thumbnail
thumbnail
Assetspecialist Verhardingen

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Sluit over 28 dagen
€ 100,00
gemiddeld 36 uur Gelderland

Begindatum:

1 aug 2023

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

gemiddeld 36 uur

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder van 1.160 kilometer provinciale weg de wettelijke taak en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed beheer en onderhoud van de wegen en alles wat nog meer binnen ons eigendom valt. De afdeling Beheer & Onderhoud Wegen (BOW) zorgt ervoor dat het provinciaal wegennet optimaal kan worden benut met inzet van innovatieve technieken en het realiseren van duurzame oplossingen. De assets Verhardingen, Kunstwerken, Groen, ETI, Wegelementen en Water zijn de huidige beheerdisciplines.

Als assetspecialist Verhardingen ben je verantwoordelijk voor 1.160 km rijbaan en 1.400 km fietspaden en parallelwegen.  Dat is belangrijk werk, waarmee je bijdraagt aan de mobilliteit van Gelderland. 

In jouw functie van assetspecialist Verhardingen zet je het assetbeheer van alle provinciale wegen, letterlijk en figuurlijk op de kaart. Dit doe je gezamenlijk met je beheerder en een andere collega assetspecialist, waarbij je een grote invloed hebt op de invulling van je assetbeheer. Door risicogestuurd te werken bepaal jij wat, waar en wanneer nodig is. Je bent omgevings- en politiek bewust, je werkt tenslotte voor de burgers van Gelderland. Je bewaakt de balans tussen proces en praktijk. Uiteraard houd je daarbij rekening met de kosten. Als assetspecialist weeg je de risico’s af en verwoord je dit in een praktisch Meerjaren Onderhoudsplan.

Je maakt deel uit van het team Asset Beheer van de afdeling Beheer en Onderhoud en werkt nauw samen met de andere assets, andere teams en afdelingen en je hebt geregeld overleg met Gemeentes, Waterschappen en marktpartijen. Je werkt in een dynamische omgeving waarbij je gemakkelijk kunt schakelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel organisatorisch als binnen jouw vakgebied Verhardingen.

Als assetspecialist Verhardingen voel jij je verantwoordelijk voor de goede conditie van jouw wegen. Hiertoe laat je inspecties en onderhoud uitvoeren en plan je benodigde renovaties en vervangingen. Dit doe je volgens de principes van assetmanagement en leg je vast in het Meerjaren Onderhoudsplan. 

Er is een Strategisch Asset Management Plan (SAMP) beschikbaar, waarin de strategische doelstellingen zijn benoemd. Het SAMP 2022-2025 is een openbaar te raadplegen document en kun je via de volgende link vinden: https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/698823.

Je bent als specialist Verhardingen verantwoordelijk voor het in kaart brengen en houden van het areaal ten behoeve van de instandhouding. Aan de hand daarvan draag je bij aan de assetplannen. Je maakt daarbij overwogen keuzes en weet welke risico's er zijn. Met dit plan in de hand zorgen jij en je beheerder er voor dat dit gerealiseerd wordt.  

Verder probeer je assetbeheer en in het bijzonder Verhardingen, als geheel meer op de kaart te zetten.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Assetspecialist Verhardingen die deze organisatie zoekt?