoonbare ervaring met het leiden van soortgelijke projecten binnen in een gemeentelijke instelling;
4. Beschikbaar per 3 januari 2022.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van iSamenleving (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van Civision Samenleving (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Een aanpakkersmentaliteit, om projecten snel en effectief tot een goed einde te brengen.
  • Om kunnen gaan met verschillende en soms tegengestelde belangen.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
  • In staat om de diversiteit van belangen en rollen van betrokken partijen (consulenten, administratie, management) in goed perspectief te zien en betrokken partijen te verbinden, aan te sturen en te begeleiden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 27 december 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 december 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 december 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 december 2021, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Regiesysteem die deze organisatie zoekt?