thumbnail
thumbnail
Facilitator Omgevingsgericht Werken

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 150,00
gemiddeld 20 uur Gelderland

Publicatiedatum:

10-03-2023

Sluitingsdatum:

22-03-2023

Begindatum:

17-04-2023

Einddatum:

31-03-2024

Organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Het Rijk wil eind 2023 met o.a. provincie Gelderland afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van Wonen, Bereikbaarheid, Energie, Economie, Landbouw en Natuur. De afspraken worden vastgelegd in een ruimtelijk arrangement en zijn agenderend voor de aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), doorwerking in (ruimtelijke) wet- en regelgeving en opname in de Provinciale Omgevingsvisies (POVI’s) en Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI’s).  

Omschrijving van de opdracht
Provincie Gelderland regisseert de ruimtelijke doorvertaling van alle opgaven in Gelderland. De provincie doet dit in samenwerking met de vier overheden en gaat dit op regionaal niveau oppakken. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een integraal beeld is van de reeds vastgestelde kaders omtrent grote opgaven. De transitie van het landelijk gebied, de verstedelijkingsopgave en de energievoorziening in Gelderland worden in samenhang gebracht. Deze ‘provinciale agenda’ is de basis om het gesprek aan te gaan met de partners in de regio’s. Samen met de agenda’s van het Rijk, gemeenten en waterschappen wordt er een interbestuurlijke agenda gemaakt en worden tevens afspraken gemaakt op regionaal niveau. Centraal staat ‘wat een regio wil zijn’, hoe we de gezamenlijke ruimtelijke opgaven willen oppakken en wat hiervoor nodig is. Deze zogenaamde regio-arrangementen vormen een belangrijk fundament die worden uitgewerkt in gebiedsprogramma’s richting uitvoering van langjarige samenwerkingsprojecten.

Gezamenlijk vormen de regioarrangementen het totale provinciale, ruimtelijk voorstel aan het Rijk. Dit is rond de zomer (2023) in concept gereed. Na indiening van het voorstel maken we eind 2023 afspraken met het Rijk. Het beoogde eindresultaat van het Rijk bestaat uit een ruimtelijk arrangement waarin het Rijk en provincies bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing en uitvoering van de nationale opgaven (in samenhang met de decentrale opgaven).

Om deze beweging van Omgevingsgericht Werken aan te jagen binnen de provinciale organisatie zoeken wij een facilitator Omgevingsgericht Werken, die de uitgangspunten van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de versnelling van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) binnen Omgevingsgericht Werken verder brengt.

Als facilitator Omgevingsgericht Werken werk je in opdracht van de kwartiermaker van het Regieteam Omgevingsgericht Werken (OGW) van provincie Gelderland. Het Regieteam OGW werkt als geheel nauw samen met de Regiomanagers en de regioteams en de Thema teammanagers van de provincie. Het Regieteam OGW legt direct verantwoordelijkheid af aan de directie van de provincie Gelderland en het AMT programmeren. Als facilitator Omgevingsgericht Werken zorg je ervoor dat de werkwijze van Omgevingsgericht Werken binnen provincie Gelderland versneld wordt en dat met name het Regieteam in haar rol en positie wordt versterkt.

Concreet houdt dit in dat je:

 • Deelneemt in het Regieteam OGW en mede zorgdraagt dat dit team haar regierol goed invult. Dit doe je door:

  • Structuur en ritme aan te brengen in de organisatie van het Regieteam;

  • Het begeleiden en voorzitten van belangrijke overleggen/werkgroepen/teams;

  • Interventies te doen op groep- en individueel niveau, zodat voortgang wordt geboekt;

  • Beleidsstukken/producten mee te schrijven en te presenteren aan AMT/bestuur;

  • Effectieve besluitvorming voor te bereiden en te organiseren;

  • Individueel coachen van betrokken medewerkers en management waar nodig.

 • Stimuleert en aanjaagt van de afgesproken producten (resultaten) die door kleinere deelgroepen binnen het Regieteam worden voorbereid, zoals de provinciale agenda, regioarrangementen, gebiedsprogramma’s, het ruimtelijk voorstel en ruimtelijk arrangement;

 • Stimuleert en aanjaagt van de interne- en externe samenwerking van het Regieteam met onder andere de regioteams en themateams;

 • Gesprekken voert samen met de kwartiermaker met de medewerkers van het Regieteam om te komen tot goede teamprestaties;

 • Een bijdrage levert aan overkoepelende organisatievraagstukken van het Regieteam, zoals; ‘participatie en inspraak’, ‘inzet provinciaal instrumentarium’, een leerprogramma OGW, etc.

 • Het adviseren van de kwartiermaker, het AMT programmeren en de directie van de provincie Gelderland om OGW binnen provincie Gelderland succesvol door te zetten en een bijdrage te leveren aan het evalueren van OGW.

Eisen

 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde Universitaire opleiding.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als aanjager/facilitator van complexe veranderkundige opgaven, waarbij externe te maken heeft gehad met een bestuurlijk (inhoudelijk) veld met complexe vraagstukken en tegengestelde belangen.

 • Externe beschikt aantoonbaar over ruime ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) met veranderkundige maatschappelijke opgaven in minimaal drie verschillende publieke domeinen zoals: wonen, zorg, cultuur, duurzame leefomgeving, onderwijs en landbouw.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) met organisatieadvies in de publieke sector, waarbij externe de directie en/of bestuur geadviseerd heeft over strategische organisatieveranderingen.

 • Externe beschikt aantoonbaar over ruime strategische coach ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden), waarbij externe directeuren en/of bestuurders persoonlijk gecoacht heeft.

Gunningscriteria

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met veranderkundige maatschappelijke opgaven in de publieke domeinen wonen, zorg, cultuur, duurzame leefomgeving, onderwijs en landbouw, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

 • Externe beschikt aantoonbaar over strategische coach ervaring waarbij externe directeuren en/of bestuurders persoonlijk gecoacht heeft, aan te tonen met concrete persoonlijk uitgevoerde coachtrajecten.

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring als aanjager/facilitator voor de versnelling lopende GMS gebiedsprocessen / regioarrangementen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Facilitator Omgevingsgericht Werken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.