thumbnail
thumbnail
Programmamanager Omgevingswet

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
18 tot 36 uur Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

18 tot 36 uur

Publicatiedatum:

17 jun 2022

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. In de gemeente Alphen aan den Rijn is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Zo is de eerste omgevingsvisie vastgesteld, wordt er gewerkt aan het omgevingsplan, de omgevingstafel is ingericht en er zijn nieuwe werkprocessen opgetekend en ingericht. Er zijn veel stappen gezet maar we zijn nog niet klaar!

Nu de laatste fase van implementatie is aangebroken is de lijnorganisatie meer verbonden met het programma. Dat heeft ertoe geleid dat het Programmateam is gekanteld in een stuurteam met daaronder verschillende projectteams (inhoudelijke sporen waaronder het omgevingsplan en het VTH-proces). Het stuurteam bestaat naast de programmamanager uit de teamleiders van de meest betrokken teams en een aantal strategisch adviseurs, die verbonden zijn aan de projecten en inhoudelijke sporen.

Door het vertrek van onze programmamanager zijn we op zoek naar een resultaatgerichte en verbindende programmamanager met grote kennis van en ervaring met programmamanagement en/of verandertrajecten. Als programmamanager zorg je, samen met het stuurteam, voor de verdere implementatie van de wet en de verbinding met de lijnorganisatie en de opgaven waar binnen de organisatie aan gewerkt wordt. Je stuurt als programmamanager actief op het realiseren van doelen en minimale acties. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor directie, college en raad waar het de Omgevingswet betreft. 

Tot slot ben actief deelnemer namens Alphen aan den Rijn aan externe netwerken zoals samenwerking regiogemeenten Holland Rijnland, Midden Holland, G40 en Livinglab Omgevingswet Zuid-Holland.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 18 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring als project-, programma- of implementatiemanager;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project-, programma- of implementatiemanager in de afgelopen 10 jaar (30 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met verander- en implementatietrajecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet, blijkend uit een afgeronde cursus, opleiding of werkervaring (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van de Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Resultaatgerichtheid;
- Omgevingsbewustzijn;
- Netwerken;
- Bestuurlijke sensitiviteit;
- Regisseren;
- Sterke communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de week van 27 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 juni gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 juni, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmamanager Omgevingswet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.