Hoe bepaal je je uurtarief als freelancer?

Auteur Jan de Vries
13 juli 2022
Artikel

Wanneer je werkt als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je voldoende verdient om al je vaste lasten te kunnen betalen. Daarnaast wil je ook nog geld over houden om te sparen of om te besteden in je vrije tijd. Hoe bepaal je dan precies je uurtarief?

event

Het berekenen van je uurtarief als zzp'er

Begin met het uitrekenen wat je netto per maand nodig hebt. Een makkelijke manier om dit uit te rekenen is om te kijken welke vaste lasten je hebt. Kijk naar je uitgaven voor levensonderhoud en je woonlasten (inclusief de tegenwoordig steeds hoger wordende energierekening). Vergeet niet om ook je overige kosten mee te nemen in je berekening zoals je pensioenopbouw, verzekeringskosten en eventuele leningen. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je voor deze maandelijkse kosten uitkomt op €2.000.

Wanneer je dit bedrag vermenigvuldigt met twaalf krijg je een globaal beeld van wat je in een jaar nodig hebt aan inkomsten (€2.000 x 12 = €24.000 per jaar).

Daarnaast wil je natuurlijk ook nog op vakantie. Een gangbare regel is om 8% van je netto inkomen te nemen als vakantiegeld (€24.000 x 0,08 = €1.920 voor vakantie). In totaal heb je in dit voorbeeld een netto-jaar-inkomen nodig, na de aftrek van inkomstenbelasting, van €24.000 + €1.920 = €25.920 per jaar.

Berekening gewenst inkomen

Zakelijke kosten

Per vakgebied zijn de zakelijke kosten verschillend. Ook per zzp’er is dit verschillend. Deze kosten bevatten onder andere je: administratiekosten, verkoop- en representatiekosten, autokosten, rentekosten, afschrijvingskosten en zakelijke verzekeringskosten. Je kunt je voorstellen dat wanneer je als freelancer vaak opdrachten vanuit huis uitvoert je minder kosten hebt dan iemand die een eigen kantoorruimte huurt of veel moet reizen. In dit voorbeeld gaan we uit van €10.000 voor zakelijke kosten per jaar.

Naast de vaste kosten die je iedere maand maakt is het belangrijk om eventuele bijkomende kosten tijdens een opdracht door te belasten aan de opdrachtgever. Het is verstandig om hierover vooraf goede afspraken te maken. Veelal wordt bij opdrachten uit het DAS-systeem al benoemd hoe de bijkomende kosten gedekt zijn bij het formulier met de aanvraag vanuit de werkgever.

Wat moet je gaan verdienen?

Om te weten wat je in een jaar moet verdienen maak je de rekensom (gewenste netto-inkomen + belastingen + zakelijke kosten). In dit rekenvoorbeeld is dat €40.186 + €10.000 = €50.186 per jaar. Je weet nu als zzp’er wat je jaarlijks moet omzetten om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. De volgende stap is om te kijken wat je dan per uur moet factureren.

Wat is het uurtarief?

De belangrijkste vraag die je aan jezelf moet stellen is: hoeveel uren kan ik in rekening brengen?. We gaan uit van een vijfdaagse werkweek en dertig vakantie en feestdagen. Er blijven dan 230 werkdagen in een jaar over. Dat zijn 1.840 uren op basis van acht-urige werkdagen. Helaas kun je niet al die uren factureren omdat er ook tijd moet worden besteed aan zaken als: administratie, reizen, netwerken en acquisitie. Als beginnende zzp’er is het al knap als je 60% van de 1.840 uren kun factureren.

Omdat je als zzp’er ook geen opdrachtgarantie hebt nemen we 50% van de 1.840 uren die we kunnen declareren (1.840 x 0,5 = 920). Er zijn overigens platformen die je goed kunnen helpen om opdrachten te vinden zoals ons platform met inhuuropdrachten bij de Overheid. Om de uurprijs te berekenen nemen we de omzet per jaar en delen we deze door het aantal declarabele uren (€50.186 / 920 = €54,55 euro per uur). Je berekent over dit tarief nog wel 21% of 9% btw, afhankelijk van welke dienst je levert. Je kunt ook een btw-vrijstelling of verleggingsregeling gebruiken.

Wat factureer je?

Nu je weet wat je moet verdienen om van te kunnen leven is het verstandig om te kijken naar wat de concurrent vraagt en wat het tarief is voor opdrachten in je vakgebied. Als je werkzaam bent in het vakgebied ICT kun je kijken tussen de ICT inhuuropdrachten van Opdracht Overheid welke maximum tarieven hier per uur aangegeven worden. Dit biedt handvatten om te bepalen of je kunt concurreren met andere freelancers. Ook kun je het maximumtarief van een opdracht gebruiken om te kijken of je in de buurt zit van wat gangbaar is voor het type opdracht die jij gaat uitvoeren.

Je kunt altijd meer geld vragen dan de concurrent of het maximale aangegeven bedrag van de opdracht. De kans dat er voor jou gekozen wordt als zzp’er wordt echter kleiner naarmate je te veel verschilt van concurrenten of het aangegeven bedrag.

Mocht je uurtarief te hoog zijn in verhouding tot wat concurrenten vragen en wat opdrachtgevers bereid zijn te betalen, dan is het verstandig om terug te gaan naar de tekentafel en om nog eens kritisch naar je berekening te kijken.

Weet je wat je uurtarief is en kun je aan de slag? Schrijf je als zzp’er in op een van onze opdrachten bij de overheid!