thumbnail
thumbnail
Handhaver/toezichthouder (bouwtoezicht)

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

12 sept 2023

Organisatie
Wij zijn een 100.000+ gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn. Binnen het fysieke domein heeft team Vergunningen, Veiligheid en Inspectie een belangrijke rol bij onder meer de omgevingsvergunningen.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De handhavers en bouwinspecteurs binnen het cluster VTH houden toezicht op de naleving van regelgeving binnen het fysieke domein, zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Bouwbesluit, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (bouw). De bouwinspecteurs richten zich met name op de controle van de verleende vergunningen, de handhavers nemen de algemene controlerende en handhavende rol op zich. De focus van het vaste team ligt op de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet.

De focus van de uitgevraagde functie van handhaver ligt op het juridisch administratieve deel van de uitgevoerde controles van illegale bouw en strijdig gebruik. Dit betekent dat je met de opgestelde constateringsrapporten de eerste noodzakelijk stappen zet in het juridische proces (onder andere het opstellen van vooraanschrijvingen). De definitieve handhavingsbesluiten worden opgesteld door het team Juridische Zaken. Daarnaast word je gevraagd om klachten en concrete verzoeken tot handhaving in behandeling te nemen. Indien van toepassing behoren dossieronderzoek en het horen van betrokkenen ook tot je taak. Je werkt nauw samen met de bouwinspecteurs en vergunningverleners van het team en de handhavingsjuristen van team Juridische Zaken.

Je bent zelfverzekerd en kunt onafhankelijk denken. Je bezit overtuigingskracht en bent stressbestendig. Je hebt een representatieve persoonlijkheid die servicegericht is. Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en kunt minder goede berichten overtuigend en tactvol brengen. Je hebt kennis van bovengenoemd vakgebied, je hebt ervaring als handhaver/toezichthouder (bouwinspecteur) en kan zelfstandig handhavingszaken oppakken en afhandelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring als Handhaver Bouw;
4. Kandidaat is in het bezit van een rijbewijs B.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Handhaver Bouw (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding ABW 1 (10 punten);
7. Een afgeronde opleiding ABW 2 (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (20 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van vooraanschrijvingen en constateringsrapporten (15 punten);
10 Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van dossieronderzoek naar aanleiding van klachten en verzoeken tot handhaving (10 punten);
11.Een afgeronde opleiding Bouwkunde op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

·         Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;

·         Zelfverzekerd;

·         Zelfstandig;

·         Overtuigingskracht;

·         Stressbestendig;

·         Servicegericht.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (voorkeur om zo veel mogelijk op locatie te werken).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover zo spoedig als mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 20 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Handhaver/toezichthouder (bouwtoezicht) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.