thumbnail
thumbnail
Juridisch adviseur aanpak werkvoorraad

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Juridisch
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
24 - 32 uur Gelderland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

24 - 32 uur

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Op het taakveld natuur zoeken wij op korte termijn versterking van onze juridische slagkracht. De Wet natuurbescherming regelt - kort gezegd- de bescherming van bossen, flora- en fauna en natuurwaarden. In dit speelveld van veel en vaak verschillende belangen zijn de juridische spelregels een belangrijke leidraad.

Door de dynamiek rondom stikstof is er een achterstand in vergunningen ontstaan, waardoor ontwikkelingen in de knel komen. Dit leidt zowel intern als extern tot (bestuurlijke) aandacht, situaties die vragen om een aanpak en een oplossing. De vraagstukken kennen vaak een hoge tijdsdruk, zijn bestuurlijk lastig en raken vele partijen in- en extern. Hoewel stikstof momenteel veel aandacht vraagt zijn ook op de andere taakgebieden dergelijke situaties.

Voor de aanpak van de achterstand is de afdeling VVHH gestart met een projectmatige aanpak van de werkvoorraad, waarbij een scheiding wordt gemaakt tussen ‘achterstand’ en ‘binnen wettelijke termijn’. De werkvoorraad is in clusters verdeeld, die vervolgens door groepen (teams) van vergunningverleners worden behandeld en weggewerkt. De projectmatige aanpak wordt klein gestart, waarbij transparantie, goede communicatie, duidelijk doel, werken in verbeterstappen, opbouw van zelflerend vermogen en kort-cyclisch werken belangrijk is.

Wij zoeken naar een juridisch adviseur voor dit project die voor 24 - 32 uur per week beschikbaar is en die het proces voor de aanpak van de werkvoorraad bij een aantal teams begeleidt en faciliteert vanuit juridische achtergrond en kennis van het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De taken en verantwoordelijkheden van een juridisch adviseur voor de aanpak van de werkvoorraad bestaan met name uit:

  • Binnen productteams vormgeven aan de werkprocessen die voldoen aan de wettelijke vereisten, wat betreft processtappen en termijnen;
  • Op basis van snelle analyse van dossier komen tot analyse van knelpunten in de werkwijze en aanbevelingen voor verbetering;
  • Voorzien in eventuele juridische randvoorwaarden voor de aanpak (denk aan werkinstructie, sjabloon, etc.);
  • Leggen van verbinding met andere teams (beleids, toezicht en handhaving);
  • Agenderen van ontbrekende beleidskaders, eventueel met inhoudelijk voorstel en deze verbinden aan de organisatie;
  • Vraagbaak voor juridische vragen in de aanpak en uitvoering van het project;
  • Waar nodig op casusniveau bijdragen aan de afhandeling van aanvragen;
  • Bevorderen van samenwerking vanuit de aanpak van de werkvoorraad;
  • Adviseren van lijnmanagement (werkvoorraad, werkprocessen).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Juridisch adviseur aanpak werkvoorraad die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.