thumbnail
thumbnail

Adviseur Teamontwikkeling / Peoplemanager

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Het Gebiedsgericht werken is zo’n opgave. Dit komt voort uit de participatiemaatschappij, waarbij de gedachte “van buiten naar binnen” en de inwoner meer centraal komen te staan. In die context bewegen de teams van de uitvoeringsdienst voor openbare werken, in onze organisatie noemen we deze “Langeroode”, mee. Vanuit Langeroode zijn dagelijks 130 collega’s in vijf teams aan het werk om met elkaar te zorgen voor vitale buurten en dorpen.

Wij hebben als eerste stap fysieke wijkteams opgericht ten behoeve van het gebiedsgericht werken. De gebiedsopzichters en coördinatoren richten zich op de uitvoering en de teamleiders richten zich op zowel mens als proces. Het ingezette veranderproces wordt verder vorm gegeven. 

In jouw opdracht begeleid je de teamleiders in het vormen van een resultaatgericht en samenwerkend MT en ben je peoplemanager voor ditzelfde MT.

Opdracht

  • In opdracht van de directie adviseer en ondersteun je het nieuwe MT (bestaande uit vijf teamleiders) van de buitendienst. Je begeleidt ze in het samen leren, ontwikkelen, verbeteren en functioneren als een team. En je begeleidt de teamleiders om te doen wat nodig is voor de gevraagde ontwikkeling en borging hiervan richting de medewerkers in hun eigen team (houding/gedrag/organisatieontwikkeling).
  • Verder vervul je - in opdracht van de directie - de rol van peoplemanager richting de teamleiders (coaching en resultaatgesprekken zoals als team als indivdu). Je begeleidt de individuele teamleiders in hun ( persoonlijke) ontwikkeling en vraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coachen en begeleiden van teams.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van teams (35 punten);
7. Afgeronde vakopleiding/training op het gebied van (door)ontwikkeling/coaching (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

- verbindend

- coachend

- inspirerend

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di -wo – do -vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 31 maart 2023 van 8:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 30 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Leya Schoonderwoerd via 06 43 60 79 99 of per mail via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Teamontwikkeling / Peoplemanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.