thumbnail
thumbnail

Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 150,00
gemiddeld 24 uur Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2023

Einddatum:

29 feb 2024

Uren per week:

gemiddeld 24 uur

Publicatiedatum:

18 jan 2023

Organisatie
De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley kennen een forse groei aan inwoners in de komende jaren. Tot 2040 zijn er naar verwachting 100.000 extra woningen nodig. Deze groei brengt opgaven met zich mee voor leefomgeving, mobiliteit en economische ontwikkeling. Deze opgaven hebben wij als rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aangegrepen om onze samenwerking te versterken.

Binnen de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is de afgelopen jaren door alle betrokken partners (regio’s, provincies, waterschappen, gemeenten en Rijk) gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie en er zijn verstedelijkingsafspraken gemaakt.

Doelstelling
Doel van deze verstedelijkingsstrategie en de afspraken is om nieuwe woon- en werklocaties te realiseren, gekoppeld aan andere opgaven, zoals mobiliteit, leefomgeving, duurzaamheid en economie. Nu afspraken en strategie gereed zijn, gaan we over naar de realisatiefase: het uitvoeren, bewaken en bijstellen van de gemaakte afspraken in strategie en akkoord. Dit betekent niet alleen het uitvoeren van de gebiedsprogramma’s, het verstedelijkingsprogramma, maar ook het voorbereiden van de belangrijke bestuurlijke overleggen op landelijk niveau (BO MIRT en BO Leefomgeving) en het leggen van verbindingen.

De twee regio’s zijn ook gezamenlijk door het kabinet aangewezen als één van de zeven NOVEX-gebieden in het land, waar grote ruimtelijke opgaven samen komen en verstedelijking een centrale opgave vormt.

We hebben afgesproken de samenwerking voort te zetten in het NOVEX-gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en daarmee ook  de verstedelijkingsstrategie- en afspraken aan te scherpen / aan te vullen met de opgaven in het landelijke gebied, energie en economie (NOVEX).

Voor het coördineren en regisseren van deze fase zoeken wij een programmamanager.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Omschrijving van de opdracht
Als programmamanager/programmadirecteur geef je in opdracht van het directeurenoverleg, met vertegenwoordigers van alle betrokken partners, leiding aan de organisatie van het NOVEX-gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en daarmee dus aan de verstedelijkingsstrategie en uitvoering daarvan. Je bent het strategische knooppunt in de gehele samenwerking. Concreet houdt dit in dat je met het regieteam dat door jou wordt aangestuurd:

  • Het overkoepelende verstedelijkingsprogramma, dat verbreed gaat worden naar een NOVEX-programma, opstelt en de uitvoering hiervan coördineert. Je bent in staat en bereid om de verbreding naar een NOVEX programma op te pakken, via het nog op te stellen ontwikkelperspectief, en de organisatie voor de totstandkoming hiervan op te zetten;

  • De dagelijkse aansturing geeft voor het opstellen en uitvoeren van de verschillende gebiedsprogramma’s in de deelgebieden en de samenhang hierin bewaakt;

  • De voortgang van de uitvoering bewaakt van de gebiedsprogramma’s en verstedelijkingsprogramma door middel van nog op te zetten monitoringssysteem.

  • Zicht houden en aanjagen op het actief zoeken naar financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van de programma’s;

  • Zorg draagt om de samenwerking met derde partijen, die nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren, te organiseren;

  • Voorstellen doet aan het directeurenoverleg en het bestuurlijke kernteam over bijsturing van strategie, interventie, (benodigde) afspraken en programma’s;de voorbereiding doet voor het directeurenoverleg en de bestuurlijk kernteamoverleggen;

  • De overleggen van het regieteam – in samenwerking met de secretaris – voorbereidt en deze ook  voorzit; 

  • Verder bouwt aan de organisatie van verstedelijkingsstrategie- en afspraken, zodat deze optimaal is ingericht om de doelen te realiseren. Nu en in de toekomst.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmamanager verstedelijkingsstrategie en -afspraken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.