thumbnail
thumbnail
Manager Natuur, water en landbouw

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
36 Flevoland

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Flevoland is de snelst groeiende provincie van Nederland. De komende jaren groeit de bevolking van 400.000 naar 600.000 inwoners. Een enorme dynamiek in deze regio maakt de provincie Flevoland tot een uitdagende en inspirerende werkgever. Ontwikkelen is hier het motto. Als ‘nieuw land’ biedt Flevoland nog steeds ongekende mogelijkheden. Een gebied waar doen en denken samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. Stedelijke dynamiek gaat samen met rust, ruimte en groen. De provincie is koploper in Nederland op het gebied van duurzame energie. De energietransitie en klimaatopgave zijn twee van de belangrijkste thema’s en opgaven voor de komende jaren.

Afdeling
De afdeling Strategie & Beleid (SenB) speelt proactief in op de ruimtelijk-economische ontwikkelingen binnen Flevoland. Onze missie is “Ruimte creëren voor een toekomstbestendig Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is”. Met 130 medewerkers is de afdeling verantwoordelijk voor de inzet van de provinciale organisatie op de beleidsvelden Economie, Landbouw, Sport, Samenleving, Archeologie, Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme, Duurzame Energie, Milieu, Circulaire Economie, Ruimtelijke Beleid, Water, Wonen, Landschap, Natuur, Mobiliteit en Openbaar Vervoer.

De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling uitgevoerd kunnen worden. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

Opdracht
Taken en werkzaamheden
Jij bent in het managementteam verantwoordelijk voor de teams natuur, water en landbouw. Deze teams bestaan uit circa 30 vakspecialisten, die het bestuur van de provincie adviseren. Je stuurt op de realisatie van de strategische doelstellingen op het gebied van natuurbeleid, natuurvergunningverlening, stikstof, water en landbouw. Je levert een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van lange termijn strategische doelstellingen van provincie Flevoland. In deze fase is het vormgeven van opgavegericht werken, met name vanwege de opgave die voortvloeit uit het Nationaal Programma Landelijk gebied, een belangrijke opdracht. Hierin werk je nauw samen met de Opgavemanager landelijk Gebied. Ook het verder brengen van de (goede) samenwerking op managementniveau met het waterschap is een belangrijk onderdeel van de opdracht.  

Je bent een coachend leidinggevende, die de professionele medewerkers in hun kracht zet. Je geeft ze ruimte en stimuleert hen om zelf verantwoording te nemen voor de opgaven waar het team voor staat. Je bent sparring partner, kan coachen en managen waar nodig op de realisatie van producten. Je bent opdrachtgever en boegbeeld voor de organisatie bij deze beleidsvelden en aanspreekpunt en strategisch adviseur voor het bestuur. Je vertegenwoordigt de provincie bij overleggen op management niveau met gemeenten, samenwerkingspartners, Interprovinciaal Overleg (IPO);

Je geeft gezamenlijk met de andere MT leden sturing aan het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling en draagt bij aan de ontwikkeling van de afdeling en de provinciale organisatie. We verwachten dat jouw bijdrage aan het MT team zich richt op daadkracht, resultaatgerichtheid en structuur. Je bent inspirerend, verbindend en je denkt breder dan de beleidsvelden waar je verantwoordelijk voor bent.

De Manager Natuur, water en landbouw beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Je bent relatie- en mensgericht, dit betekent dat je informeel en toegankelijk bent;
 • Je bent goed in dialoog, je biedt de ander ruimte voor het gesprek;
 • Je bent naar buiten toe een boegbeeld namens jouw organisatie en je bent in staat koers te houden, maar ook los te laten;
 • Je bent zelfbewust, stressbestendig, empathisch en een teamspeler voor jouw collega’s;
 • Je hebt ruime management ervaring en de daarbij behorende daadkracht.

Benodigd aantal professionals
1. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) plaats of op het provinciehuis te Lelystad;
2. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
3. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
4. Volledige beschikbaarheid van 36 uur bij aanvang van de opdracht per 2 januari 2023 én gedurende de looptijd van de opdracht;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
8. Aantoonbaar netwerk en kennis in de Flevolandse context (benoem een concreet voorbeeld op een aparte pagina in het cv.) (10 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Manager of Projectleider op het gebied van Economie én Samenleving (45 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring als Manager of Projectleider op het gebied van Economie én Samenleving (0 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als Manager of Projectleider op het gebied van Economie én Samenleving (20 punten);
c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als Manager of Projectleider op het gebied van Economie én Samenleving (45 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een leidinggevende positie binnen een (semi-) publieke organisatie (35 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een leidinggevende positie binnen een (semi-) publieke organisatie (0 punten);
b. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een leidinggevende positie binnen een (semi-) publieke organisatie (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisatorische en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Affiniteit met ruimtelijke ontwikkelingen en circulaire economie is een pré;
 • Proactieve flexibele houding;
 • Samenwerkings-én resultaatgericht;
 • Teambuilder;
 • Doorpakker,
 • Probleemoplossend;
 • Zelfredzaam;
 • Volhardend;
 • Ondernemend;
 • Initiatiefrijk;
 • Analytisch.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Er wordt alleen voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 22 november 2022. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 23 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 30 november 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen dinsdag 29 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Manager Natuur, water en landbouw die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.