thumbnail
thumbnail
Directievoerder / Toezichthouder

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 tot 40 uur Zuid-Holland

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

02-01-2025

Uren per week:

20 tot 40 uur

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Het toezicht houden bij de nieuwbouw en renovatie projecten. Als gemeente zijn wij op zoek naar een toezichthouder voor de nieuwbouw van Brede School Benthuizen. In Benthuizen wordt nieuwbouw voor een Brede School  gerealiseerd om te kunnen voorzien in adequate en toekomstbestendige voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang. In de brede school worden de twee basisscholen t.w. de School met de Bijbel, de Arnoldus van Os en Kinderopvang Junis gehuisvest.  Het betreft de bouw van een  twee laags gebouw met een BVO van ca. 2500 m².

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen en met een gemeentelijke organisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met scholenbouw en utiliteitsbouw;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als toezichthouder /directievoerder met onderwijshuisvesting en utiliteitsbouw (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring aan de kant van de aannemer (op de bouwplaats) en/of als toezichthouder aan de kant van de opdrachtgever (licht dit toe doormiddel van een voorbeeld in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de nieuwbouw van een school en de renovatie van utiliteitsbouw (25 punten);
6. In bezit van een VCA-VOL certificaat (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Kennis
-      Bouwkundige goed onderlegd
-      Kennis van gebouwinstallaties (Werktuigkundig, Loodgieters- en Elektrotechnische installaties.

Communicatie
-      goede communicatie op verschilden niveaus, van bouwvakker op het werk tot directeur aannemersbedrijf
-      goed zijn in het aansturen in woord en op papier van de werkzaamheden op de bouw zodat de realisatie conform de opdracht wordt uitgevoerd.

Controle
-     Controlerende rol op de bouwplaats verloopt alles volgens planning, worden de  werkzaamheden volgens opdracht uitgevoerd en voldoet de bouwplaats aan veiligheidsvoorschriften. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10; maximaal € 70.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

De uitvraag betreft in eerste instantie het toezicht voor één school voor gemiddeld ca 20 uur per week. Later starten ook ander projecten waar de toezichthouder op in gezet wordt en zal de uurbesteding oplopen naar 40 uur per week. Zoals het er nu naar uit ziet zal de 40 uur medio Q1 2023 zijn. 

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 1 december 2022 tussen 15.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 24 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Directievoerder / Toezichthouder die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.