Wat is een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)?

Auteur Tom Vodegel
7 december 2023
Artikel

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument, afgekort als UEA, is een gestandaardiseerd formulier dat binnen de Europese Unie dat verplicht is bij een inschrijving op aanbestedingen. Bij ieder aanbestedingstraject wordt, dat de zogenoemde Europese aanbestedingsdrempel bereikt, dit specifieke aanbestedingsdocument vereist. Het UEA is ontworpen om het aanbestedingsproces binnen de EU te vereenvoudigen. Het fungeert als belangrijke bron van informatie over de status, financiële stabiliteit en vereiste bekwaamheid van Opdracht Overheid als inschrijver.

event

Waarom een UEA?

Het UEA is ontwikkeld als onderdeel van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Het invullen en ondertekenen door de inschrijver biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om snel te beoordelen of een inschrijver aan de gestelde eisen voldoet om in aanmerking te komen voor de opdracht. Hiermee worden de administratieve lasten voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijver verminderd. Uiteindelijk worden de betreffende bewijsstukken alleen door de winnende inschrijver aangeleverd.

Waar wordt een UEA voor gebruikt?

Bij inschrijving op een (aantal) opdracht(en) vraagt de opdrachtgever aan Opdracht Overheid om een volledig ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Dit UEA wordt ingezet in het aanbestedingsproces om ervoor te zorgen dat alleen gekwalificeerde en betrouwbare inschrijvers deelnemen aan de inschrijving voor de betreffende opdracht. Het document wordt door aanbestedende diensten gebruikt om de offerteaanvraag van inschrijvers te beoordelen. Daarnaast bestaan er verschillende soorten UEA’s. Sommige organisaties vragen bij meerdere soorten projecten, vakgebieden en afdelingen om verschillende UEA’s.

UEA en ZZP

Bij Opdracht Overheid brengen wij diverse opdrachten van (semi-) overheidsorganisaties in kaart. Voordat deze opdrachten op onze website verschijnen, moeten wij als inschrijver een ingevuld UEA aan te bieden. Dit document geeft ons als Opdracht Overheid de mogelijkheid deel te nemen aan een aanbesteding. Deze opdrachten plaatsen wij vervolgens op onze website, zodat jij je daar in kunt schrijven.

Hoewel het invullen van het UEA vaak niet erg complex is, is het essentieel om de vragen correct en volledig te beantwoorden: Het niet correct of volledig invullen van een UEA brengt het risico met zich mee dat je als zzp’er niet mag reageren op een opdracht die onderdeel is van een aanbesteding. 

In onze dienstverlening dragen wij zorg voor het correct invullen van het UEA, waardoor we jouw administratieve last verlichten. Als jij je inschrijft voor één van onze opdrachten, hebben wij doorgaans het UEA al ingevuld. Wij zorgen voor een gestroomlijnde administratie, zodat jij je volledig kunt richten op het inschrijfproces en de eisen en wensen van jouw toekomstige opdrachtgever.