thumbnail
thumbnail

Dynamisch aankoopsysteem Inhuur/detachering personeel

De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel, Nederland

Sluit over 190 dagen
-
Gelderland

Publicatiedatum:

22 feb 2024

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) ten behoeve van de inhuur van tijdelijk personeel
De inhuur van extern personeel (in eerste instantie voor de categorie projectmanagement en -ondersteuning: de vijf primaire IPM-rollen en ondersteunende functies, maar in de toekomst ook voor andere functies) verloopt via een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Deze wijziging is het gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet. Het Dynamisch aankoopsysteem vraagt van u een verzoek tot toelating, per functiegroep/categorie waarvoor u interesse heeft. Toelating zorgt dat u kunt meedingen naar opdrachten die via Mercell gepubliceerd zullen worden.

Het DAS bestaat feitelijk uit 3 fasen:
1. Verzoek tot toelating
2. Toelating
3. Offerteaanvraag en opdrachtverstrekking.

Dit Dynamisch aankoopsysteem Inhuur/detachering personeel is eerder op 12 oktober 2016 gepubliceerd via Negometrix 3, tender 44996. Deze zelfde DAS Inhuur/detachering personeel wordt gemigreerd naar Mercell Source to Contract en om die reden (nogmaals) gepubliceerd. De looptijd en de voorwaarden van de oorspronkelijke DAS blijft ongewijzigd.

Dit Dynamisch aankoopsysteem kent een looptijd van een (1) jaar, met de mogelijkheid om het DAS negen (9) maal met een (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen. De ingangsdatum is 1 november 2016.

Verzoek tot toelating
Het verzoek tot toelating tot de verschillende functiegroepen/categorieen verloopt via Mercell. Voor zover u nog geen account heeft bij Mercell dient u zich eerst eenmalig te registreren op https://s2c.mercell.com. Na registratie kunt u zich aanmelden voor de tender Dynamisch aankoopsysteem Inhuur/detachering personeel en vervolgens een verzoek tot toelating indienen.

Wat moet u doen?
 • Uploaden van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Eigen Verklaring)
 • Akkoord gaan met de algemene voorwaarden van het waterschap.

Het waterschap beoordeelt uw verzoek tot toelating. Voldoet het verzoek aan de gestelde eisen dan ontvangt u toegang. Voor iedere afzonderlijke functiegroep/categorie moet u een verzoek tot toelating indienen. Dit doet u door de categorieen aan te vinken waarvoor u in aanmerking wenst te komen. Voor de meeste categorieen wordt onderscheid gemaakt tussen junior, medior en senior niveau. Z.Z.P.-ers kunnen slechts voor een niveau een verzoek tot toelating indienen.

Offerteaanvraag en opdrachtverstrekking
Een offerteaanvraag wordt via Mercell gepubliceerd. Uitsluitend de partijen die zijn toegelaten tot de betreffende categorie ontvangen de offerteaanvraag. De inhuurbehoefte en de procedure tot de selectie staan beschreven in de offerteaanvraag. Om kans te maken op een opdracht dient u tijdig een offerte in te dienen conform de aanvraag. In de aanvraag worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de in te huren medewerker. Denk hierbij aan werkervaring en opleidingsniveau. Het waterschap beoordeelt de offertes op de gunningscriteria (prijs en kwaliteit). De resultaten van deze beoordeling bepalen welke kandidaten doorgaan naar de interviewronde, die vervolgens leidt tot de selectie van een kandidaat.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
  Opdracht Adviseur
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Dynamisch aankoopsysteem Inhuur/detachering personeel die deze organisatie zoekt?