Pensioen voor zelfstandig professionals

Auteur Tom Vodegel
16 november 2023
Artikel

Als zelfstandig professional geniet je van de vrijheid om naar eigen invulling en voorkeur te ondernemen. Deze vrijheid brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee: Zo ben je als zelfstandige verantwoordelijk voor de opbouw van je eigen pensioen. In dit artikel leggen we je uit hoe je als ZZP’er een solide pensioen op kunt bouwen en welke mogelijkheden voor jou beschikbaar zijn.

event

Waarom een pensioen?

Je pensioen is een spaar- en investeringsplan, bedoeld om zekerheid te bieden na je pensionering. Het is een belangrijk onderdeel van je financiële planning, omdat velen -na het stoppen met ondernemen- willen kunnen leven op basis van een levensstandaard die vergelijkbaar is met nu.

Het pensioen in Nederland is gebaseerd op 3 pijlers:

  1. AOW: De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen dat vanuit de overheid wordt verstrekt aan iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, van je AOW-leeftijd tot overlijden. Je AOW is hierbij een onderdeel van je totale pensioen: het betreft slechts een beperkt bedrag, afhankelijk van de ontwikkeling van het minimum loon. De AOW is vaak niet toereikend om van te kunnen leven.  

  2. Werkgeverspensioen: Als je voor of na je periode als zelfstandig ondernemer in loondienst hebt gewerkt, heb je wellicht al pensioen opgebouwd bij je voormalige werkgever. Dit opgebouwde pensioen blijft behouden tot je met pensioen gaat. Als je echter direct als zelfstandig ondernemer bent gestart of nooit in loondienst hebt gewerkt, heb je geen werkgeverspensioen opgebouwd.

  3. Aanvullend pensioen: Als freelancer bouw je niet automatisch een pensioen op via een opdrachtgever. Daarom is deze pijler voor freelancer de manier om aanvullend voor het pensioen te sparen. In onderstaand overzicht lichten we een aantal begrippen toe en belichten we de mogelijkheden voor freelancers om een eigen aanvullend pensioen op te bouwen.

Hoeveel pensioen zet je als ZZP’er opzij?

Als zelfstandig ondernemer bouw je (momenteel) geen pensioen op via een werkgever. Zonder proactieve stappen te ondernemen, ben je uiteindelijk afhankelijk van het basispensioen van de AOW. Echter, voor velen is dit niet toereikend om de kosten tijdens je pensioen te dekken. Het is aan te raden dat zzp’ers 20% van hun inkomen apart zetten voor een solide pensioen. Misschien vind je dat momenteel veel geld, of denk je een eventueel gat later nog kunt dekken. Toch is het belangrijk om op tijd te beginnen.

Bovendien is het verstandig om jaarlijks je pensioensituatie te evalueren. Voor zelfstandig ondernemers kunnen inkomsten, belastingen en financiële mogelijkheden sterk variëren. Het is daarom noodzakelijk om regelmatig je financiële status te checken, en te beoordelen of actie ondernemen vereist is.

Nieuwe pensioenregels

De Tweede Kamer heeft recentelijk ingestemd met de nieuwe ‘Wet toekomst pensioenen’. In deze wet zijn afspraken vastgesteld over de opbouw van, en opbouwmogelijkheden tot een eigen pensioen. Hoewel de nieuwe pensioenwet op 1 juli 2023 in is gegaan, duurt het een aantal jaar voordat we hier iets van merken. In deze periode gaan partijen in gesprek over de vormgeving en eventuele aanpassing van de huidige pensioensregeling en over mogelijke knelpunten in het nieuwe systeem. Omdat deze veranderingen een grote impact hebben op de Nederlandse bevolking, duurt deze omvormingsperiode uiterlijk tot 1 januari 2028. Wat de gevolgen zijn voor de opbouw van jouw pensioen is nog niet geheel duidelijk en verschilt per situatie. De invoering van de nieuwe pensioenregels gebeurt immers stap voor stap.

De recente wijzigingen in de pensioenwetgeving kunnen het zelfstandig opbouwen van een pensioen aantrekkelijker maken voor zelfstandig ondernemers. In het kader van deze nieuwe regelgeving willen we je aan de hand van onderstaande begrippen graag uitleggen op welke manier een zelfstandig ondernemer zij of haar pensioen aanvullend kan opbouwen, dus boven op de AOW.

Jaarruimte

De overheid biedt zelfstandig ondernemers de mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke manier geld opzij te zetten voor het pensioen. Je krijgt dan een deel van je inleg terug van de belastingdienst. Er is wél een maximum wat je mag inleggen. Dat maximum wordt bepaald door je jaarruimte en reserveringsruimte (hier verderop meer over). De jaarruimte is dus het bedrag dat je elk jaar mag inleggen, waarover je een fiscaal voordeel ontvangt. Er zijn online verschillende tools beschikbaar die je kunnen helpen bij het berekenen van het maximale bedrag dat je met jouw jaarruimte kunt investeren.

Met de recente invoering van de nieuwe pensioen regels is de jaarruimte per 1 januari 2023 gestegen van 13,3 naar 30 procent van jouw pensioengevend inkomen. Daarnaast is het maximum aan jaarruimte gestegen. Deze verandering biedt zzp’ers de mogelijkheid om aan hun pensioensopbouw te werken.

Reserveringsruimte

Op het moment dat je meerdere jaren te weinig pensioen opbouwt, kun je mogelijk gebruik maken van je reserveringsruimte. Deze reserveringsruimte hangt samen met je jaarruimte, en betreft de optelsom van de niet benutte jaarruimte die je de afgelopen 10 jaar hebt opgebouwd. Deze jaarruimte kun je dan mogelijk alsnog gebruiken. Met de invoering van de nieuwe pensioenregels is de reserveringsruimte met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 gewijzigd van 7 naar 10 jaar.

Lijfrente

Wanneer je jouw jaarruimte hebt berekend, kun je dit bedrag apart zetten op een lijfrenterekening. Hiermee bouw je extra inkomen op voor je pensioen. Je betaalt premies aan de verzekeraar of stort geld op een lijfrenterekening, waarna dit geld wordt belegd of spaarrendement oplevert. Bij pensionering kun je het gespaarde bedrag in delen uit laten keren, meestal op basis van een gunstigere belastingschaal.

Onder voorwaarden zijn lijfrentepremies aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het is verstandig om met een adviseur te overleggen over de beste aanpak voor ieders persoonlijke situatie.

Werken naast je pensioen

Soms kiezen mensen ervoor om na het bereiken van de AOW-leeftijd door te blijven werken. Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag nog 5 jaar belastingvriendelijk geld voor het pensioen worden ingelegd. Dit maakt werken na je AOW-leeftijd aantrekkelijker. Ook biedt het de mogelijkheid om plezier en voldoening uit werk te blijven halen. Bovendien kan de expertise van een ervaren zzp’er waardevolle inbreng betekenen voor opdrachtgevers.

De pensioenmogelijkheden voor ondernemers op een rij

Voor meer informatie en handige tips met betrekking tot pensioensparen voor zelfstandigen kun je terecht op de website van Rijksoverheid.

Jouw pensioenplan?

Als zelfstandig professional draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen pensioenplanning.Het is nuttig om advies te vragen van een financieel adviseur of een pensioenadviseur. Over al dan niet gebruikte jaarruimte, pensioenopbouw en wat fiscaal voordelig is voor jou. Als je het slim aanpakt, heb je relatief voordelig een goede pensioenregeling voor het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Houd rekening met je huidige financiële situatie en toekomstige behoeftes. Het opbouwen van vermogen en realiseren van rendement speelt daarin een belangrijke rol. Het creëren van een solide pensioen vereist toewijding van jou als zzp’er. Het biedt daarbij gemoedsrust en financiële zekerheid voor je toekomst, en is een investering in je welzijn op de lange termijn.

Disclaimer
Hoewel wij de uiterste zorg hebben besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan.