thumbnail
thumbnail
Systemisch ontwerper

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Civiele Techniek
Sluit over 5 dagen
€100,-
20 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

09-12-2022

Begindatum:

09-12-2022

Einddatum:

01-01-2023

Uren per week:

20

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een
gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de
cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.


Over het Samenwerkingsplatform Jeugd en Gezin
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de
Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Aanpak Wachttijden’ is er daar één
van.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom
continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
In maart 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onvoldoende
hulp was voor jongeren met ernstige psychische problemen. Op 22 april 2021 besloot het
Kabinet € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hiervan was €255
miljoen bedoeld voor wachttijden in de jeugdzorg, waarvan een bedrag van € 3 miljoen is
ingezet voor een opdracht aan het OZJ voor het verkrijgen van inzicht en overzicht van
wachttijden. In juni 2021 is het OZJ van start gegaan met de Aanpak Wachttijden die
loopt tot eind 2025.
De doelstelling van de aanpak is het verkrijgen van inzicht en overzicht in wachttijden
om uiteindelijk een landelijk beeld te kunnen vormen. Om te komen tot dit inzicht en

overzicht ondersteunen we jeugdregio’s. Dit doen we via drie doelen waaraan we werken
met de Aanpak Wachttijden:
We ondersteunen jeugdregio's om wachttijdbeleid te maken zodat zij blijvend
tijdige en juiste professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en
ouders;
2. We ondersteunen jeugdregio's om de praktijk te vertalen naar duurzaam
wachttijdbeleid wat aansluit bij de laatste stand van kennis over oorzaken van
wachttijden;
3. We helpen jeugdigen en ouders meteen de juiste zorg te krijgen wanneer we
individuele casussen analyseren om wachttijden te onderzoeken.
We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een
complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk
door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er
geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan
te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende
verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

De opdracht
Tot 2023 is in het kader van de Aanpak Wachttijden veel informatie verzameld over
wachttijden in pilotprojecten en een regionale werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is
het vertrekpunt van de aanpak vanaf 2023.
Als systemisch ontwerper ga jij in regio’s aan de slag om in co-creatie met hen een
passende en duurzame aanpak op te zetten voor de aanpak van wachttijden. Door de
projectleider Aanpak Wachttijden (PAW) word je betrokken in een regio waar je samen
met de adviseur systemisch ontwerp en eventueel andere systemisch ontwerpers
specifieke activiteiten uitvoert. De adviseur systemisch ontwerp is verantwoordelijk voor
de ontwerpgerichte werkzaamheden die in de regio uitgevoerd moeten worden. De
adviseur delegeert de taken onder de systemisch ontwerpers.
In de regio’s vormen de systemisch ontwerpers een beeld van de stand van zaken door
onder andere gesprekken te voeren met verschillende stakeholders zoals professionals,
jeugdigen en hun ouders. De input uit deze gesprekken wordt gebruikt voor het
selecteren van brandhaarden van wachttijden. Het beeld en de brandhaarden wordt
getoetst bij de regio, waarna je in samenwerking met de betrokken partijen in de regio
verdiept op wat kansrijke mogelijkheden zijn om de brandhaarden aan te pakken. Met
deze informatie werk je vanuit jouw specifieke blik mee aan een ontwerp voor de regio
voor het aanpakken van wachttijden. Jouw bijdrage is vooral gericht op het vinden van
mogelijkheden in het kader van innovatie, ontwerp en design thinking. Co-creatie met de
regio is hierin van groot belang voor het waarborgen van kwaliteit en het draagvlak in de
regio.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
• In de regio word je door de adviseur systemisch ontwerp ingezet op activiteiten
die je uitvoert vanuit jouw expertise van ontwerptechnieken en design thinking.
• In de regio communiceer je duidelijk over jouw werkzaamheden en het belang
hiervan voor de aanpak van wachttijden.
• Je voert interviews en gesprekken met belangrijke stakeholders en organiseert
verdiepende werksessies. Hierbij maak je gebruik van ontwerptechnieken (zoals
context-mapping etc.)

• Jouw doel is om in co-creatie met de regio te komen tot een regio-specifieke en
duurzame aanpak van wachttijden.
• Je neemt de regio goed mee in jouw manier van werken en adviseert over de
uitvoering van de aanpak.
• Je rapporteert over de voortgang van je werkzaamheden en de geleerde lessen
aan de adviseur systemisch ontwerp.
• Je legt verantwoording af voor je werkzaamheden bij de projectleider Aanpak
Wachttijden (PAW).
• De lessen die je leert in de regio’s deel je met de coördinator van het leernetwerk,
zodat deze gedeeld kunnen worden met andere regio’s. Zo draag je eraan bij dat
de ervaringen en informatie die je opdoet in de regio’s bijdragen aan de opzet van
het leernetwerk.
Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.


Resultaat van de opdracht
Er is vanuit systemisch ontwerp perspectief bijgedragen aan de werkwijze voor de
aanpak van wachttijden in de regio. Vanuit jouw rol heb je de activiteiten waarvoor jij
aan de lat stond grondig uitgevoerd. De regio’s waar jij hebt ondersteund hebben een
duidelijk beeld en handvatten bij hoe zij verder aan de slag kunnen met de aanpak van
wachttijden.

De Eisen

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Kandidaat heeft afgeronde WO-opleiding.

 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding ( of onderdeel) in richting design thinking of soortgelijk.

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het bedenken en faciliteren van (creatieve) sessies in de rol van design engineer (of vergelijkbaar) gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten, systemen en ideeën.

Kandidaat heeft werkervaring met onderzoeken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling binnen de jeugdzorg.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het voeren van interviews en creatieve werksessies voor co-creatie in de regio voor participerende trajecten. Je maakt daarin gebruik van creatieve middelen.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de jeugdzorg met het analyseren van de opgehaalde informatie uit de regio en je kunt deze omzetten naar praktische handvatten voor de regio.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de volgende methodes;

 • a. klantreis in de zorg (client-journeys),

 • b. Leefwereld in kaart brengen ( contextmapping),

 • c. gebruikers test (usertesting)

 • d. interactieontwerp.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Systemisch ontwerper die deze organisatie zoekt?