Het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

Auteur Bram de Graaff
30/08/2022
Artikel

Het DAS-systeem wordt gebruikt door (semi)overheden wanneer zij zzp’ers willen inhuren voor een opdracht. Er zijn meerdere DAS systemen waar zzp’ers zich kunnen inschrijven. Opdracht Overheid heeft al deze systemen overzichtelijk bij elkaar gebracht zodat je makkelijk een nieuwe interim opdracht kunt vinden.  

Wat is een dynamisch aankoopsysteem 

Een DAS is een specifieke procedure binnen Europese aanbestedingen. Binnen een DAS wordt telkens een opdracht uitgezet waar verschillende partijen op kunnen reageren. Bij een das systeem kunnen verschillende partijen zich inschrijven bij een opdracht. De opdrachtgever, in ons geval de (semi)overheid, bepaalt welke partij het meest geschikt is voor de opdracht. Voor elke nieuwe opdracht kijkt de opdrachtgever weer welke zzp’er het beste past bij de opdracht. 

Hoe verloopt een inschrijving op een opdracht? 

De opdrachtgever nodigt via het DAS-systeem aangesloten ondernemers en leveranciers uit om een zich in te schrijven op een specifieke opdracht. Iedere opdracht heeft andere criteria waaraan de zzp’er moet voldoen om de opdracht gegund te krijgen. Er worden eisen gesteld en getoetst ten aanzien van competenties, opleiding, uurtarief, (werk)ervaring en beschikbaarheid. Deze criteria worden eerst getoetst aan de hand van een CV.  

Wanneer je hoog scoort op de criteria omdat je voldoet aan de meeste, of alle, eisen word je uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek worden deze criteria getoetst en wordt gekeken of je echt de juiste kandidaat bent voor de opdracht. De kandidaat met de hoogste totale score krijgt de opdracht gegund.  

Voor- en nadelen van een raamcontract 

Een raamovereenkomst heeft een groot voordeel voor de inhurende organisatie. Zij kunnen een maximum bepalen aan het aantal leveranciers. Dit zorgt ervoor dat zij niet overspoelt kunnen worden met een groot aantal inschrijvingen wat uiteraard veel administratie met zich meebrengt. Voor deze aanbestedingen worden afspraken gemaakt over het tarief en de kwaliteit waaraan de leveranciers moeten voldoen. Deze afspraken gelden voor de gehele duur van de overeenkomst. De maximale duur van de overeenkomst bij een raamovereenkomst is 4 jaar.

Binnen een dynamisch aankoopsysteem is er geen beperking op het aantal leveranciers. Per aanvraag wordt er gekeken naar hoeveel punten die persoon scoort op zijn/haar CV. Daarna wordt er bepaald door de opdrachtgever welke leverancier voor die opdracht geselecteerd wordt. 

Voor- en nadelen van een dynamisch aankoopsysteem 

Voordeel voor de opdrachtgever is dat er veel leveranciers in kunnen schrijven op een opdracht Dit zorgt ervoor dat er geconcurreerd wordt op prijs. Zo krijgt de opdrachtgever goede kwaliteit tegen een scherpe prijs.  

Voordeel voor de leverancier is dat je je op elk moment kunt aanmelden voor de DAS. Wanneer je voldoet aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, dan kun je aan de slag. Bij iedere nieuwe opdracht heb je weer kans op een opdracht gegund te krijgen. 

De nadelen van een das voor de opdrachtgever zijn meer administratief werk. De uitvragen moeten telkens opnieuw opgesteld worden en marktconform worden gemaakt. Dit is tevens een positief iets omdat de opdrachten zo wel goed up-to-date blijven en van kwalitatief hoog niveau.