Het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

Auteur Bram de Graaff
30 augustus 2022
Artikel

Het DAS-systeem wordt door (semi)overheden gebruikt wanneer zij zzp’ers willen inhuren voor een opdracht. Deze verschillende (semi)overheden maken gebruik van verschillende DAS systemen die zzp’ers kunnen raadplegen voor een nieuwe inhuuropdracht. Opdracht Overheid heeft al deze systemen overzichtelijk bij elkaar gebracht tot een volledig overzicht van open inhuuropdrachten van uiteenlopende organisaties. Maar wat is een dynamisch aankoopsysteem precies?

Het Dynamisch aankoopsysteem

Een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) is een specifiek, electronisch proces binnen Europese aanbestedingen. Binnen een DAS wordt telkens een opdracht uitgezet waar verschillende partijen op kunnen reageren. Opdracht Overheid verzamelt alle opdrachten van dynamisch aankoopsystemen, te vinden op www.opdrachtoverheid.nl/inhuuropdrachten. De opdrachtgever, in ons geval de (semi)overheid, bepaalt welke partij het meest geschikt is voor de opdracht. Voor elke nieuwe opdracht kijkt de opdrachtgever weer welke zzp’er het beste past bij de opdracht. 

Hoe verloopt een inschrijving op een opdracht? 

De opdrachtgever nodigt via het DAS-systeem aangesloten ondernemers en leveranciers uit om een zich in te schrijven op een specifieke opdracht. Iedere opdracht heeft verschillende criteria waaraan de ingeschreven zzp’er moet voldoen om de opdracht gegund te krijgen. Er worden eisen gesteld en getoetst ten aanzien van competenties, opleiding, uurtarief, (werk)ervaring en beschikbaarheid. Deze criteria worden eerst getoetst aan de hand van het CV van de desbetreffende zzp'er.

Wanneer je hoog scoort op de criteria omdat je voldoet aan de meeste, of alle, eisen word je uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek worden deze criteria getoetst en wordt gekeken of de zzp'er echt de juiste kandidaat is voor de opdracht. De kandidaat met de hoogste totale score krijgt de opdracht gegund. 

De raamovereenkomst

Bij een raamovereenkomst sluiten verschillende aanbestedende diensten een schriftelijke overeenkomst: De belanghebbenden spreken voorwaarden af over de looptijd van deze overeenkomst, evenals prijs, kwaliteit en het aantal kandidaten. Raamovereenkomsten kenmerken zichzelf doordat er geen afnameverplichting is voor de andere partij: Dit betekent dus dat de opdrachtgever niet verplicht is om een kandidaat aan te nemen van de leverancier.

Voor- en nadelen van een raamcontract 

Een raamovereenkomst heeft een groot voordeel voor de inhurende organisatie: De inhurende organisatie kan namelijk een maximum bepalen ten aanzien van het aantal leveranciers. Dit maximum zorgt ervoor dat de inhurende organisatie niet wordt overspoelt met een groot aantal inschrijvingen. Voor deze raamcontracten worden afspraken gemaakt over het tarief en de kwaliteit waaraan de leveranciers moeten voldoen. Deze afspraken gelden voor de gehele duur van de overeenkomst. De maximale duur van de overeenkomst bij een raamovereenkomst is 4 jaar.

Binnen een dynamisch aankoopsysteem is er geen beperking op het aantal leveranciers: Per aanvraag wordt er gekeken naar hoeveel punten die persoon scoort op zijn/haar CV. Daarna wordt er bepaald door de opdrachtgever welke leverancier voor die opdracht geselecteerd wordt. 

Voor- en nadelen van een dynamisch aankoopsysteem 

Een voordeel voor de opdrachtgever is dat er veel leveranciers zich in kunnen schrijven op een opdracht Dit zorgt ervoor dat er geconcurreerd wordt op prijs. Zo krijgt de opdrachtgever goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. Voordeel voor de leverancier is dat je je op elk moment kunt aanmelden voor de DAS. Wanneer je voldoet aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, dan kun je aan de slag. Bij iedere nieuwe opdracht heb je weer kans op een opdracht gegund te krijgen. 

Een nadeel van een DAS voor de opdrachtgever is dat er relatief meer administratief werk achter schuilt dan bij een raamcontract. Dit is echter afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De uitvragen moeten telkens opnieuw opgesteld worden en marktconform worden gemaakt. Dit is tevens een positief iets omdat de opdrachten zo wel goed up-to-date blijven en van kwalitatief hoog niveau.