thumbnail

Communicatie professional

(Talentenregio) Gemeente Westerveld

Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, Nederland

Communicatie ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

24-01-2022

Begindatum:

01-03-2022

Einddatum:

31-07-2023

Uren per week:

12
Geen maximum
12 Overijssel
Communicatie professional gezocht voor Collectief Circulair Westerveld (CCW) 
8-12 uur per week t/m 01-08-2023


Meebouwen aan het zichtbaar maken van de circulaire beweging in de gemeente Westerveld. Bewustzijn op duurzaam leven, wonen en werken vergroten voor inwoners, ondernemers en ambtenaren in de gemeente, zodat we met elkaar de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen.

We zoeken een communicatie professional voor het Collectief Circulair Westerveld. Je bent sparringpartner van het collectief en verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de communicatiewensen. Het collectief wordt gevormd door de partners: st Versnellingshoeve t Kiemt, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE), Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe, beweegcoaches Westerveld en Stichting CEPRO (buitengewone leerstoel cultureel erfgoed en participatieve ruimtelijke ontwikkeling). De activiteiten van deze partners die bijdragen aan de transitie naar een meer circulaire economie in Westerveld zijn samengebracht tot 1 programma: Circulair produceren en consumeren (CPEC) waarop een bijdrage vanuit het Rijk is ontvangen vanuit de Regio Deal Regio Zwolle.

De communicatiestrategie moet leiden tot een zichtbare en consistente bijdrage aan bewustwording op circulair consumeren en produceren in de gemeente Westerveld. En een consistente uiting op de benoemde resultaten in de Regio Deal.
We zoeken een professional die thuis is in de wereld van circulair denken en doen, die weet hoe je mensen op een passende wijze het beste kunt informeren en inspireren. Iemand die strategisch denkt en daar in de uitvoering snel concreet handen en voeten aan kan geven.

In de communicatiestrategie is het belangrijk een passende aanpak te hebben op de identiteit van de Westervelder. Elk gebied heeft zijn eigenheid en we zijn reuze benieuwd naar jouw visie en aanpak om in de context van Westerveld de mensen te bereiken. Je werkt nauw samen met het kernteam van het collectief. In het team zit veel expertise en creativiteit wat graag verweven wil worden met jouw kijk op de zaken.
Werkzaamheden:
 • Verantwoordelijk voor de communicatie uitvoering van het programma Circulair consumeren en produceren; denk aan het schrijven en versturen van persberichten, content schrijven en plaatsen voor de social media kanalen, bijhouden van de website.
 • Opstellen van communicatiemiddelen en contentkalender in samenwerking met het kernteam
 • Organiseren van bijeenkomsten afhankelijk van de maatregelen fysiek of digitaal
 • Bewaken communicatiebudget
Wensen:
 • Eigen visie en aanpak; op maat binnen de context van Westerveld.
 • Werkt graag samen met andere creatieve geesten om met elkaar tot een goed idee en slimme uitvoering te komen
 • Communicatie uitingen passend binnen een circulair gedachtegoed
 • Ervaring met het onderwerp circulaire economie en bewustwording programma’s
 • Ervaring met passende storytelling
 • Creatieve geest met eigen ideeën
 • Flexibele werkwijze
 • Voorstel voor aanpak communicatie 2022 op basis van een maximaal budget van 20.000,-- per jaar . Binnen dit budget vallen kosten voor productie, uitvoering en uren.
 • Beschikbaar op donderdagmiddag voor de inzet van het collectief.
CCW Dit zijn wij
Een jong en eigenwijs collectief met een gedeelde missie: werken aan een systeemverandering om tot een duurzame samenleving te komen in de gemeente Westerveld. Wij zetten circulair produceren en consumeren in als middel om deze beweging in gang te brengen.  Collectief Circulair Westerveld is gevormd op eigen initiatief en bestaat uit een groep van tien bevlogen professionals uit de volgende organisaties: Versnellingshoeve ’t Kiemt, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE), Buitengewone Leerstoel, Gemeente Westerveld en de Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe. We hebben een programma ontwikkeld voor 2022-2023 om de transitie naar een circulaire samenleving te versnellen.

Het programma geeft richting en is niet in beton gegoten. Het is maatwerk en kijkt naar wat er door de deelnemende partijen gevraagd wordt. Dat vraagt van jou een dynamische houding waarin meebewegen gewenst is.


Achtergrond informatie

Regio Deal Regio Zwolle en Gemeente Westerveld
Rijk en Regio Zwolle hebben in 2020 akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Regio Zwolle gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio. In drie jaar (2021 - 2023) investeren Rijk en gemeenten in Regio Zwolle gezamenlijk met regionale en lokale partners in meerdere programma’s en projecten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart: economische groei en persoonlijk welbevinden. De Regio Deal is opgebouwd in vijf actielijnen. Gemeente Westerveld participeert o.a. in actielijn 1 ‘economische structuurversterking door duurzaam groeien en circulair ondernemen van het mkb’ met het programma ‘circulair produceren en consumeren in Westerveld’. Dit samenhangende programma is verdeeld in vijf activiteiten:
o   ontdekken
o   innoveren en valoriseren            
o   groeien en samenwerken in de keten                          
o   onderzoeken en borgen                          
o   vergroten consumentenbewustzijn

Om uitvoering te geven aan dit programma hebben de initiatiefnemers (Gemeente Westerveld, Stichting Versnellingshoeve ‘t Kiemt, Stichting Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE), Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe en Stichting CEPRO) samen het Collectief Circulair Westerveld (CCW) gevormd.

www.collectiefcirculairwesterveld.nl

Uitvoering Communicatie voor CCW
Communicatie is een essentieel onderdeel van het programma. Daarom maakt CCW hiervoor graag gebruik van de diensten van een professional.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Communicatie professional die deze organisatie zoekt?