thumbnail
thumbnail

Ervaren vergunningverlener ontgrondingen

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
24 - 36 uur Gelderland

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2025

Uren per week:

24 - 36 uur

Publicatiedatum:

22 mrt 2024

Opdracht omschrijving
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 25-tal collega's en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.

De provincie Gelderland is o.a. bevoegd gezag voor vergunningverlening op grond van de Omgevingswet activiteit ontgrondingen. Wegens vertrek van een collega zijn we op zoek naar een ervaren vergunningverlener ontgrondingen die voor minimaal 24 uur per week en maximaal 36 uur per week beschikbaar is.

Als vergunningverlener ben je in staat de technische inhoud te vertalen naar onze klanten (intern en extern). Je stemt af met externe organisaties en je bent in staat de vergunningsprocedures binnen de gestelde kaders uit te voeren. Je schroomt er niet voor om ondersteuning te bieden aan andere vergunningsprocedures. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je niet schroomt om gevraagd en ongevraagd te adviseren aan en naar collega’s, management en klanten. Je bent als persoon in staat het bestuurlijke krachtenveld en de technische haalbaarheid daarvan in te schatten. 

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van een vergunningverlener ontgrondingen bestaan met name uit:

 • Verrichten van een breed pallet aan werkzaamheden op het terrein van vergunningverlening Omgevingswet activiteit ontgrondingen.

 • Deelnemen aan overleg in trajecten van vergunningverlening met externe partijen.

 • Adviseren zowel intern als extern over de aspecten en raakvlakken van de Omgevingswet activiteit ontgrondingen.

 • Beoordelen van rapporten en onderzoeken die op basis van de Omgevingswet activiteit ontgrondingen worden ingediend als onderdeel van vergunningsaanvragen.

 • Het schrijven van vergunningen.

 • Inhoudelijk ondersteunen en adviseren van andere medewerkers van de afdeling.

 • Een bijdrage leveren aan de vertaling van technisch inhoudelijke trajecten en documenten naar de bestuurlijke voorbereiding op bovengenoemd vakgebied.

 • Ondersteunen in juridische procedures.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 tot en met 30 april 2025 voor 24 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 3 juni 2024 inzetbaar is voor 24 - 36 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in een milieu, planologische, bodemkundige of vergelijkbare richting. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar. Bij een vergelijkbare richting graag aangeven waarom deze richting vergelijkbaar is met een een milieu, planologische of bodemkundige richting.

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode (2018 - heden) als vergunningverlener ontgrondingen bij een provincie of een omgevingsdienst. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Ervaring als vergunningverlener ontgrondingen blijkt concreet uit: • Kan zelfstandig een aanvraag beoordelen op ontvankelijkheid. • Kan zelfstandig een besluit (weigering/vergunning) opstellen en onderbouwen. • Kan zienswijzen beantwoorden en verwerken in een definitief besluit.

 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2020 - heden) met omgevingsmanagement en heeft daarmee ervaring opgedaan met complexe afweging van belangen en/of het voeren van stevige onderhandelingen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee projecten/opdrachten waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek beschrijven in welke rol en hoe externe is gekomen tot een complexe afweging van belangen en/of hoe externe stevige onderhandelingen heeft gevoerd.

Wensen

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als vergunningverlener ontgrondingen bij een provincie of een omgevingsdienst, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe beschikt over tenminste 5 jaar ervaring als vergunningverlener ontgrondingen bij een provincie of een omgevingsdienst (10 punten) Externe beschikt over 4 tot 5 jaar ervaring als vergunningverlener ontgrondingen bij een provincie of een omgevingsdienst (6 punten) Externe beschikt over 3 tot 4 jaar ervaring als vergunningverlener ontgrondingen bij een provincie of een omgevingsdienst (4 punten) (50%)

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met de relaties van ontgrondingen met de aanpalende vakgebieden RO en Natuur en Recreatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 3 praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring blijkt met de relaties van ontgrondingen met alle DRIE de aanpalende vakgebieden RO en Natuur en Recreatie (10 punten) Externe kan 2 praktijkvoorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met de relaties van ontgrondingen met TWEE van de aanpalende vakgebieden RO, Natuur, Recreatie (6 punten) Externe kan 1 praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring blijkt met de relaties van ontgrondingen met ÉÉN van de aanpalende vakgebieden RO, Natuur, Recreatie (4 punten) Externe kan geen praktijkvoorbeelden beschrijven waaruit ervaring blijkt met de relaties van ontgrondingen met aanpalende vakgebieden zoals RO en Natuur en Recreatie (0 punten) (50%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Ervaren vergunningverlener ontgrondingen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.