thumbnail
thumbnail

10600120345 – OM – Programmamanager Vernieuwing

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Sluit over 3 dagen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

3 jun 2024

Volledige vacaturetekst

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid (OM) zoeken wij een Programmamanager Vernieuwing. Reageren op deze vacature kan tot zondag 16 juni 2024 om 15:00 uur.

freelance / zzp / interim opdracht met de volgende kenmerken:
Standplaats: Utrecht
Startdatum z.s.m.
Einddatum 12 maanden na startdatum
Optie tot verlenging, nog niet bekend
Aantal uren 36

Beschrijving Opdrachtgever
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie:

Beschrijving directie/afdeling
Het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een strategie en meerjarenplan laten opstellen voor de vernieuwing van het OM. In de strategie is het doel vastgelegd om naar één uniforme werkwijze toe te groeien, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 zaaksystemen. Het programma Emma is ingericht om het beoogde resultaat te realiseren.

De vernieuwing en uniformering van werkprocessen biedt een enorme kans om opnieuw na te denken over de wijze waarop het OM haar maatschappelijke rol vorm wil geven. De vernieuwing mag zich niet beperken tot sec een vervanging van het oude, maar gaat vergezeld van ambities om de ter beschikking gestelde middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden om effectief te zijn voor de samenleving. Kortom: niet herbouwen wat er was, maar vormen met het oog op de toekomst. Die toekomst omvat ook het gebruik van inzichten die nu nog geen gemeengoed zijn binnen de strafrechtsector op het gebied van de toepassing van kennistechnologie en samenwerkingssoftware.
Binnen de grenzen van transparantie en maatschappelijke verantwoording kan de komende jaren veel verkend worden om het OM te laten vernieuwen.
Kandidaatomschrijving - Functietaken
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Vernieuwing in programma Emma wordt los gerealiseerd van doorontwikkeling van bestaande bedrijfsapplicaties.

Doel: Samen met de programmadirecteur Emma het starten en leiden van een programma om de bedrijfsapplicaties Emma klaar te maken voor de toekomst. De applicaties moeten geschikt gemaakt worden voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering en onafhankelijk van de ZM worden gemaakt waarin veel samenhang zit in de ontwikkeling van andere ketenpartners zoals in de digitale samenwerkingsruimte op ZSM en Multimedia.

Daarnaast moeten de applicaties, samen met de ketenpartners, geschikt worden gemaakt voor het nieuwe berichtenverkeer in de keten. Als laatste moet de bestaande applicaties geschikt worden gemaakt voor overdracht naar de nieuwe in ontwikkeling zijnde bedrijfsapplicatie EMMA, je bent samen met de programma manager doorontwikkeling een duo en bouwt deze samenwerking verder uit.
Het gaat om kritieke bedrijfsapplicaties waar de OM-medewerkers dagelijks mee werken en die essentieel zijn om de processen van het OM te ondersteunen. Deze applicaties worden veelal in een agile/devops omgeving doorontwikkeld. Deze uitvoering vindt plaats in de lijnorganisatie, waarmee de programmamanager een regie/opdracht gevende rol heeft in samenspraak met de programmadirecteur Emma.

Wat heb je bereikt aan het eind van je opdracht?
Samen met de programmadirecteur het organiseren en plannen van een programma voor de realisatie van de programmadoelen in relatie tot vernieuwing Emma;

  • Samenhang aanbrengen tussen de onderliggende deelprojecten;

  • Samenhang aanbrengen tussen het programma en de lijnorganisatie;

  • Samenwerkingsverbanden (allianties) realiseren buiten het programma ten gunste van de realisatie van de programmadoelen;

  • Dagelijkse aansturing van teamleden binnen het programma;

  • Stakeholdermanagement/ketensamenwerking organiseren met betrekking tot alle relevante partijen binnen het OM en andere betrokken instanties in de strafrechtketen.

  • Rapporteren aan en faciliteren van besluitvorming aan de programmadirecteur;

Buiten de genoemde punten onder ‘werkzaamheden’: regie voeren op de samenhang van de ontwikkelingen binnen het programma Emma in samenwerking met de programmadirecteur.

Geplande datum Interview: Week 25 / week van 17 juni
Locatie Interview: IVOM , Papendorpseweg 65, Utrecht (in overleg digitaal)

Gevraagd

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Toelichting op eisen en wensen: Als je 100% aan de eisen voldoet, zet dat dan ook helder in je CV om afwijzing in de papieren ronde te voorkomen. Voldoe je (op CV) niet aan de eisen, dan zal de opdrachtgever je aanbieding namelijk afwijzen. Met de wensen zijn punten te verdienen om hoger in de ranking te komen. Zorg ook hier dat deze helder in je CV terug te vinden zijn:

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Jij herkent jezelf (en voldoet aan het gestelde) in de kandidaatsomschrijving en functiebeschrijving, kan deze opdracht uitvoeren en weet ons hiervan te overtuigen middels je in je CV beschreven ervaringen en opleidingen, aangevuld met je onderbouwing in je motivatiebrief.

De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot en met 30-06-2025
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding van minimaal HBO niveau
De kandidaat heeft minimaal 10 jaar significant aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol als projectleider/ programmamanager binnen de Strafrechtketen
De kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare met het opstarten van nieuwe grootschalige implementatie trajecten binnen de Strafrechtketen
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar kennis en ervaring van de primaire processystemen binnen het OM en de Rechtspraak
De kandidaat is de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar betrokken geweest met grote IT ontwikkelingen binnen het OM en de Rechtspraak
De kandidaat dient op elk van de interviewcriterium minimaal een voldoende te scoren

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Beschrijf in een korte motivatie (max 1 A4) je aanpak van een opdracht van vergelijkbare aard en benoem daarin concreet behaalde resultaten. Ga in op de eisen en wensen.

Scoor jij 100% op de specifieke wensen? Dan maak je meer kans:
Tariefstelling: Een concurrerend uurtarief. Het uurtarief wordt mee gewogen in de beoordeling.
40 %

Wens 1. Kandidaat is, na gunning, beschikbaar binnen:
1 week: 100,00
1 tot 3 weken: 50,00
3 tot 6 weken: 25,00
Meer dan 10 weken: 1,00

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring implementatietrajecten binnen de strafrechtketen
3 of meer opdrachten: 100,00
2 opdrachten: 50,00
1 opdracht: 25,00
Geen: 0

Wens 3. De kandidaat heeft een achtergrond binnen verandermanagement
Meer dan 5 jaar: 100,00
2 tot 5 jaar: 70,00
Minder dan 2 jaar: 40,00
Geen: 0

Wens 4. De kandidaat heeft een afgeronde opleiding ten aanzien van scrum en lean six sigma
Ja, 100,00

Wens 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring(opdrachten) met complexe opdrachten, leidend tot organisatieverandering binnen de strafrechtketen.
3 of meer opdrachten: 100,00
2 opdrachten: 50,00
1 opdracht: 25,00
Geen: 0

Wens 6. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met diepgaande analyses en procesaanpassingen en uitwerking van scenario’s.
3 of meer opdrachten: 100,00
2 opdrachten: 50,00
1 opdracht: 25,00
Geen: 0

De volgende competenties worden gevraagd (tip: Neem mee in je CV/motivatiebrief) en getoetst in het gesprek:
Interview: Totaalscore interview 50
1. Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen 10 punten
2. Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten 10 punten
3. Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. 10 punten
4. Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig 10 punten
5. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). 10 punten

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 10600120345 – OM – Programmamanager Vernieuwing die deze organisatie zoekt?